Transparența și optimizarea gestiunii studenților, în strânsă legătură cu ”Registrul Matricol Unic al Universităților din România”, este obiectivul principal al unui proiect câștigat de universitate în cadrul FDI 2016.

Conform proiectului, acesta se va realiza prin optimizarea unui program informatic deja existent la nivelul universității, astfel încât obținerea datelor necesare ”Registrului Matricol Unic” să poata fi generată mai ușor iar informațiile să poată fi transmise în timp real. Transparentizarea datelor este asigurată și prin instructajul oferit angajaților universității care se ocupă în mod direct de transmiterea și transformarea datelor colectate în aplicația mai sus menționată.

Suma de 78000 RON, aprobată din fondul FDI pentru proiectul ”Creșterea transparenței în gestiunea studenților în UMF Iași” va fi utilizată în scopul achiziționării serviciilor unei firme de software, care va elabora specificațiile necesare și va realiza modificările necesare, conform analizei. Restul sumei necesare îndeplinirii obiectivelor și a indicatorilor va fi asigurat din contribuția proprie a universității, în valoare de 150.000 RON.

La instruire participă secretariatele facultatilor, ale Școlii Doctorale și secretariatul Masterate ca utilizatori, precum și persoane din cadrul „Centrului de Comunicații” al universității, care se vor ocupa de raportarea RMU.

Registrul Matricol Unic al Universităţilor din România (RMU) ese un sistem informațional electronic care înregistrează datelele personale și cele legate de parcursul educațional ale studenților tuturor universităților de stat și particulare din România. Registrul Matricol se accesează prin intermediul unei platforme online: Registrul Educațional Integrat.
Data-limită pentru actualizarea informațiilor privind școlaritatea studenților este 30 septembrie.

“După patru ani de încercări nereușite, marcăm în acest moment centralizarea informatizată a datelor din învățământul universitar. Ce înseamnă asta? Transparența și mobilitatea informației, reducerea poverii administrative pentru universități și îmbunătățirea capacității de a fundamenta politici naționale, bazate pe accesul la date colectate inteligent”, declara în aprilie a. c. Adrian Curaj, ministrul de atunci al Ministerului Educației Naționale și Cercetării.