Concurs de eseuri cu tema „Open State. Perspective de evoluție ale României pentru extinderea guvernării deschise”

apr. 8, 2020 | @ Studenti | 0 comentarii

Secretariatul General al Guvernului României a trimis universităților românești o informare cu privire la concursul cu tema „Open State. Perspective de evoluție ale României pentru extinderea guvernării deschise”, organizat de către Guvernul României.

Concursul este organizat în contextul proiectului anual „Săptămâna Guvernării Deschise”, acțiune care are loc la nivel global, inițiată și promovată în statele membre ale Inițiativei Internaționale Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership – OGP), unde România este membră din anul 2011, afirmându-și angajamentul de a deveni un guvern mai deschis, mai responsabil și mai eficient prin promovarea transparenței, încurajând participarea civilă la viața publică și folosirea noilor tehnologii în administrație.

În acest an, ținând seama de contextul epidemiologic excepțional și pentru asigurarea siguranței participanților, concursul menționat este organizat de către Secretariatul General al Guvernului în regim online.

Participarea la concurs constă în elaborarea unui eseu de 3-5 pagini în care participantul să-și exprime opinia/viziunea referitoare la măsurile care pot fi adoptate la nivelul statal pentru îmbunătățirea inițiativei civice în rândul cetățenilor și creșterea gradului lor de implicare pentru politici de interes comun.

Termenul limită de înscriere la concurs este 24 aprilie 2020.

La solicitarea organizatorilor, vă punem la dispoziție o serie de detalii organizatorice privind concursul cu tema „Open State. Perspective de evoluție ale României pentru extinderea guvernării deschise”:

 • La concurs se pot înscrie studenți din cadrul universităților din România, indiferent de ciclul de studiu (licență, master sau doctorat) sau forma de învățământ (cu frecvență și frecvență redusă).
 • Eseul va fi redactat cu font Time New Roman, dimensiunea de 12, spațierea de 1,5, în format A4. În stabilirea numărului de pagini al lucrării, nu vor fi luate în considerare prima pagină și bibliografia.
 • Prima pagină va include titlul, numele autorului, facultatea, universitatea și anul de studiu.
 • La finalul eseului, vor fi afișate bibliografia și sursele de informare utilizate de către autor pentru redactarea lucrării ori eventuale anexe.
 • Se solicită fundamentarea pe date oficiale și resurse bibliografice citate corespunzător, respectându-se normele de etică academică și drepturile de proprietate intelectuală.
 • Eseul va fi comunicat pentru evaluare la adresa lazaroiu@gov.ro, până la data menționată mai sus, fiind însoțit de o declarație pe propria răspundere a autorului, precum și de datele de contact ale acestuia.
 • Declarația pe proprie răspundere trebuie datată și semnată olograf de către autor, iar din conținutul acesteia trebuie să rezulte că lucrarea îi aparține, nu a mai fost niciodată prezentată sau publicată, este originală și își exprimă acordul pentru publicarea și utilizarea eseului de către Secretariatul General al Guvernului.
 • Se menționează faptul că, prin transmiterea e-mail-urilor de înscriere, autorii își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Secretariatul General al Guvernului.
 • Cele mai bune lucrări vor fi prezentate de către autori în cadrul webinar-ului ce va avea loc în data de 4 mai 2020 (agenda și platforma online vor fi comunicate ulterior).
 • Autorii lucrărilor validate vor primi o diplomă de participare din partea Guvernului României.
 • Autorii lucrărilor desemnate câștigătoare vor primi o diplomă de participare din partea Guvernului României și o scrisoare de recomandare din partea Coordonatorului OGP din cadrul Guvernului României.
 • Universitățile din care provin studenții înscriși, precum și lista cu lucrările acestora, vor fi promovate în comunicarea publică a proiectului. 

Mai multe informații cu privire la acest concurs, precum și alte aspecte ce țin de înscriere, pot fi solicitate la numărul de telefon 0749.052.967, precum și la adresa de email: robert.lazaroiu@gov.ro