Cum se desfășoara activitatea didactică la UMF Iași: Ghid practic pentru studenți

sept. 25, 2020 | @ Studenti | 0 comentarii

Luni, 28 septembrie, la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa” din Iași începe noul an universitar, care se va desfășura, din cauza condițiilor epidemiologice, în sistem hibrid: cursurile vor avea loc online, iar activitatea practică – onsite (față în față).

Activitatea online se va desfășura pe platforma Microsoft Teams. Instruirea studenților va fi realizată în luna octombrie 2020, prin Departamentul de IT, și la începutul activității, în cadrul fiecărei discipline. Studenţii anului I de la toate programele de studiu derulate în cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași vor primi user-name și parolă, cont de e-mail profesional precum și un material de instruire cu privire la utilizarea acestei platforme.

Cursurile

Se vor desfășura exclusiv în sistem online, utilizând platforma Microsoft Teams.

Activitățile de laborator/lucrări practice/proiecte

Activitățile practice se vor desfășura onsite la acele discipline unde dezvoltarea abilităților, însușirea unei practici/metode este absolut necesară și obligatorie. Stabilirea acestora este sarcina decanului în colaborare cu prorectorii răspunzători de activitatea didactică.

Activitățile de laborator/lucrările practice se vor desfășura după cum urmează:

 • dacă dimensiunea unui laborator și dimensiunea unei grupe permit desfășurarea activităților cu o grupă întreagă, în condiții de respectare a distanțării fizice, aceste activități se reorganizează corespunzător (este cazul laboratoarelor care se desfășurau cu 2-3 grupe, simultan);
 • fiecare disciplină are obligația să împartă orele la cadrele didactice în funcție orarul stabilit pe facultate, astfel încât toată activitatea didactică să se desfășoare în parametri optimi; coordonatorii de activitatea didactică au obligația să anunțe decanatele despre modul de distribuire a orelor la cadrele didactice ale disciplinei;
 • pentru fiecare spațiu didactic se va asigura între activitățile didactice un interval de timp de minimum 20 de minute pentru a se permite dezinfecția și aerisirea laboratorului și a materialelor didactice după fiecare grupă.

Asigurarea măștilor de protecție și a halatelor este în responsabilitatea studenților. UMF ”Grigore T. Popa” din Iași asigură dezinfectantele necesare tuturor activităţilor practice.

Activitățile se pot desfășura în laboratoare și, în funcție de disponibilitatea amfiteatrelor, și ca prezentări/demonstrații în amfiteatre; prioritatea pentru ocuparea amfiteatrelor o vor avea disciplinele clinice.

Activitățile de seminar – se vor realiza:

 • exclusiv în sistem online;
 • referatele și celelalte produse care susțin activitatea de seminarii vor fi transmise prin mijloace electronice (Microsoft Teams, e-mail profesional) între studenți și cadrele didactice;

Orele de educație fizică pentru programele de studii vor fi efectuate în aer liber și în sistem on-line, cu materiale demonstrative/tutoriale, eventual comasat.

Activități de stagii clinice

Formele de activități clinice vor fi următoarele: stagiu clinic propriu-zis (STG); sesiuni de tip Case based learning (CBL) și Problem based learning (PBL); prezentări și demonstrații clinice (DC).

Stagiile clinice se vor desfășura în sistem hibrid, conform următoarelor reguli:

Stagiul clinic propriu-zis (STG) și demonstrații clinice (DC):

 • durata unui stagiu va fi cea conformă cu programa analitică, dar numărul de studenți prezenți în fizic va fi redus
 • numărul de studenți prezenți simultan la spital/clinică de specialitate în cadrul unui stagiu clinic va fi redus la maxim 1/3 din numărul total de studenți aflați în stagiul respectivâ
 • în spital/clinică de specialitate/ambulator vor avea acces în intervalul de timp prevăzut, doar studenții din grupa programată, în echipament corespunzător, cu purtare obligatorie a măștii și a echipamentului de protecție standard. Asigurarea măștilor de protecție și a halatelor este în responsabilitatea studenților
 • echiparea studenților se va face în vestiare, iar șefii de grupă/an au obligația de a face zilnic un triaj epidemiologic minimal în care să verifice existența/absența simptomelor respiratorii și a stării febrile
 • pe perdioada pandemiei, stagiile clinice din spitalele COVID-19 se vor desfășura sub formă de prezentări de tip CBL, PBL și DC
 • în cadrul fiecărei clinici se vor putea efectua în amfiteatrul /sala didactică a clinicii DC la care să participe grupa/grupele ce efectuează activitate practică în fizic și în care să fie prezentate cazuri clinice și demonstrații practice pe pacienți selecționați de cadrele didactice aferente grupei(lor).
 •  

Sesiunile de tip Case based learning (CBL) și Problem based learning (PBL):

 • se vor realiza alternativ cu celelalte tipuri de activități (STG și DC). La acestea vor participa studenții din seria respectivă care nu participă la activități directe la patul bolnavului
 • se vor desfășura în același interval orar, în paralel cu stagiile clinice
 • se vor desfășura în amfiteatre și săli de demonstrații, cu respectarea distanțelor de protecție
 • repartiția pe săli se va face la nivelul direcției de studiu, fiind responsabilitatea coordonatorului de activitate didactică, ținându-se cont de mărimea formațiilor de studiu în cauză
 • cadrele didactice ale disciplinei vor efectua prin rotație activitatea didactică de tip CBL și PBL
 • tematica va fi pregătită la nivelul fiecărei discipline și va fi raportată corespunzător decanatelor
 • asigurarea măștilor de protecție este în responsabilitatea studenților. UMF ”Grigore T. Popa” din Iași va asigura dezinfectantele necesare, conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie (Cap IV) .

 

Desfăşurarea activității de cercetare

Activitatea de cercetare din cadrul planului intern al facultăților, proiectelor de cercetare sau studiilor individuale realizate de către cadrele didactice si/sau studenţi va respecta măsurile impuse pentru interacţiunea faţă ȋn faţă pentru studenții din toți anii şi nivelurile de studii.

Studenții din anii terminali vor avea acces ȋn laboratoare pentru activități în vederea pregătirii lucrării de licență sau disertație, conform unei programări realizate de comun acord cu cadrul didactic îndrumător.

Detalii despre cum se desfășoară activitatea online la Facultatea de Medicină, AICI

Detalii despre cum se desfășoară activitatea online la Facultatea de Medicină Dentară, AICI

Detalii despre cum se desfășoară activitatea online la Facultatea de Farmacie, AICI

Detalii despre cum se desfășoară activitatea online la Facultatea de Bioinginerie Medicală, AICI