Facultatea de Bioinginerie Medicală organizează, în cadrul Zilelor UMF Iași, conferinţa „Dezvoltarea cercetării biomedicale prin biotehnologie ȋn UMF Iași – MedBiotech 2018”. Duminică, 9 decembrie, începând cu ora 10.00, în Sala de Conferinţe a facultăţii va avea loc o suită de prelegeri, prezentări, dezbateri cu tema: „Dezvoltarea bazei materiale deja existente la nivelul Universității și coordonarea activității desfășurate ȋn biotehnologia aplicată pentru realizarea unei cercetări de anvergură”.

Prezentări plenare:

Prof. Univ. Dr. Anca Irina Galaction – Coordonator Proiect

Dezvoltarea bazei materiale a Universității și coordonarea activității desfășurate în biotehnologia aplicată pentru realizarea unei cercetări de anvergură

Șef lucr. Dr. Corina Cheptea

Implicațiile utilizării echipamentelor optimizate în creșterea vizibilității comunității academice

Asist. Dr. Mădălina Poștaru

Bioreactorul – “inima” proceselor biotehnologice

Asist. Dr. Dragoș Viorel Scripcariu

Importanța studierii celulelor tumorale circulante în neoplasmul rectal

Asist. Drd. Sînziana Moldoveanu Butnaru

Adaptarea și integrarea cercetării științifice biomedicale în activitatea didactică

Asist. Drd. Iustina Avram

Dezvoltarea, testarea și implementarea unor date referitoare la sistemele neconvenționale de creștere celulară

Bioing. Paul Asiminei

Administrarea eficientă și utilizarea infrastructurii didactice și de cercetare – condiții pentru performanța academică.