La sfârșitul anului 2012, Senatul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” aproba implementarea strategiei pe termen mediu “U.M.F. 2020”. Departe de a fi o colecție de idealuri mai mult sau mai puțin utopice, documentul conține proiecte concrete, cu studii de fezabilitate si surse de finanțare la fel de concrete.

Lansarea strategiei “U.M.F. 2020”, în anul 2012, a avut loc într-un context favorabil, fundației unei dezvoltări durabile era deja turnată.

Indicatorii care concluzionau, din punct de vedere financiar, perioada 2005 – 2012 demonstrau că pe timp de criză economică se poate creşte la fel de bine sau mai bine decât pe vârf de creştere economică națională. De ce? Din simplul motiv că la Universitatea „Grigore T. Popa” autonomia universitară nu este o sintagmă vidă de conținut. În condițiile în care suma alocată de la Ministerul Educației acoperea, în medie, doar 37% din veniturile anuale ale Universității, iar restul resurselor financiare proveneau din venituri proprii si autofinanțare, putem vorbi cu adevărat de autonomie universitară, din punct de vedere economic. Universitatea „Grigore T. Popa” a ştiut nu doar „să stea bine pe picioare” din punct de vedere economico-financiar, dar a fost capabilă şi să crească, într-o dinamică pe care cifrele o exprimă cel mai bine:

 • Am pornit de la cca. 5.500 de studenți, am ajuns la 8.600 de studenți;
 • Am pornit de la 760 de studenți străini, am ajuns la 2.100 de studenți străini;
 • Am pornit de la 230 de rezidenți pe an de studiu, am ajuns la 650 de rezidenți pe an de studiu;
 • Am pornit de la venituri realizate anual de  9,8 milioane de euro, am ajuns la venituri realizate anual de 20,2 milioane de euro;
 • Am pornit de la un contract instituțional anual de 6,6 milioane de euro, am ajuns la un contract institutional anual de 10,5 milioane de euro;
 • Am pornit de la lichidități în conturi de  0,9 milioane de euro, am ajuns la lichidități în conturi de 17,5 milioane de euro;
 • Am pornit de la proiecte PRE Aderare în valoare de  0,2 milioane de euro, am ajuns la proiecte POST Aderare de 55 milioane de euro;
 • Am pornit desfăşurarea activității de cercetare ştiințifică prin proiecte în valoare anuală de 0,8 milioane de euro, am ajuns să derulăm de proiecte în valoare anuală de 3,2 milioane de euro.

Am pornit, așadar, derularea strategiei “U.M.F. 2020” pe o bază solidă.

Astăzi, în 2014, la aproape doi ani de la lansarea strategiei “U.M.F. 2020” o parte din proiecte sunt deja foarte aproape de finalizare, iar altele sunt în curs de derulare; există, de asemenea, cazuri punctuale în care un proiect al strategiei a luat o cu totul altă amploare. Însă nimic nu a fost abandonat, nimic lăsat deoparte.

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” trece și va continua să parcurgă în următorii ani un proces de transformare profundă, vizibilă, palpabilă.

Calitatea efortului dvs. didactic și științific merită un efort pe măsură din partea aparatului administrativ, scopul nostru comun fiind ca în 2020 Universitatea de Medicină și Farmacie să atingă 3 ținte majore:

 • Să devină cea mai valoroasă instituție de învățământ superior medical din România;
 • Să intre în elita universităților din sud-estul Europei
 • Să joace un rol tot mai pregnant în viața comunității din care face parte – orașul Iași și regiunea Moldovei.

Cheia succesului constă, în opinia noastră, în lărgirea continuă a patrimoniului și a infrastructurii necesare pentru un act educațional și de cercetare științifică de cea mai bună calitate, cumulată cu o investiție masivă și constantă în resursa umană.

News@dmin este parte a schimbării profunde pe care o propune strategia UMF 2020 și totodată unul din canalele de comunicare, una din oglinzile prin care vom reflecta acest proces. Este absolut necesar ca dvs. să fiți permanent racordați la procesul de transformare prin care va trece Universitatea noastră până în anul 2020, pentru că “U.M.F. 2020” înseamnă un efort comun:  suntem și trebuie să continuăm a fi o echipă pentru a reuși.