În ultima ședință a Senatului Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, s-a stabilit calendarul concursului de admitere pentru anul universitar 2020-2021.

Calendar concurs de admitere – sesiunea iulie 2020

 • Perioada înscrierilor: 13-18 iulie
 • Test grilă: 22 iulie

Calendar al concursului de admitere pentru românii de pretutindeni

 • Perioada înscrierilor: 6 -12 iulie
 • Evaluare dosare: 13, 14 iulie
 • Afișarea rezultatelor: 14 iulie
 • Depunerea contestațiilor: 15 iulie
 • Soluționare contestații și afișare rezultate finale: 17 iulie

Calendarul concursului de admitere prin evaluarea performanțelor școlare și a realizărilor personale ale candidaților, pentru programele de studii cu predare în limba română, engleză sau franceză pe locuri cu taxă în valută, în anul universitar 2020-2021

 • Depunerea online a dosarelor: 01.05 – 20.07
 • Depunere dosare la Registratura UMF: 10.05-24.07
 • Verificare online a dosarelor de către Comisia de verificare: 01.05-20.07
 • Verificarea concordanței dosarului online cu dosarul în fizic de către Comisia de verificare a concordanței documentelor pe facultate: 10.05-26.07
 • Evaluare dosare și realizare punctaj conform Grilei de evaluare de către Comisia de evaluare: 27.07-31.07
 • Verificare dosare, realizare ierarhie conform punctajelor obținute de fiecare candidat pe Facultăți și specializări de studiu, pregătire dosare candidați propuși pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii/atestatului de recunoaștere/echivalare a studiilor efectuate în străinătate, pentru a fi expediate către MEC de către Comisia Rectoratului: 03.08 – 06.08
 • Afișare liste provizorii: 06.08.2020
 • Depunere contestații: 07.08
 • Soluționare contestații: 08.08-10.08
 • Afișare liste finale: 11.08.2020
 • Transmiterea dosarelor la MEC: 13.08