Rezultatele concursului de admitere la UMF Iași, sesiunea iulie 2022

iul. 25, 2022 | @ Academic | 0 comentarii

Duminica, 24 iulie 2022, s-au afișat rezultatele provizorii la concursul de admitere pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă în lei la UMF Iași. Ultima medie la buget, la Medicină Generală, este 9, la  Asistență Medicală Generală  –  8.02, la Nutriţie şi Dietetică  –  7.40, la Medicină Dentară  –  7, la Tehnică Dentară  –  7.40, la Asistență de profilaxie stomatologică – 5, la Farmacie  –  5,20, la Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic – 5,la Bioinginerie  –  8,20, iar la Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare – 5.

Vezi AICI listele cu rezultatele provizorii

Contestații

Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun on-line (contestatii.admitere.test-grila@umfiasi.ro) prin completarea cererii tip, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Se iau în considerare numai contestațiile care privesc rezultatul propriu obținut în urma concursului de admitere.

Contestațiile vor fi analizate de către Comisia de soluționare a contestațiilor.

Confirmarea locului și înscrierea la facultate (până pe 5 august)

După afișarea rezultatelor finale, candidații trebuie să confirme în scris locul, până la data de 5 august 2022. Aceștia se vor programa online, prin intermediul platformei de programare, pentru confirmarea locului și înscriere. În ziua și la ora programată, se vor prezenta la secretariatul facultății cu următoarele documente în original:

Candidații admiși pe locuri fără taxă:

 • fișa de înscriere
 • dovada achitării taxei de înmatriculare
 • contractul de studii completat şi semnat
 • diploma de bacalaureat/adeverinţa care atestă finalizarea studiile liceale ȋn original
 • copie după certificat de naştere şi căsătorie, dacă este cazul
 • adeverinţa medicală depusă la încărcarea pe platformă

Candidații admiși pe locuri cu taxă:

 • fișa de înscriere
 • dovada achitării taxei de înmatriculare
 • contractul de studii completat şi semnat
 • diploma de bacalaureat/adeverinţa care atestă finalizarea studiile liceale ȋn original
 • copie după certificat de naştere şi căsătorie, dacă este cazul
 • adeverinţa medicală depusă la încărcarea pe platformă
 • dovada achitării a 1/3 din valoarea taxei de şcolarizare.

Primii 50 de candidați din listă pot opta pentru ocuparea locurile cu taxă prin completarea unui angajament până la data de 05 august 2022, care va fi transmis on-line (în format scanat sau pdf) la adresa de e-mail a decanatului facultăţii la care a susţinut concurs de admitere. Achitarea a 1/3 din taxa de școlarizare se va face în intervalul 8-12 august 2022, după afișarea numărului de locuri neconfirmate de candidații admiși cu / fără taxă, doar de către candidații care au completat angajamentul și care se încadrează, în ordinea mediilor, în numărul de locuri rămase neconfirmate. Odată cu achitarea a 1/3 din taxa de școlarizare, acești candidați vor completa și fișa de înscriere și vor achita taxa de înmatriculare.

Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului/ adeverinței de bacalaureat, după caz, în original, la facultatea pe care dorește să o urmeze, în momentul confirmării locului. Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către student.