The call is scheduled to open on January 9th, 2019.

Deadline for submitting the pre-proposals : March 11, 2019, 14:00 CET.

Link apel: https://www.neuron-eranet.eu/en/861.php

Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici

Obiective:

NEURON Cofund “Network of European funding for Neuroscience research” este un proiect finanțat în cadrul Programului Orizont 2020 pentru Cercetare și Dezvoltare Tehnologică al Uniunii Europene și este continuarea proiectului NEURON II ( implementat în perioada 2012-2015 și finanțat în cadrul Programului Cadru 7 – FP7) .

Neuron Cofund se bazează pe realizările și experiența câștigate din NEURON II și are ca obiectiv principal elaborarea cadrului de cooperare transnațională și finanțare a cercetării în domeniul neuroștiințelor prin:

  • menținerea și dezvoltarea platformei de lucru pentru agenții de finanțare și ministere din Europa și din afara Europei ;
  • asigurarea oportunităților de finanțare prin apeluri comune pentru proiecte de cercetare transnațională în domeniul neuroștiințelor;
  • dezvoltarea unei viziuni pentru crearea unui cadru de cooperare strategic, ce va include concepte administrative și de finanțare, în vederea realizării unei rețele sustenabile de cercetare în domeniul neuroștiințelor;
  • extinderea rețelei europene de finanțare a cercetării în domeniul neuroștiințelor;
  • sprijinirea tinerilor cercetători în construirea unei cariere în domeniul cercetării;
  • stimularea unei legături strânse între comunitatea științifică și a celorlalte părți interesate pentru o cunoaștere cât mai bună a nevoilor și noilor descoperiri din cercetarea în domeniul neuroștiințelor.