Metodologia concursului de admitere pentru anul universitar 2023-2024

ian. 20, 2023 | @ Academic | 0 comentarii

Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a aprobat joi, 19 ianuarie a.c.,  Metodologia proprie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în UMF Iași în 2023. O noutate pentru concursul de admitere din 2023 este modificarea bibliografiei. Astfel, manualul BARRON’S – Anatomie şi fiziologie umană pentru admitere la facultăţile de medicină, autori Barbara Krumhardt și I. Edward Alcamo, editura University Press Târgu Mureș, ediția 2022, va fi utilizat ca resursă bibliografică pentru concursul de admitere la proba de biologie la facultățile de medicină și medicină dentară, înlocuind manualul de Biologie pentru clasa XI-a. Manualul, care are prețul de 175 lei, se găsește și la Librăria UMF Iași (deschisă de luni până vineri în intervalul orar 9-14).

„Decizia de a introduce ca resursă bibliografică manualul BARRON’S a fost luată de majoritatea universităților care alcătuiesc Alianța Universitară G6-UMF. Am considerat că prin această măsură va crește calitatea pregătirii viitorilor candidați, punându-se accent pe capacitatea de sinteză și de integrare a informațiilor.” a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

O altă noutate este și modificarea procentului de întrebări în structura tezei, la programele de studiu Medicină și Medicină Dentară. Astfel, 80% din întrebări vor fi din disciplina obligatorie (Biologie) și 20% din întrebări vor fi din disciplina la alegere (Chimie organică sau Fizică).

Înscriere online

Candidații se vor înscrie la concursul de admitere exclusiv on-line, prin completarea unui formular tip, accesând platforma dedicată concursului de admitere, de pe portalul www.umfiasi.ro, conform calendarului Concursului de admitere. Documentele care vor constitui dosarul de concurs vor fi depuse on-line (scanate), în secțiuni specifice din platforma dedicată concursului de admitere.

Test grilă

Concursul pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licență va avea loc sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore. Nota obținută la testul grilă reprezintă nota de admitere.

Disciplinele de concurs sunt următoarele:

Pentru programele de studiu Medicină și Medicină Dentară
– Anatomia și Fiziologia omului – obligatoriu
și
– Chimie organică sau Fizică – la alegere

Pentru programul de studiu Farmacie
– Chimie organică – obligatoriu
și
– Biologie vegetală sau Anatomia și Fiziologia omului – la alegere.

Pentru programele de studiu: Asistență Medicală Generală, Tehnică dentară, Nutriție și dietetică, Asistență de Profilaxie Stomatologică:
la alegere între
– Anatomia și Fiziologia omului
sau
– Chimie organică.

Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic:
la alegere între
– Chimie organică
sau
– Anatomia și Fiziologia omului
sau
– Biologie vegetală

Pentru programul de studiu Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare:
– Anatomia și Fiziologia omului

Pentru programul de studiu Audiologie şi protezare auditivă:
– Anatomia și Fiziologia omului

Pentru programul de studiu Bioinginerie:
la alegere între
– Matematică
sau
– Anatomia și Fiziologia omului

 

Tematica de concurs și bibliografia

Biologie (Anatomia și Fiziologia omului)

Pentru programele de studiu Medicină, Medicină Dentară, Farmacie și Asistenţă Medicală Generală:

 1. Anatomie și fiziologie umană pentru admiterea la facultățile de medicină. Krumhardt B, Alcamo IE, Barron’s & Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, 2022

Cap. 1. Introducere în anatomie şi fiziologie: Caracteristici ale organismului uman, pag. 1-11
Cap.3. Celulele şi fiziologia celulară: Structura celulei, pag. 45-52 (din capitol se exclud: Celulele și energia pag52-55, Mitoza și reporducerea celulei pag.55-58, Sinteza proteica pag.58-63)
Cap. 6. Oasele si articulatiile 115-126 (din capitol se exclud: Tipuri de diartroze, pag.123-124)
Cap. 8: Ţesutul muscular, pag. 167-179 (din capitol se exclud: Functia muschilor striati- mecanismul de glisare al filamentelor, initierea contractiei musculare, relaxarea raspunsul gradual, pag.171-176; Funcțiile mușchiului neted și cardiac, pag. 178-179)
Cap. 10. Ţesutul nervos, pag. 223-235
Cap. 11. Organizarea sistemului nervos, pag. 245-259
Cap. 12. Organele de simt, pag. 271-283
Cap. 13. Sistemul endocrin, pag. 295-308
Cap. 14. Sângele, pag. 319-331 (din capitol se exclude: Anemia, pag. 324)
Cap. 15. Sistemul cardiovascular, pag. 343-359 (din capitol se exclud: Reglarea fluxului cardiac şi Şocul, pag. 355-356)
Cap. 16. Sistemul limfatic şi imun, pag. 375-382 (din capitol se exclude: Sistemul imun, pag 382-389)
Cap. 17. Sistemul respirator, pag. 401-414
Cap. 18. Sistemul digestiv, pag. 425-441
Cap. 19.Metabolism și nutriție, pag. 453-474 (din capitol se exclud: Adenozin trifosfatul, pag. 455-456; Glicoliza, Ciclul Krebs , Lanțul transportor de electroni, Chemiosmoza, pag. 456-463; Metabolismul vitaminelor, pag. 471-472, Fig.19.10 Secvențe ale metabolismului proteic
Cap. 20. Sistemul urinar, pag. 485-497
Cap. 22. Sistemul reproducător masculin, pag. 529-537 (din capitol se exclude: Dezvoltarea testiculelor, pag.531-532)
Cap. 23. Sistemul reproducător feminin, pag. 549-566 (din capitol se exclude: Dezvoltarea embrionară şi fetală, pag. 562- 566

Din tematică NU fac parte:

Capitolul 2. Bazele chimice ale anatomiei şi fiziologiei
Capitolul 4. Ţesuturile
Capitolul 5. Sistemul tegumentar
Cap.7. Sistemul osos, pag. 139-153
Cap. 9. Sistemul muscular
Capitolul 21. Echilibrul hidro-electrolitic şi acido-bazic

 1. Anatomia și fiziologia omului – teste pentru admitere 2023. Editura ”Gr. T. Popa” U.M.F. Iași

Chimie organică

I. Structura compușilor organici
Legaturi chimice în compușii organici
Tipuri de catene de atomi de carbon
Formula brută, formula moleculară, compoziție procentuală.

II. Hidrocarburi alifatice saturate și nesaturate
Alcani, Alchene, Alchine (din capitol se exclud: (i) Acțiunea alcanilor asupra mediului și asupra oamenilor – Vladescu et al., 2010, pg. 31-32;  (ii) Reacția de polimerizare – Vladescu et al., 2010, pg. 43-44, (iii) Mase plastice – Vladescu et al., 2010, pg. 50-52; (iv) Reacția de polimerizare și copolimerizare – Alexandrescu et al, 2006, pg. 78-80).

III. Hidrocarburi aromatice

IV. Compuși organici cu funcții simple
– Clasificarea compușilor organici
Derivați halogenați
– Compuși hidroxilici: alcooli și fenoli (din capitol se exclud: (i) Alchilarea alcoolilor cu oxid de etenă, Alexandrescu et al., 2006, pg. 63-64; (ii) Condensarea fenolului cu formaldehida, Alexandrescu et al, 2006, pg. 97-98).
Compuși carbonilici
– Acizi carboxilici
Derivați funcționali ai acizilor carboxilici (esteri, amide, cloruri acide, nitrili)
Amine (din capitol se exclude Reacția de cuplare a sărurilor de arendiazoniu, Alexandrescu et al, 2006, pg. 101-102).

V. Compuși organici cu funcții mixte
Aminoacizi
– Monozaharide, Dizaharide, Polizaharide

VI Izomeria compușilor organici (plană și spațială)

VII. Tipuri de concentrații: concentrația procentuală, molară. Calcul stoechiometric, puritate, randament.

 

Bibliografie

 1. Luminița Vlădescu, Corneliu Tărăbășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin. Chimie – manual pentru clasa a X-a, Grup Editorial Art, 2010
 2. Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu. Chimie C1, clasa XI, Editura LVS Crepuscul, 2006
 3. Chimie Organică. Culegere de teste pentru admitere 2023, Editura „Gr. T. Popa” U.M.F. Iași

 

Fizică

 1. Optică

Fizică – Manual pentru clasa a IX-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura All, Aprobat de M.E.C. cu Ordinul 3886 din 25.05.2004), Ediția 2013 și toate edițiile apărute până în prezent.

1.1. Reflexia și refracția luminii (din capitol se exclud: 1.1.2. Oglinzi sferice, pag.12-15)
– reflexia și refracția luminii
– legile reflexiei și refracției
– oglinzi plane
– construcția imaginilor în oglinzi plane
– indicele de refracție
– reflexia totală
– prisma optică

1.2. Lentile subțiri
– lentile subțiri
– elementele caracteristice ale unei lentile subțiri
– imaginile reale/virtuale
– construcția imaginilor în lentile subțiri
– convergența unei lentile subțiri
– formulele lentilelor subțiri
– sisteme centrate de lentile
– lentile acolate (lipite)
– sistem afocal

1.3. Ochiul omenesc
– principalele defecte ale ochiului uman
– teoria vederii cromatice

1.4.Instrumente optice : lupa, microscopul optic (din capitol se exclud: 1.4.c) Aparatul de fotografiat, pag. 42-43)
– puterea optică și grosismentul
– lupa
– microscopul optic

 

2. Elemente de termodinamică

Fizică – Manual pentru clasa a X-a (Autori: Seryl Talpalaru, Dorel Haralamb, Constantin Corega, Gabriel O. Negrea, Constantin Rus, Editura Polirom, Aprobat de M.E.C. cu Ordinul 3787 din 05.04.2005), Ediția 2008 și toate edițiile apărute până în prezent.

 

2.1. Noțiuni termodinamice de bază
– masă moleculară, masă moleculară relativă
– cantitate de substanță, masă molară
– volum molar, numărul lui Avogadro, număr volumic
– sistem termodinamic, stare, parametri de stare (din capitol se exclud: grade de libertate ale sistemului termodinamic, punct reprezentativ – pag. 15)
– echilibru termic
– procese termodinamice
– principiul zero al termodinamicii (din capitol se exclud: concluziile studiului experimental – pag. 18)
– Scări termometrice

2.2. Principiul I al termodinamicii
– modelul gazului ideal
– formula fundamentală a teoriei cinetico-moleculare (din capitol se exclud: -demonstratie, pag. 22)
– interpretarea cineticomoleculară a temperaturii
– ecuația de stare a gazului ideal
– transformări ale gazului ideal (generală, simple)
– lucrul mecanic în termodinamică, mărime de proces (din capitol se exclud: Noțiuni recapitulative – pag. 26 – 28)
– interpretarea geometrică a lucrului mecanic în termodinamică
– energia internă a unui sistem termodinamic, mărime de stare (din capitol se exclude: Experimentul Joule – pag. 33-34)
– energia internă a gazului ideal (inclusiv pentru gaz monoatomic, diatomic și poliatomic)
– căldura, mărime de proces
– înveliș adiabatic
– principiul I al termodinamicii: enunț, ecuații, elemente esențiale
– coeficienți calorici: inclusiv pentru gaz monoatomic, diatomic și poliatomic
– relația Robert – Mayer
– aplicarea principiului I al termodinamicii la transformările simple ale gazului ideal
– variația energiei interne, lucrul mecanic și cantitatea de căldură pentru transformările simple ale gazului ideal : izobară, izocoră, izotermă, adiabatică, politropă

2.3. Calorimetrie: principiile calorimetrice, calorimetrul, ecuația calorimetrică

2.4. Transformări de stare de agregare : căldură latentă, căldură latentă specifică (din capitol se exclud : Un model mecanic pentru interacțiuni moleculare la gaze pag. 68-69; Izotermele Andrews pag. 69-71; Vaporizarea, fierberea, condensarea pag. 72-77; Topirea și solidificarea pag. 78; Sublimarea și desublimarea pag. 79; Diagrame de echilibru pag. 79; Starea triplă pag. 80-82).

 

3. Producerea și utilizarea curentului continuu

Fizică – Manual pentru clasa a X-a (Autori: Seryl Talpalaru, Dorel Haralamb, Constantin Corega, Gabriel O. Negrea, Constantin Rus, Editura Polirom, Aprobat de M.E.C. cu Ordinul 3787 din 05.04.2005), Ediția 2008 și toate edițiile apărute până în prezent.

3.1. Curentul electric
– curentul electric
– intensitatea curentului electric, unitatea de măsură a intensității curentului electric
(din capitol se exclud: Documentarul de la pag. 93)
– circuit electric simplu
– tensiunea electromotoare a unui generator electric, tensiunea la bornele generatorului, căderea de tensiune în interiorul generatorului

3.2. Legea lui Ohm
– rezistența electrică
– legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit și pentru întreg circuitul
– rezistența electrică a unui conductor filiform
– rezistivitatea electrică, dependența rezistivității electrice de temperatura (din capitol se exclud: reostatul și potențiometrul, pag.104)

3.3. Legile lui Kirchhoff
– rețeaua electrică, elementele unei rețele electrice: nod, latură, ochi de rețea
– legile lui Kirchhoff (din capitol se exclud: Metoda legilor Kirchhoff – pag. 110)
– gruparea generatoarelor în serie, paralel sau mixt

2.4. Gruparea rezistoarelor
– rezistența electrică echivalentă a grupării serie, paralel sau mixtă a mai multor rezistori (din capitol se exclud: Transfigurarea triunghi – stea, pag. 122-123)
– măsurări electrice : Metoda punții (din capitol se exclud: 4.4.1. Aparate de măsură pag. 124-125; 2.4.4.3. Adaptarea aparatelor de măsură pag. 128-129)

2.5. Energia și puterea electrică
– expresia energiei și a puterii electrice transmise consumatorului de către generator
– expresia energiei și puterii disipate în interiorul generatorului
– randamentul unui circuit electric simplu
– unități de măsură pentru energie electrică și putere electrică

2.6. Efectele curentului electric. Aplicații: efectul termic al curentului electric (din capitol se exclud: 2.6.2. Efectul magnetic al curentului electric pag. 140-149; 2.6.3. Efectul chimic al curentului electric pag. 150-152)

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Constantin Mantea, Mihaela Garabet. Fizica – Manual pentru clasa a IX-a. Editura All, toate edițiile apărute până în prezent
 2. Seryl Talpalaru, Dorel Haralamb, Constantin Corega, Gabriel O. Negrea, Constantin Rus. Fizica – Manual pentru clasa a X-a, Editura Polirom, toate edițiile apărute până în prezent
 3. Fizică. Teste pentru concursul de admitere 2023, Editura „Gr. T. Popa” U.M.F. Iași.

  

Biologie vegetală

1. Diversitatea lumii vii
– Clasificarea organismelor vii. Noțiuni introductive, regnuri, caractere generale.
– Virusurile
– Regnul Monera
– Regnul Protista
– Regnul Fungi
– Regnul Plantae

2. Celula – unitatea structurală și funcțională a vieții
– Noțiuni introductive. Teoria celulară
– Tipuri fundamentale de celule
– Compoziția chimică a materiei vii
– Structura celulei|
– Diviziunea celulară

3. Țesuturile vegetale

4. Structura și funcțiile fundamentale ale plantelor
– Nutriția autotrofă
– Nutriția heterotrofă: saprofită, parazită, simbiotrofă, mixotrofă
– Respirația aerobă
– Respirația anaerobă
– Circulația de la plante
– Excreția la plante
– Reproducerea la plante

Notă: Fără referiri la regnul animal

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Elena Huțanu. Manual de Biologie, clasa a IX-a, Ed. Didactică și Pedagogică, 2004.
 2. Biologie clasa a X-a Stelică Ene, Gh. Sandu, Gh. Gămăneci, Editura LVS Crepuscul, 2005.
 3. Biologie vegetală. Culegere de teste pentru admitere 2023, Editura ”Gr. T. Popa” U.M.F. Iași.

 

Pentru programele de studiu Nutriţie și Dietetică, Tehnică Dentară, Asistenţă de profilaxie stomatologică, Cosmetică Medicală si tehnologia produsului cosmetic, Bioinginerie, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare,  Audiologie și protezare auditivă

 1. Anatomie și fiziologie umană pentru admiterea la facultățile de medicină. Krumhardt B, Alcamo IE, Barron’s & Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, 2022

Cap.3. Celulele şi fiziologia celulară: Structura celulei, pag. 45-52 (din capitol se exclud: Celulele și energia pag 52-55, Mitoza și reproducerea celulei pag. 55-58, Sinteza proteica pag. 58-63)
Cap. 6. Oasele si articulatiile 115-126 (din capitol se exclud: Tipuri de diartroze, pag.123-124)
Cap. 8: Ţesutul muscular, pag. 167-179 (din capitol se exclud: Functia muschilor striati- mecanismul de glisare al filamentelor, initierea contractiei musculare, relaxarea raspunsului gradual, pag.171-176; Funcțiile mușchiului neted și cardiac, pag. 178-179)
Cap. 14. Sângele, pag. 319-331 (din capitol se exclude: Anemia, pag. 324)
Cap. 15. Sistemul cardiovascular, pag. 343-359 (din capitol se exclud: Reglarea fluxului cardiac şi Şocul, pag. 355-356)
Cap. 17. Sistemul respirator, pag. 401-414
Cap. 18. Sistemul digestiv, pag. 425-441
Cap. 20. Sistemul urinar, pag. 485-497

 1. Anatomia și fiziologia omului – teste pentru admitere Editura ”Gr. T. Popa” U.M.F. Iași

Biologie vegetală

1. Diversitatea lumii vii
– Clasificarea organismelor vii. Noțiuni introductive, regnuri, caractere generale.
– Regnul Protista (protiste cu caracter de plante: alge)
– Regnul Fungi
– Regnul Plantae

2. Celula – unitatea structurală și funcțională a vieții
– Tipuri fundamentale de celule
– Compoziția chimică a materiei vii
– Structura celulei

3. Țesuturile vegetale

4. Structura și funcțiile fundamentale ale plantelor
– Nutriția autotrofă
– Reproducerea la plante (reproducerea sexuată)

 Notă: Fără referiri la regnul animal

Bibliografie

 1. Elena Huțanu. Manual de Biologie, clasa a IX-a, Ed. Didactică și Pedagogică, 2004.
 2. Biologie clasa a X-a Stelică Ene, Gh. Sandu, Gh. Gămăneci, Editura LVS Crepuscul, 2005.
 3. Biologie vegetală. Culegere de teste pentru admitere 2023, Editura ”Gr. T. Popa” U.M.F. Iași.

 

Chimie organică

1. Structura compușilor organici
Legaturi chimice în compușii organici
Tipuri de catene de atomi de carbon
Formula brută, formula moleculară, compoziție procentuală.

2. Hidrocarburi alifatice saturate și nesaturate
Alcani, Alchene, Alchine (din capitol se exclud: (i) Acțiunea alcanilor asupra mediului și asupra oamenilor – Vladescu et al., 2010, pg. 31-32;  (ii) Reacția de polimerizare – Vladescu et al., 2010, pg. 43-44, (iii) Mase plastice – Vladescu et al., 2010, pg. 50-52; (iv) Reacția de polimerizare și copolimerizare – Alexandrescu et al, 2006, pg. 78-80).

3. Compuși organici cu funcții simple
– Clasificarea compușilor organici
Derivați halogenați
– Compuși hidroxilici: alcooli și fenoli (din capitol se exclud: (i) Alchilarea alcoolilor cu oxid de etenă, Alexandrescu et al., 2006, pg. 63-64; (ii) Condensarea fenolului cu formaldehida, Alexandrescu et al, 2006, pg. 97-98).
Compuși carbonilici
– Acizi carboxilici
Derivați funcționali ai acizilor carboxilici (esteri, amide, cloruri acide, nitrili)
Amine (din capitol se exclude Reacția de cuplare a sărurilor de arendiazoniu, Alexandrescu et al, 2006, pg. 101-102).

Bibliografie

 1. Luminița Vlădescu, Corneliu Tărăbășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin. Chimie – manual pentru clasa a X-a, Grup Editorial Art, 2010
 2. Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu. Chimie C1, clasa XI, Editura LVS Crepuscul, 2006
 3. Chimie Organică. Culegere de teste pentru admitere 2023, Editura „Gr. T. Popa” U.M.F. Iași.

 

Matematică

1. Elemente de algebră superioară

a. Matrice
– Operații cu matrice: adunarea, înmulțirea, înmulțirea unei matrice cu un scalar

b. Determinanți
– Determinantul de ordin 2 sau 3
– Proprietățile determinanților

c. Rangul unei matrici
– Calculul rangului unei matrici
– Matrici inversabile
– Calculul inversei unei matrici inversabile

d. Sistem de ecuații liniare
– Regula lui Cramer
– Teorema lui Kronecker-Capelli
– Teorema lui Rouche
– Sisteme omogene

2. Elemente de analiză matematică

a. Limite de funcții
– Limita unei funcții într-un punct
– Limite laterale
– Operații cu limite de funcții
– Limite de funcții compuse

b. Funcții continue
– Funcție continuă într-un punct
– Continuitate la stânga și la dreapta
– Operații cu funcții continue

c. Funcții derivabile
– Derivata unei funcții într-un punct, tangenta la o curbă
– Funcții derivabile, operații cu funcții derivabile
– Calculul derivatelor de ordin I și al II lea pentru funcțiile studiate
– Funcții derivabile pe un interval: puncte de extrem ale unei funcții, teorema lui Fermat
– Rolul derivatei I în studiul funcțiilor: monotonia funcțiilor, puncte de extreme
– Rolul derivatei a II-a în studiul funcțiilor: concavitate, convexitate, puncte de inflexiune
– Regulile lui l’Hospital

d. Primitive
– Primitive uzuale
– Calculul primitivelor cu ajutorul formulelor directe
– Metode de calcul al primitivelor: integrarea prin părți, schimbarea de variabilă
– Calculul primitivelor funcțiilor raționale

e. Funcții integrabile
– Definirea integralei Riemann a unei funcții continue prin formula Leibniz – Newton
– Proprietăți ale integralei definite: liniaritate, monotonie, aditivitate în raport cu intervalul de integrare
– Metode de calcul al integralelor definite: integrarea prin părți, integrarea prin schimbare de variabilă

Bibliografie

 1. Mircea Ganga, Matematica M2. Manual pentru clasa a XI-a, Trunchi comun+ curriculum diferețiat (3 ore), Editura: Mathpress, 2006.
 2. Marius Burtea, Georgeta Burtea, Matematica M2. Manual pentru clasa a XI-a, Editura: Books Unlimited, 2006.
 3. Mircea Ganga, Matematica: Manual pentru clasa a XII-a, M2, Editura: Mathpress, 2007.
 4. Marius Burtea, Georgeta Burtea, Matematica M2. Manual pentru clasa a XII-a, Editura: Carminis, 2007.
 5. Matematică. Culegere de teste pentru admitere 2023, Editura “ T. Popa”U.M.F. Iași.