Pentru a face auzită vocea cercetătorilor în cadrul Procesului Bologna și a continua dialogul între cercetători și decidenții politici privind noile tendințe la nivel global, cât și asupra viitorului Spațiului European al Învățământului Superior (EHEA) la nivel particular, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) împreună cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și Ministerul Educației Naționale (MEN) organizează a treia ediție a Conferinței Internaționale a Cercetătorilor Bologna “Future of Higher Education – Bologna Process Researchers’ Conference (FOHE-BPRC 2017), în perioada 27 – 29 noiembrie 2017, la București.

Această ediție a Conferinței va aborda tematici de interes general pentru învăţământul superior de la nivel internaţional, cum ar fi: internaționalizarea educației în contextul provocărilor globale, echitate si dimensiunea socială a educației, viitorul Procesului Bologna și dezvoltarea sustenabilă, instrumente noi și îmbunătățite de transparență, modele de finanțare și guvernanță etc. Mesajul cercetătorilor către factorii decidenți implicați în elaborarea politicilor publice va fi transmis plenului Conferinței Ministeriale din Paris, în 2018.

Având în vedere că această conferință a ajuns la cea de-a treia ediție, organizatorii au început și dialogul cu Clarivate Analytics (anterior Thompson Reuters) în vederea indexării conferinței.

Termenul limită pentru depunerea rezumatelor lucrărilor este 28 iulie 2017.

Detalii privind evenimentul sunt disponibile la adresa: http://fohe-bprc.forhe.ro

Persoană de contact UEFISCDI:
Cezar Hâj
E-mail: fohe@uefiscdi.ro; cezar.haj@uefiscdi.ro