Pe parcursul zilei de mâine, 16 ianuarie 2020, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași se vor desfășura alegerile academice la termen, pentru stabilirea membrilor Consiliilor Departamentelor și Consiliilor Facultăților de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie și Bioinginerie Medicală, a membrilor Senatului Universității, pentru alegerea Directorilor de Departament și a Rectorului. Pentru toate aceste niveluri de conducere ale UMF Iaşi s-au depus 344 de candidaturi (întreaga listă a candidaturilor o puteți consulta aici )

Pe listele de vot sunt înscrise 767 de persoane: 730 de cadre didactice și cercetători și 37 de reprezentanți ai studenților (studenți care fac parte din Consiliile Facultăților și din Senat). Persoanele cu drept de vot din cadrul UMF Iași vor vota mâine, în Sala de Sport nr. 1 (Str. Vasile Alecsandri nr. 7 bis, vis-a-vis de Biblioteca UMF), în intervalul 8.00-20.00, după un program eșalonat.

Procedura de desfășurare a votului

Alegătorul prezintă Cartea de Identitate membrilor comisiei electorale din secția de votare. Acesta va lăsa telefonul mobil pe masa comisiei pe perioada votării, fotografierea și filmarea buletinului de vot fiind interzisă. După ce semnează în tabelul nominal, primește de la membrii comisiei buletinele de vot (cu ștampila de Control aplicată pe verso) și ștampila de vot. Se votează individual, doar în cabină. După votare, buletinele de vot sunt introduse neîmpăturite, în urnele alocate fiecărei categorii. Alegătorul va preda ștampila de vot membrilor comisiei și va primi Cartea de Identitate, împreună cu telefonul personal.

Instrucţiuni de completare a buletinului de vot

Buletinul de vot se ștampilează astfel:

– Poziția 1 reprezintă opțiunea principală;

– Ultima poziție reprezintă și ultima preferință a alegătorului.

Alegătorii trebuie să fie atenți să nu existe candidaţi pentru care nu au marcat nicio poziţie și să marcheze pentru fiecare candidat o singură poziţie, diferită de celelalte. Marcajul se face prin aplicarea ștampilei în centrul căsuţei corespunzătoare poziţiei dorite, fără a depăşi conturul acesteia. Nu se va ștampila şi nu se vor face semne în alte zone decât în interiorul căsuţelor. Nerespectarea acestor reguli duce la anularea buletinului de vot.

Toate informațiile legate de alegerile academice la termen, pentru mandatul 2020-2024, sunt publicate pe site-ul UMF Iași.