În urma comunicatului de presă difuzat astăzi, 20 iunie 2017, de către

Societatea Studenților Mediciniști din Iași,

Societatea Studenților Farmaciști din Iași,

Societatea Studenților Stomatologi din Iași și

Asociația Studenților Bioingineri,

cu suportul Asociației Studenților Francofoni din Iași – toate societăți studențești din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași,

conducerea UMF Iași face următoarele precizări:

 

  1. CONTEXTUL LEGISLATIV CARE A OBLIGAT UMF IAȘI SĂ MAJOREZE TAXELE DE ȘCOLARIZARE

Legalitatea măsurii de majorare a taxelor este consacrată de Legea Educației Naționale, art. 119, alin. 1, 3 și art. 141.

Clasamentele studențești se realizează anual, având ca rezultat desemnarea studenților ocupanți ai locurilor bugetate (fără taxă). Acest clasament realizat anual poate avea ca și consecință schimbarea statutului unor studenți de la buget (fără taxă) la cu taxă și invers. Din acest motiv, UMF încheie anual contracte de studii, conform legii.

Standardele Asociației Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS) cu privire la evaluarea programelor de studiu (Legea 75/2005) prevăd că taxele de școlarizare ale studenților sunt calculate în concordanță cu costurile medii de școlarizare pe an universitar din învățământul public finanțat de la buget. Contractul instituțional încheiat între Universitate și Ministerul Educației pentru anul 2017 privind finanțarea de bază raportată la numărul de studenți fizici bugetați (6379 studenți) indică un cost mediu/student semnificativ mai mare, atât față de valoarea noilor taxe, cât și în comparație cu valoarea vehiculată în comunicatul societăților studențești.

Mărirea taxelor nu se aplică anului universitar in curs. UMF a anunțat cu 4 luni înainte de începerea viitorului an universitar, și înaintea deschiderii procesului de înscriere la admitere, în spiritul transparenței și pentru predictibilitatea anului universitar care urmează.

 

  1. UMF IAȘI RĂMÂNE UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ DIN ȚARĂ CU CELE MAI MICI TAXE DE ȘCOLARIZARE LA STUDIILE DE LICENȚĂ DE 6 ANI.

Tocmai pentru că este interesată de situația socială și financiară a studenților săi, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași a reușit să mențină taxele de studiu, atât înainte, cât și după recenta majorare, la valori semnificativ mai mici (la studiile de licență de 6 ani, predominante numeric)  în raport cu celelalte instituții de învățământ superior medical de stat din România:

Studii licență 6 ani
(360 credite)
Studii licență 4 ani
(240 credite)
Studii licență 3 ani
(180 credite)
UMF București 9000 lei 6000 lei 6000 lei
UMF Cluj 8100 lei 4800 lei 4800 lei
UMF Tg. Mureș 8000 lei 4000 lei 4000 lei
UMF Craiova 8000 lei 5000 lei 5000 lei
UMF Iași
(taxe majorate)
7500 lei 5000 lei 4000  lei

 

  1. INVITAȚIE LA DIALOG

Constatăm cu surprindere ca societățile studențești reclamă lipsa de transparență în luarea deciziei de mărire a taxelor de școlarizare, în condițiile în care:

  • Studenții UMF Iași sunt reprezentați în Consiliul de Administrație (1 reprezentant) și Senat (12 reprezentanți, 25% din numărul total de senatori), în conformitate cu Ordinul 3666/30 martie 2012 privind aprobarea Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului (art. 12, alin. 1 și art. 15).

Toate aceste contradicții severe între informațiile vehiculate de organizațiile studențești și starea de fapt ne determină să credem că există grave deficiențe de comunicare între reprezentanții studenților și cei pe care îi reprezintă. Soluția în astfel de cazuri este întotdeauna o comunicare directă și eficientă.

În perioada următoare voi fi plecat în afara țării, la o întrunire a rectorilor din universitățile europene, eveniment programat cu peste 4 luni înainte. Îi asigur însă pe studenți că tratez cu toată seriozitatea problemele semnalate de ei și că voi păstra un contact permanent cu colegii mei din conducerea Universității.

 

Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu
Rectorul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași