Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privaţi în vederea elaborării, depunerii şi implementării unor proiecte în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 6: “Educaţie şi competente”, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării şi al formării profesionale în vederea dobândirii de competenţe şi a învăţării pe tot parcursul vieţii, Prioritatea de investiţii 10 iv, Obiectivul specific 6.13: “Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specialitate inteligenta conform SNCDI”, şi Obiectivul specific 6.14: “Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă  elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specialitate inteligenta conform SNCDI”

Amănunte: http://www.umfiasi.ro/ProgrameEuropene/Pages/default.aspx