Concursul de admitere la UMF Iași (duminică, 24 iulie 2022): Instrucțiuni pentru candidați

iul. 20, 2022 | @ Academic | 0 comentarii

Duminică, 24 iulie, cei 2207 tineri care s-au înscris la concursul de admitere organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, sesiunea iulie 2022, vor susține testul grilă cu durata de 3 ore (între 10:00 – 13:00). Ocuparea locurilor în săli se desfășoară în intervalul orar 8.30 – 9.30.

Repartiția candidaților în cele 46 de săli și amfiteatre, atât ale UMF Iași, cât și ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și ale Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, a fost deja publicată pe site-ul Universității (repartiție săli). Sâmbătă, 23 iulie, între orele 18-20.00, candidații au posibilitatea de a identifica sălile unde au fost repartizați.

Ce reguli trebuie să respecte candidații în ziua concursului

La intrarea în sala de concurs candidații se vor legitima şefului de sală cu:

  • actul de identitate pe care candidatul l-a depus online, la înscriere;

– buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, document care trebuie să fie în termen de valabilitate; cei fără un astfel de document valabil nu vor fi primiţi în sala de concurs;

  • legitimaţia de concurs;
  • certificat de naştere şi căsătorie pentru candidatele căsătorite sau documentul doveditor schimbării numelui din alte motive.

Accesul candidaților în sala de concurs se realizează până la ora 09:30.

Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul desigilării coletelor care conţin caietele cu întrebări, nu mai au acces în sală.

În timpul concursului candidaţii nu au voie să aibă obiecte de scris de orice fel, altele decât cele date de organizatori, hârtii albe sau scrise, publicaţii de orice fel, telefoane mobile sau orice alt tip de aparatură de comunicare, ceasuri de mână, pagere, i-phone, genți, materiale didactice de orice fel etc. Candidații care intră în sală cu astfel de obiecte, precum și cu materiale documentare au obligația să le depoziteze într-un loc special indicat de şeful de sală, înainte de aducerea caietelor cu întrebări, unde nu vor avea acces până la terminarea concursului. Candidaţilor le este permisă introducerea în sală a unei sticluţe cu apă, fără etichetă, numai pentru utilizare personală.

Orice abatere (comunicare între candidaţi, copiere sub orice formă, păstrarea asupra candidatului în timpul concursului a oricărei aparaturi de transmisie-recepție sau material didactic de orice fel, înşelăciune asupra identităţii etc) este socotită fraudă şi se sancționează cu eliminarea din concurs.

Atenție la completarea grilelor!

Candidatul trebuie să verifice atent datele de identificare (nume, iniţiala tatălui, prenume şi număr de înregistrare/marca atribuită la înscriere) din spaţiul special prevăzut în acest scop pe testul grilă personalizat. Neconcordanţa acestor date impune candidatului solicitarea unui test grilă nepersonalizat pe care îl va completa cu majuscule, pe propria răspundere, în spaţiul special prevăzut în acest scop, folosind carioca/marker-ul primit, de culoare negru.

Completarea răspunsurilor la testul grilă se va face doar cu carioca/marker de culoare negru. Pixul albastru este utilizat de candidați doar pe ciorne.

Răspunsul este unic la fiecare întrebare. Răspunsul se va da prin înscrierea unei buline negre în pătratul corespunzător literei – considerată răspuns corect – fără a depăşi marginile pătratului respectiv. Fiecare întrebare va avea o singură căsuţă marcată ca răspuns!

Răspunsurile multiple sau incorect marcate vor fi anulate

Atenţie la menţinerea curată a foii (orice pată poate fi interpretată ca răspuns). Afectarea barelor verticale şi orizontale ce formează cadrul formatului de teză (prin scriere sau deteriorare) face imposibilă citirea prin scanare a răspunsurilor, riscând anularea tezei.

Susţinerea probei scrise

În funcţie de programul de studiu, disciplinele de concurs sunt următoarele:

Pentru programele de studiu Medicină și Medicină Dentară:

– Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – obligatoriu și Chimie organică sau Fizică (la alegere)

Pentru programul de studiu Farmacie:

– Chimie organică (obligatoriu) și Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – la alegere.

Pentru programele de studiu: Asistență Medicală Generală, Tehnică dentară, Nutriție și dietetică, Asistență de Profilaxie Stomatologică, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic: la alegere între Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) sau Chimie organică.

Pentru programul de studiu Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare: Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului).

Pentru programul de studiu Bioinginerie: la alegere între Matematică sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

Ponderea subiectelor la prima vedere

Specializarea Medicină: 50%

Specializarea Medicină dentară: 50%

Specializarea Asistență medicală generală: 30%

Specializarea Nutriție și dietetică: 30%

Specializarea Asistență de profilaxie stomatologică: 10%

Specializarea Tehnică dentară: 10%

Specializarea Farmacie: 10%

Specializarea Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic: 10%

Specializarea Bioinginerie: 50%

Specializarea Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare: 10%

Corectarea tezelor

Grilele de răspuns bune de corectat (tezele), se predau de către candidaţi, sub semnătură, şefului de sală. Tezele (grilele completate) vor fi depuse la catedră, numărate şi aşezate în ordinea crescătoare a numărului de ordine din catalogul candidaţilor din sala respectivă (indiferent de tipul grilei A, B, C, D).

Candidații vor preda minicalculatorul (chimie, fizică, matematică) comisiei de concurs odată cu teza.

În acest moment, candidaţii care doresc pot părăsi sala pentru o pauză de 15 minute, timp în care grilele vor fi păzite de şeful sălii, supraveghetori şi trei candidaţi martori (prin rotaţie). După epuizarea celor 15 minute candidaţii reintră în sală şi îşi ocupă locurile de concurs. După aşezarea candidaţilor începe corectura grilelor în faţa acestora.

Teza (grila completată) candidatului va fi corectată în funcţie de („grila de 10”), care este adusă în sală în plic sigilat la terminarea concursului.

Corectarea grilelor se face în mod electronic, prin scanare în sala de concurs, în prezenţa autorului şi a încă doi candidați, cu calitate de martor, din sala respectivă.

Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun online, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor prin completarea formularului tip postat pe site-ul UMF. Comisia de contestații a facultății va analiza și comunica răspunsurile corecte rămase definitive în termen de 24 ore, de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Dacă în urma contestațiilor se constată că „grila de 10” are o întrebare (sau mai multe) cu răspuns eronat dat de comisia profesională, tuturor candidaților de la facultatea/specializarea respectivă, indiferent dacă au contestat sau nu, li se acordă punctajul corespunzător întrebării în cauză.

În urma analizării contestațiilor și stabilirii grilei corecte rămasă definitivă, punctajele comunicate în săli pot suferi modificări.

Concurența pe loc: cei mai mulți înscriși, la specializările medicină și medicină dentară

Reamintim că la Medicină sunt 1166 de dosare finalizate (concurență de 3,59/loc bugetat), la Asistență Medicală Generală – 275 (concurență de  3.93/loc bugetat), la Nutriție și Dietetică – 46 (concurență de 3,29/loc bugetat), la Medicină Dentară – 344 (concurență de 3.34/loc bugetat), la Asistență de Profilaxie Stomatologică – 3 (concurență de 0.25/loc bugetat), Tehnică Dentară – 64 (concurență de 1.73 /loc bugetat), la Farmacie – 31 (concurență de 0.40/loc bugetat), la Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic – 38 (concurență de 1,52), la Bioinginerie – 119 (concurență de 1.53/loc bugetat), iar la Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare – 121 (concurență de 1.53/loc bugetat).

Total înscriși: 2207. Cea mai mare concurență este la specializarea Medicină (concurență de  3.59/loc bugetat), iar cea mai mică la Asistență de Profilaxie Stomatologică.