Alegeri academice la UMF Iași: calendar, tehnica de vot

dec. 11, 2023 | @ Academic | 0 comentarii

Pe 15 ianuarie 2024, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași se vor desfășura alegerile academice la termen, pentru stabilirea membrilor Consiliilor Departamentelor și Consiliilor Facultăților de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie și Bioinginerie Medicală, a membrilor Senatului Universității, pentru alegerea Directorilor de Departament și a Rectorului.

Toate informațiile despre Alegerile academice la termen – mandatul 2024-2029 pot fi găsite pe site-ul UMF Iași

Calendarul de organizare a alegerilor din ianuarie 2024

 • 11-14 decembrie 2023 – afișarea de către Biroul Electoral al Universității (BEU) a listelor de vot (fără codul numeric personal), delimitarea secțiilor, numerotarea și aducerea la cunoștință publică a secțiilor de votare și a locației de vot
 • 15 decembrie 2023 – comunicarea de către Președintele BEU a datei de desfășurare a alegerilor către Ministerul Educației
 • 8 ianuarie 2024 – Depunerea candidaturilor pentru toate funcțiile de conducere/structurile de conducere
 • 9 ianuarie 2024 – Publicarea listei candidaților înainte de contestații
 • 10 ianuarie 2024 – Depunerea contestațiilor
 • 11 ianuarie 2024 – Soluționarea contestațiilor și întocmirea listei finale a candidaților
 • 12 ianuarie 2024 – Prezentarea candidaturilor în fața comunității academice
 • 15 ianuarie 2024 – Turul I de scrutin – vot în Departamente pentru Director de Departament, Consiliile Departamentale, Consiliul Facultății, Senat și Rector, locația: Centrul de Simulare “Prof.univ.dr. Cristian Dragomir”
 • 18 ianuarie 2024 – Turul II de scrutin, locația Centrul de Simulare “Prof.univ.dr. Cristian Dragomir”
 • 19-22 ianuarie 2024 – Validarea rezultatelor alegerilor în Consiliul Departamentului, Consiliul Facultății și Senat
 • 23 ianuarie 2024 – transmiterea la ME a dosarului de confirmare a Rectorului, împreună cu Metodologia proprie de alegeri

Tehnica votării și rezultatul alegerilor

Alegerile Directorului de departament, membrilor în Consiliul departamentului și a membrilor în Consiliul facultății se desfășoară pe bază de candidaturi. Membru în Consiliul departamentului și/ sau membru în Consiliul facultății poate fi orice cadru didactic sau cercetător titular din cadrul departamentului respectiv.

Fiecare persoană cu drept de vot primește câte un buletin de vot pentru alegerea Directorului de departament, pentru alegerea membrilor în Consiuliul Departamentului si a membrilor în Consiliul facultății din care face parte.

Buletinul de vot conține numele și prenumele candidaților, înscriși în ordine alfabetică. În dreptul fiecărui candidat există un chenar în care se poate aplica ștampila „VOTAT”. Votul se exprimă prin aplicarea ștampilei de vot în chenarul din dreptul numelui candidatulul.

Modalitate de vot pentru funcția de Director de departament

Buletinul de vot pentru alegerea Directorului de departament conține numele și prenumele candidaților, înscriși în ordine alfabetică. În dreptul fiecărui candidat există un chenar în care se poate aplica ștampila „VOTAT”. Votul se exprimă prin aplicarea ștampilei de vot în chenarul din dreptul numelui candidatului pentru funcția de Director de departament.Votul acordat pentru mai mult de un candidat la funcția de Director de departament, conduce la anularea buletinului de vot. Este desemnat Director de departament candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi. Dacă există candidați care au întrunit același, cel mai mare, număr de voturi se va organiza un al doilea tur de scrutin la care vor participa acești candidați, conform calendarului de alegeri aprobat în Senat.

Modalitate de vot pentru calitatea de membru în Consiliul departamentului

Buletinul de vot pentru alegerea membrilor Consiliului departamentului conține numele și prenumele candidaților, înscriși în ordine alfabetică.  În dreptul fiecărui candidat există un chenar în care se poate aplica ștampila „VOTAT”. Votul se exprimă prin aplicarea ștampilei de vot în chenarul din dreptul numelor candidaților pentru Consiliului departamentului. Fiecare membru al departamentului acordă candidaților un număr de voturi egal sau mai mic decât numărul de membri ai Consiliului de departament stabilit în metodologie. Un număr de voturi mai mare decât numărul de membri ai Consiliul de departament stabilit în prezenta metodologie atrage anularea întregului buletin de vot. Sunt desemnați în calitate de membri în Consiliul departamentului candidații care au întrunit cel mai mare număr de voturi. Dacă există candidați care au întrunit același număr de voturi se va organiza cel de-al doilea tur de scrutin, conform calendarului de alegeri aprobat în Senat. În condițiile unui număr egal de voturi pentru aceeași poziție și după cel de al doilea tur de scrutin, se va organiza un alt tur de scrutin, în cel mult șapte zile de la turul precedent.

Modalitate de vot pentru calitatea de membru în Consiliul facultății

Buletinul de vot pentru alegerea membrilor Consiliului facultății conține numele și prenumele candidaților, înscriși în ordine alfabetică.

În dreptul fiecărui candidat există un chenar în care se poate aplica ștampila „VOTAT”. Votul se exprimă prin aplicarea ștampilei de vot în chenarul din dreptul numelor candidaților pentru Consiliului facultății. Fiecare alegător acordă candidaților din fiecare departament un număr de voturi egal sau mai mic decât numărul de membri în Consiliul facultății stabilit pentru departamentul respectiv prin prezenta metodologie. Un număr de voturi pentru un departament mai mare decât numărul de membri în Consiliul facultății stabilit pentru departamentul respectiv, conform prezentei Metodologii, atrage anularea întregului buletin de vot. Sunt desemnați în calitate de membri în Consiliul facultății candidații care au întrunit cel mai mare număr de voturi. Dacă există candidați care au întrunit același număr de voturi se va organiza cel de-al doilea tur de scrutin, conform calendarului de alegeri aprobat în Senat. În condițiile unui număr egal de voturi pentru aceeași poziție și după cel de al doilea tur de scrutin, se va organiza un alt tur de scrutin, în cel mult șapte zile de la turul precedent.

În eventualitatea în care votantul greșește completarea buletinului acesta îl poate returna și solicita unul nou; buletinul returnat se stampilează cu ștampila ANULAT și se semnează de către președintele Biroului electoral pe facultate. Votantul va semna pe un tabel întocmit cu scopul eliberării buletinelor de vot suplimentare. Votantul introduce în urnă buletinul neîmpăturit, pentru a putea fi scanat, și semnează tabelul nominal de prezență.

Modalitate de vot pentru rector și membrii Senatului

Rectorul Universității se desemnează prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul Universității și al reprezentanților studenților din Senatul universitar și din consiliile facultăților.

Toți membrii Senatului vor fi stabiliți prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenților, cu respectarea principiului reprezentativității.

Alegerile pentru Rector și membru în Senat au loc la data, ora și la sediile stabilite în calendarul alegerilor, amenajate corespunzător votării. Pe ușa sediului secțiilor de votare se afișează liste în ordine alfabetică a votanților din departamentul respectiv.

Fiecare persoană cu drept de vot primește un buletin de vot pentru alegerea rectorului și un buletin de vot pentru alegerea membrilor Senatului.

Modalitate de vot pentru funcția de Rector

Buletinul de vot pentru alegerea Rectorului conține numele și prenumele candidaților, înscriși în ordine alfabetică. În dreptul fiecărui candidat există un chenar în care se poate aplica ștampila „VOTAT”.

Votul se exprimă prin aplicarea stampilei de vot în chenarul din dreptul numelui candidatului pentru funcția de rector. Votul acordat pentru mai mult de un candidat la funcția de Rector, conduce la anularea buletinului de vot.

Este desemnat Rector candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi. Dacă există candidați care au întrunit același, cel mai mare, număr de voturi se va organiza cel de-al doilea tur de scrutin la care vor participa acești candidați, conform calendarului de alegeri aprobat în Senat.

În condițiile unui număr egal de voturi și după cel de al doilea tur de scrutin, se va organiza un alt tur de scrutin, în cel mult șapte zile de la turul precedent.

Modalitate de vot pentru calitatea de membru în Senat

Buletinul de vot pentru alegerea membrilor Senatului conține numele și prenumele candidaților, înscriși în ordine alfabetică.

În dreptul fiecărui candidat există un chenar în care se poate aplica stampila „VOTAT”.

Votul se exprimă prin aplicarea stampilei de vot în chenarul din dreptul numelor candidaților pentru Senat. Fiecare alegător acordă candidaților din cadrul facultății de care aparține, un număr de voturi mai mic sau egal cu numărul de membri în Senat alocat facultății respective prin prezenta metodologie. Un număr de voturi pentru un departament din cadrul unei facultăți mai mare decât numărul de membri în Senat stabilit pentru departamentul respectiv, conform prezentei Metodologii, atrage anularea votului doar a secțiunii respective din buletinul de vot. Sunt desemnați în calitate de membri în Senat candidații care au întrunit cele mai multe voturi. Dacă există candidați care au întrunit același număr de voturi se va organiza al doilea tur de scrutin, conform calendarului de alegeri aprobat în Senat. În condițiile unui număr egal de voturi pentru aceeași poziție și după cel de al doilea tur de scrutin, se va organiza un alt tur de scrutin, în cel mult șapte zile de la turul precedent.