Facultatea de Bioinginerie Medicală, din cadrul Universitătii de Medicină si Farmacie “Grigore T. Popa” Iasi, a lansat un program gratuit de pregătire dedicat elevilor de liceu, care au nevoie de ȋndrumare pentru a susține unul dintre cele mai importante examene ale vieții, bacalaureatul, urmând ca, ulterior, să ȋși construiască o carieră, alegând Universitatea de Medicină si Farmacie “Grigore T. Popa” Iași.

Acțiunea noastră se dorește a contribui la clarificarea unor probleme ȋntâmpinate ȋn cadrul disciplinelor de admitere: matematică (Algebră și analiză matematică, clasele a XI si a XII-a) și biologie (Anatomia și fiziologia omului, clasa a XI-a). Dorim să ajutăm elevii de liceu, ȋn principal pe cei cu dificultăți financiare, facilitându-le astfel accesul spre o specializare/ profesie de care, din motive subiective si independent de eforturile lor, nu s-ar putea apropia. Acțiunea noastra este deschisă ȋn același timp, tuturor celor interesați”, a precizat prof.univ.dr. Anca Galaction, decanul Facultății de Bioinginerie Medicală.

Cadrele didactice care se implică an de an in această acțiune au o vastă experiență ȋn abordarea problematicii specifice examenului de admitere, inițiativa având drept scop oferirea unei ȋndrumări competente, sigure, logice, ȋn special ȋn contextul nesiguranței și derutei informaționale existente.

Pentru biologie, șef lucr. dr. Alexandru Dan Ciochină și șef lucr. dr. Daniela Matei ȋi așteaptă pe elevi  sâmbăta și duminica, de la ora 9.00, iar pentru matematică, șef lucr. dr. Mihai Ilea, luni/joi de la 17.30, ȋn sediul Facultății de Bionginerie Medicală, strada M.Kogălniceanu, nr. 9-13.

O programare prealabilă se poate realiza pe mail la adresa bioinginerie@umfiasi.ro sau la telefon 0232 213573.