Admiterea la UMF Iași: situația înscrierilor

iul. 6, 2022 | @ Academic | 0 comentarii

Platforma de înscrieri pentru concursul de admitere la UMF Iași, sesiunea iulie 2022, „a luat foc”  în ultimele zile, de când au început să fie eliberate diplomele de bacalaureat sau adeverinţele care atestă existenţa acestora. Până în acest moment au fost create peste 1000 de conturi și depuse peste 600 de dosare, care sunt în lucru.

Înscrierile, care se desfășoară exclusiv on-line (portal admitere), au început pe 1 iunie 2022 și vor continua până pe 17 iulie. Reamintim că anul acesta concursul de admitere la UMF Iași se va desfășura pe 24 iulie, concomitent cu cel organizat de celelalte universități de medicină și farmacie tradiționale din țară.

Cifra de şcolarizare

Candidații la concursul de admitere vor concura pe un număr de 820 locuri fără taxă și 533 locuri cu taxă în lei.

Din locurile fără taxă, sunt puse la dispoziția candidaților care au absolvit licee din mediul rural 53 locuri (11 – Medicină, 6 – Asistență Medicală Generală, 3 – Nutriție și Dietetică, 7 – Medicină Dentară, 8 – Tehnică Dentară, 3 – Asistență de Profilaxie Stomatologică, 6 – Farmacie, 3 – Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, 6 – Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare), 10 locuri absolvenților de liceu care provin din sistemul de protecție socială (1 – Medicină, 1 – Asistență Medicală Generală, 1 – Nutriție și Dietetică, 1 – Medicină Dentară, 1 – Tehnică Dentară, 1 – Asistență de Profilaxie Stomatologică, 1 – Farmacie, 1 – Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, 1 – Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, 1 – Bioinginerie), 8 locuri pentru rromi (1 – Medicină, 1 – Asistență Medicală Generală, 1 – Nutriție și Dietetică, 2 – Medicină Dentară, 1 – Tehnică Dentară, 1 – Farmacie, 1 – Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare).

Pentru românii de pretutindeni, sunt puse la dispoziție 58 de locuri, distribuite astfel: Medicină – 3 (cu bursă), Medicină Dentară – 2 (cu bursă), Farmacie – 28 (25 de locuri cu bursă, 3 locuri fără bursă), Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic – 7 (6 locuri cu bursă, 1 loc fără bursă), Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare – 10 (8 cu bursă, 2 fără bursă), Bioinginerie 8 (7 cu bursă, 1 fără bursă).

Vezi AICI repartizarea cifrei de școlarizare.

Dosarul de admitere

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

 • fişă de ȋnscriere (generată în aplicație);
 • cartea de identitate (sau adeverință de la Serviciul Evidența Populației în cazul pierderii actului original) în termen de valabilitate pentru toată perioada concursului de admitere;
 • pașaportul, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene cu domiciliul stabil într-unul din statele menționate;
 • actul de identitate pe care candidatul l-a depus on-line va fi utilizat pentru legitimare la intrarea în sala de concurs;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia (în cazul absolvenților de liceu care au susținut examenul de bacalaureat în afara României), sau adeverința care atestă această calitate și în care se menționează media generală de bacalaureat și probele susținute la examenul de bacalaureat;
 • diplomele de bacalaureat redactate în altă limba, vor fi însoțite de traduceri în limba română, legalizate și autentificate de autoritățile de resort din țara emitentă.
 • pentru candidații care provin din țări unde nu se susține examen de bacalaureat, copie legalizată după foile matricole din anii de liceu; Dacă acestea nu sunt redactate în limba engleză sau franceză, este necesară traducerea legalizată a foilor matricole.
 • document eliberat de CNRED (Consiliul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor) / MEC care atestă că diploma de bacalaureat obținută în statele membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau în alte state îi conferă candidatului accesul la studii de licență;
 • certificat de naștere;
 • certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau ai altor state (pentru etnicii români din diasporă) vor depune o traducere legalizată a certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie (unde este cazul) în limba engleză sau franceză;
 • adeverința medicală de la medicul de familie în care este specificat faptul că respectivul candidat se află/nu se află în evidenţe cu boli cronice și este „clinic sănătos”. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de medicul specialist. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţei produse de boala de care suferă, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele legale în vigoare. În cazul candidaților cu dizabilități care primesc avizul pentru „Apt pentru specializarea……” din partea Cabinetului Medical al U.M.F. “Grigore T. Popa”, se va asigura suport adițional adaptat nevoilor acestora.
 • chitanța ce atestă achitarea taxei de înscriere; scutirea de la plata acestei taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați. Candidații de etnie rromă vor prezenta o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice, înregistrată legal, prin care se atestă apartenența la comunitatea rromilor; Candidații care provin din sistemul de protecție socială vor prezenta documente care să confirme apartenența la această categorie; Candidații care provin din mediul rural vor prezenta documente care să ateste absolvirea unui liceu din mediul rural (conform listei MEC);
 • lista cu opțiuni pentru programele de licență, care se completează on-line (conform tabelului de mai jos). Candidații care, în baza rezultatelor concursului de admitere nu ocupă un loc la programul de studii ales ca primă opțiune, pot opta pentru următorul program de studii din lista de opțiuni, în limita locurilor disponibile;
 • diploma de licență, sau diploma echivalentă acesteia, precum și adeverință din care să reiasă regimul financiar pentru fiecare an universitar pentru candidații absolvenți ai învățământului superior care se înscriu pentru a urma un al doilea program de studiu.