În contextul pandemiei de COVID-19, Comisia Europeană, prin Programul Orizont 2020, a lansat un apel de proiect numit „Development of therapeutics and diagnostics combatting coronavirus infections”.

https://ec.europa.eu/info/news/covid19-horizon-2020-partly-funding-innovative-medicines-initiative-fast-track-call-2020-mar-03_en?fbclid=I

Apelul este adresat persoanelor juridice, microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, unităților de învățământ secundar și superior, organizațiilor non-profit, Centrului comun de cercetare și Organizațiilor de interes internațional european.

Proiectul propus trebuie să abordeze cel puțin unul dintre următoarele obiective:
– Dezvoltarea de antivirale precum și alte tipuri de terapeutice pentru a aborda un răspuns rapid la focarul curent COVID-19
– Dezvoltarea de terapeutice pentru abordarea curentelor și / sau viitoarelor focare de coronavirus
– Dezvoltarea diagnosticului, asigurând evaluarea rapidă a candidaților pe baza tehnologiilor existente.
– Dezvoltarea unor instrumente rapide și fiabile care depășesc stadiul tehnicii pentru detectarea purtătorilor COVID-19 și a persoanelor simptomatice suspectate de infecție cu COVID-19

Finanțarea acordată este de până la 45.000.000 euro.