In Memoriam Dr. Mihai Frasin

mai 25, 2020 | @ Academic | 0 comentarii

„Ne-a părăsit subit și prematur Domnul Doctor Mihai Frasin.

De o lungă perioadă se retrăsese din atenția publică și în bună măsură chiar din contactele sociale, măcinat de suferințele fizice dar și de multele și nemeritatele sale dureri sufletești.

Nu l-am cunoscut drept o persoană expansivă sau intruzivă sau cucerită de morbul puterii vremelnice, cu toate manifestările ei. Cei care au avut privilegiul să li se deschidă au fost copleșiți cu șansa de a cunoaște un suflet și un caracter dintre cele mai rare și seducătoare.

A fost un doctor pregătit cu temeinicia altor vremuri – șef de promoție – convins de fundamentarea oricăror decizii clinice pe o solidă argumentație și cunoaștere medicală în profunzime, cu mecanismele și relaționările complexe ale patologiei umane.

Înțelegea suferința pacientului într-o viziune holistică, în fapt oferindu-i acestuia suport nu doar medical ci și psihologic și deseori chiar material.

Noi, medici în formare acum 25 de ani, am avut ocazia de a fi modelați de o personalitate cu accentuate și rare calități umane: dreptate, echilibru, moderație, viziune. Ne-a transmis plăcerea și datoria muncii în echipă, concept de echipă menit nu să ne diminueze personalitatea și probitatea profesională sau umană, ci dimpotrivă, să accentueze calitățile fiecăruia dintre noi, să ne ajute în desăvârșirea profesională, oferind în același timp un suport inestimabil, acela al prieteniei și încrederii reciproce.

A format o echipă de medici tineri (atunci) în perspectiva construirii la Iași a unui spital de urgențe regional pentru care a depus nenumărate eforturi. Am fost ajutați și îndrumați să dobândim noi specialități și competențe în țară și în străinătate, pentru că înțelegea perfect modern cum va trebui să funcționeze o unitate regională de urgențe în secolul XXI.

Marele spital de urgențe nu s-a realizat la Iași…A modelat în schimb un grup de medici care îi datorează enorm, care activează acum în UMF Iași și în Spitalul ,,Sf. Spiridon” și care îi cinstesc memoria.

Spiritul echipei de astăzi, coeziunea ei, complementaritatea, exigența, respectul și onestitatea sunt modalitatea noastră de a-i mulțumi Domnului Doctor Mihai Frasin și de a ne arăta recunoștința.

Dumnezeu să-l odihnească!”

 

Laurențiu Șorodoc
Cătălina Lionte
Cristina Bologa
Ovidiu Rusalim Petriș
Adorata Elena Coman
Victorița Șorodoc
Gabriela Puha