Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași a organizat o conferință de presă  Conferința de presă a fost susținută de

 • domnul prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității,
 • doamna prof. univ. dr. Doina Azoicăi, prorector pentru strategie instituțională, evaluare academică și relații cu organizațiile studențești, sindicale, ONG-uri și comunitatea locală
 • doamna Daniela Druguș, director general al Universității.

În cadrul conferinței de presă au fost abordate 3 subiecte principale:

 • Concursul de rezidențiat 2016
 • Modificarea Cartei universitare
 • Evenimentele prilejuite de împlinirea a 137 de ani de existență a Universității (Zilele UMF 2016)

 

 1. REZIDENȚIAT 2016

Concursul de admitere în rezidențiat, organizat de Ministerul Sănătății, a avut loc pe 20 noiembrie 2016, în cele șase centre universitare: Iași, București, Cluj-Napoca, Craiova, Târgu-Mureș și Timișoara. Pe cele 3.843 de poziții (3.381 de locuri și 462 de posturi) scoase la concurs la nivel național s-au înscris 6.091 de candidați.

La Iași au fost 1115 candidați – cel mai mare număr după UMF București: 784 la Medicină (pe 386 de locuri și 129 de posturi), 221 la Medicină Dentară (pe 49 de locuri) și 110 la Farmacie (32 de locuri și 3 posturi).

CENTRUL UNIVERSITAR MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE Total
BUCURESTI 1610 390 165 2165
IASI 784 221 110 1115
CLUJ-NAPOCA 605 149 82 836
CRAIOVA 454 62 60 576
TG. MURES 520 116 30 666
TIMISOARA 560 124 49 733
4533 1062 496 6091

Rezidențiatul 2016 a înregistrat mai multe noutăți:

 • S-a schimbat bibliografia: s-a înlocuit vechiul manual – traducerea din franceză a „Le Book des ECN” – cu un manual în două volume – „Compendiu de specialități medico-chirurgicale”, coordonat de prof. univ.dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași și prof.univ.dr. Victor Stoica, de la UMF București.
 • S-a organizat examen sub formă de test-grilă unic pe țară și clasificare unică națională pentru fiecare domeniu.
 • Durata rezidenţiatului a crescut la anumite specialități: chirurgie toracică (de la cinci ani la şase ani), cardiologie (de la cinci ani la şase ani), endocrinologie (de la patru ani la cinci ani), gastroenterologie (de la patru ani la cinci ani), geriatrie şi gerontologie (de la patru ani la cinci ani).
 • S-au înființat specialități care vizează patologia pediatrică: cardiologie pediatrică, gastroenterologie pediatrică, nefrologie pediatrică, oncologie și hematologie pediatrică, pneumologie pediatrică.

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate și a centrelor de pregătire s-a făcut în zilele de 27-28.11.2016 prin teleconferință.

Analizând Clasificarea finală a candidaților care au susținut Concursul de Rezidențiat, publicată de Ministerul Sănătății (http://rezidentiat.ms.ro/index.html# ), se pot face următoarele observații:

 • Pentru domeniul Medicinăpunctajul maxim pe țară, de 935 de puncte, a fost obținut de Alina Săcărescu, absolventă a UMF Iași. La FarmacieIoana-Nicoleta David, tot absolventă a UMF Iași se situează pe primul loc la nivel național, cu 896 de puncte. Pentru domeniul Medicină Dentară, candidatul Mihai Octavian Boaru a obținut 896 de puncte, care îl plasează pe locul 4 la nivel național.
Domeniu Medicină Medicină Dentară Farmacie
Punctaj maxim 935 (Iași) 908 896 (Iași)
Punctaj minim 561 544 537
 • 85,07% dintre candidații UMF Iași au promovat examenul de admitere în Rezidențiat (pentru domeniul Medicină), 86,97% – Medicină Dentară și 93,63 % – Farmacie.

 • După o medie a punctajelor tuturor candidaților, pe centru universitar și pe domeniu, la specializarea Medicină, UMF Iași se situează pe locul 2, la egalitate cu UMF București

În 2016, mixul candidaților înscriși este astfel constituit:

 • 345 de candidați aparțin generației de absolvenți 2016;
 • 439 de candidați aparțin generațiilor anterioare.

Rezultatul analizei pe generația 2016 de absolvenți ne situează pe primul loc ca punctaj obținut: cu 723 de puncte, UMF Iași conduce detașat clasamentul în domeniul Medicină, raportat la celelalte universități de medicină din țară.

În urma repartiției desfășurate duminică și luni (27 – 28 noiembrie 2016), marea majoritate a rezidenților ieșeni a ales să ocupe locurile și posturile arondate centrului universitar Iași. Alina Săcărescu, cea care a obținut cel mai mare punctaj în domeniul Medicină a ales să urmeze rezidențiat în neurologie la Iași; Ioana-Nicoleta David, care a obținut cel mai mare punctaj în domeniul Farmacie a ales specializarea laborator farmaceutic, de asemenea la Iași.

Suntem mândri de absolvenții noștri: am avut primul loc pe țară la Medicină și primul pe țară la Farmacie, iar la Medicină Dentară am avut un punctaj foarte bun, care se încadrează în primii 20 pe țară. În urma interpretărilor statistice făcute în urma rezultatelor am observat că la Medicină, de exemplu, promoția 2016 , reprezentată de 345 de candidați din cei 784 de înscriși, a avut rezultate foarte bune, care ne-a situat pe primul loc la nivel național”, a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

 

2.1. CARTA UMF

2.1. DE CE ESTE NECESARĂ REVIZUIREA CARTEI?

Revizuirea Cartei Universității este necesară din două motive fundamentale:

 1. Corelarea Cartei cu legislația în vigoare în domeniul învățământului, în condițiile în care de la publicarea noii Legi a învățământului, în 2011, au fost adoptate peste 300 de acte normative de modicare.
 2. Adaptarea Cartei la cerințele actuale moderne ale comunității universitare, obiectiv strategic prevăzut în Planul Managerial al Rectorului prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, documentul pe baza căruia a fost ales.

 

2.2. PROCEDURA DE REVIZUIRE A CARTEI

Procesul de revizuire a Cartei a început în primăvara anului 2016, prin consultarea comunității academice asupra modificărilor necesare a fi aduse. Acesta a fost primul pas al unui proces complex și transparent, în care s-au implicat toți membrii comunității academice cu scopul armonizării Cartei cu toate schimbările care au survenit de la ultima modificare, în 2011.

După dezbaterea în comunitatea universitară, în conformitate cu Legea Educației Naționale, propunerea noii Carte a fost adoptată de către Senatul UMF Iaşi, reunit în ședință în data de 14 noiembrie, iar până pe 25 noiembrie s-a aflat în dezbatere publică. Pe 15 decembrie va avea loc un prim referendum de aprobare în comunitate, pe 5 ianuarie 2017 al doilea. Pe 9 ianuarie se va valida în Senat formula finală, iar pe 10 ianuarie va fi trimisă la Ministerul Educației pentru obținerea avizului de legalitate.

 

2.3. MODIFICĂRILE NOII CARTE A UMF „GRIGORE T. POPA” IAȘI

Printre cele mai importante modificări aduse Cartei, din punctul de vedere al opiniei publice, menționăm:

 • 54, lit. E: Rectorul, Prorectorul, Decanul și Prodecanul nu pot exercita mai mult de două mandate succesive și complete.
 • 59, (5): Durata mandatului unui membru al Senatului Universitar este de 4 ani. Pentru studenți, durata mandatului se reglementează prin Regulamentul de alegeri al studenților, dar nu mai mult de 4 ani.
 • 141 (4)Cadrele didactice care sunt alese sau numite în instituțiile publice ale statului sau desfășoară activități specifice funcției publice în ministere ori în alte organe de specialitate ale statului nu pot desfășura decât activitățile aferente unei norme didactice.
 • Introducerea paragrafelor privind organizarea și funcționarea Editurii „Grigore T. Popa”
 • 49. Incompatibilități (pag. 16) și Art. 51. Conflicte de interese (pag. 17) au fost aduse la zi în conformitate cu modificările legislative din ultimii 5 ani.

Noua Cartă este rezultatul unui proces complex. Au fost centralizate informațiile din mediul universitar, analizate și selectate, s-a ținut cont și de propunerile Consiliului de Administrație, ale mele și ale prorectorilor, le-am adunat într-o anumită formă și au fost revizuite din punct de vedere legislativ. O formă de Cartă a fost prezentată Consiliului de Administrație, apoi Senatului, am pus-o din nou în dezbatere publică pe site-ul universității timp de două săptămâni, după care s-a centralizat forma finală, urmând ca pe data de 15 decembrie să aibă loc Referendumul”, a explicat Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Noua Cartă a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași poate fi citită aici.

 

 1. ZILELE UMF 2016

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași sărbătorește, în perioada 7 – 9 decembrie, 137 de ani de la înființare. Peste 30 de evenimente vor avea loc pe parcursul celor 3 zile, la care sunt invitați să participe studenți, cadre didactice, dar și ieșenii interesați.

Ceremonia aniversară va fi găzduită de Aula „George Emil Palade”, miercuri, 7 decembrie 2016, începând cu ora 10.00. După cuvântul de deschidere al prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași și salutul invitaților, urmează conferința interdisciplinară „Arta Chirurgului”, susținută de prof. dr. Ion Christian Chiricuță și criticul de artă Adrian Buga.

În cadrul Zilelor UMF avem o conferință foarte interesantă, ”Arta chirurgului”,  susținută de profesorul Ion Christian Chiricuță, care este fiul marelui profesor Ioan Chiricuță – profesor de chirurgie care a fondat Institutul Oncologic de la Cluj care, dacă nu ar fi fost ciudatul mod de reacție al moldovenilor,  s-ar fi constituit la Iași. Profesorul Chiricuță era din Bârlad și ar fi vrut, în anii ’70, să înființeze acest institut la Iași, însă la vremea respectivă factorii decidenți au considerat că nu este locul pentru institut oncologic aici, fiecare avea propriile orgolii și chirurgii spuneau că în toate clinicile se poate face chirugie oncologică”, a punctat Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității.

Cum poate arta să inoveze știința medicală sau tehnica chirurgicală? Privirea antrenată cu studiul aprofundat al imaginii, interiorizată și trecută prin filtrul cunoștințelor medicale ale profesorului dr. Ion Chiricuță, renumit medic oncolog și colecționar de artă, a avut un impact major asupra medicinei din România. Lucrările colecționate cu pasiune și analizate îndelung de profesor, dar și metoda sa creativă de integrare a artei în activitatea medicală devin subiectul filmului „Arta Chirurgului”, realizat de Adrian Buga, critic de artă și consilier al Casei Regale.

De la ora 12.00, are loc vernisajul expoziției de pictură, grafică și obiect „Vivat Academia”, în holul Aulei „George Emil Palade“. Expoziţia, care va putea fi vizitată timp de o lună, reunește 20 de lucrări de pictură, grafică și obiect, semnate de șase artiști: Alexandru Antonescu, Crinela Antonescu, Christian Paraschiv, Mircea Roman, Mihai Sârbulescu, Victoria Zidaru. Evenimentul expozițional „Vivat Academia”, aflat deja la a treia ediție din acest an (octombrie – expoziție UMF “Carol Davila” București, noiembrie – expoziție UMF „Victor Babeș” Timișoara), este organizat în cadrul „Artiști Contemporani Români în Instituții de Învățământ Superior”.

Spiritul UMF se va resimți din plin în Muzeul Rotonda UMF, tot miercuri, 7 decembrie 2016, de la ora 14.00, unde vor avea loc lansările de carte ale Editurii „Grigore T. Popa” dar și ale Editurilor Medicală și Academiei.

Joi, 8 decembrie, de la ora 18.00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, rectorul universității, prof. univ. Dr. Viorel Scripcariu va decerna titlurile de profesori emeriți. Imediat după ceremonie, Societatea Studenţilor Medicinişti din Iaşi a organizat un spectacol caritabil, „Balul Iernii“,  în folosul copiilor de la Bogdăneşti. Ne vor introduce în atmosfera sărbătorilor colindele cântate de corul studenților UMF „Ceata de mediciniști” și de corul Universității de Arte „George Enescu”.

Pe parcursul celor trei zile vor avea loc manifestări dedicate cercetării științifice, pe toate palierele: studenți, doctoranzi, cadre didactice, cercetători, după un program pe care-l puteți găsi pe site-ul universității (www.umfiasi.ro).