Buletin informativ Ședință Senat 19 iulie 2022

iul. 31, 2022 | @ Academic | 0 comentarii

Stimați colegi, vă informăm că Senatul Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași s-a întrunit în ședință ordinară marți, 19 iulie 2022.

În cadrul acestei ședințe au fost validate și aprobate următoarele puncte: 

  1. Raport concursurilor pentru ocuparea posturilor de cadre didactice pe perioadă nedeterminată și validarea rezultatelor concursurilor din sesiunea aprilie-iulie 2022 organizate pentru Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Bioinginerie Medicală, care însumează un număr de 26 de posturi didactice, dintre care: 7 posturi profesor universitar, 6 posturi conferențiar universitar, 12 posturi șef de lucrări și 1 post asistent universitar. 
  1. Raport concursurilor pentru ocuparea posturilor de cadre didactice pe perioadă determinată și validarea rezultatelor concursurilor din sesiunea aprilie-iulie 2022 organizate pentru Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, care cuantifică 28 de posturi de asistent universitar. 
  1. Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor de cercetare, pe perioada nedeterminată și determinată (https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/concursuri-posturi-cercetare/Pagini/Platformă-multidisciplinară-de-cercetare-dezvoltare-medicală-în-regiunea-N-E.aspx).

Biroul Senat
22 iulie 2022

Vă informăm că marți, 19 iulie 2022, Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași s-a întrunit în Aula „George Emil Palade” a UMF Iași, în ședință extraordinară organizată pentru decernarea titlului de Doctor Honoris Causa Dlui Academician Bogdan C. Simionescu, personalitate marcantă în domeniul de studiu al polimerilor care, prin întreaga activitate științifică a contribuit la consolidarea Școlii de Chimie Macromoleculară din Iași ca reper cu recunoaștere internațională.  În prezent, Dl. Acad. B.C. Simionescu este director științific onorific și șeful departamentului de Fizica Polimerilor în cadrul Institutului de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”. La acest moment festiv și onorant pentru universitatea noastră, au participat alături de comunitatea academică medicală ieșeană și un număr mare de invitați care definesc mediul academic din Iași.

La invitația Dnei Prof. Univ. Dr. Irina Draga Căruntu, Preșente al Senatului, Dl Rector – Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu a adresat un cuvânt de bun venit în rândurile corpului academic al universității noastre, Dlui Acad. Bogdan C. Simionescu și a prezentat Laudatio din care selectat câteva repere. Dl. Acad. Bogdan C. Simionescu este absolvent al Institutului Politehnic din Iaşi, Facultatea de Chimie Industrială, promoţia 1971, unde a obţinut titlul de inginer chimist, specializarea Tehnologia Compuşilor Macromoleculari. În anul următor, 1972, a început studiile doctorale la Universitatea Catolică din Leuven, Belgia, sub îndrumarea Prof. Georges J. Smets, unul dintre pionierii ştiinţei polimerilor. A finalizat teza de doctorat cu tema Agregarea moleculelor de colorant sub influența polimerilor (Polymer Induced Aggregation of Dye Molecules), a primit titlul de doctor în iunie 1975 şi a revenit la Iaşi fiind, în acel moment, cel mai tânăr doctor în ştiinţe din România. Imediat după susținerea tezei de licență, Dl. Acad. Bogdan C. Simionescu a început cariera academică în cadrul aceleeași facultăți și a parcurs fiecare grad didactic, în diferite intervale de timp: asistent universitar (1971-1978), șef de lucrări (1978-1990), conferențiar (1990-1992), iar din 1992 este profesor titular de Știința Polimerilor. Cursurile predate reflectă dinamica înregistrată în domeniul științei polimerilor, abordând în secvență: Chimia compușilor macromoleculari sintetici și naturali (biopolimeri); Fizica polimerilor; Tehnologia compușilor macromoleculari; Polimeri semiconductori; Bazele fizico-chimice ale polimerilor naturali și sintetici; Proprietăți fizice și reologice ale polimerilor; Biopolimeri și materiale inteligente; Polimeri biologic activi. Cele patruzeci şi patru de serii de studenţi care au studiat Chimia şi Ingineria Polimerilor au avut oportunitatea de a beneficia de un proces formativ solid, consolidat prin sistemul educațional în care Acad. Bogdan C. Simionescu a avut contribuții majore, atât la nivel de concepție cât și la cel de decizie. Din anul 1990, când a obținut calitatea de conducător de doctorat, până în prezent, patruzeci și şase de teze de doctorat au fost finalizate sub îndrumarea sa, iar majoritatea foştilor săi doctoranzi ocupă acum poziţii academice în România sau Franţa, Elveţia, Germania, Canada şi SUA. Domeniile prioritare care definesc profilul cercetătorului Bogdan C. Simionescu, dintre care menționăm sinteza precursorilor materiei vii în condiţii abiotice simulate (“teoria la rece” a originii vieţii), polimerii semiconductori, polimerii cu mase moleculare ultraînalte, polisiloxani funcționali, au fost dezvoltate, în prima etapă a carierei științifice, și în colaborare cu cercetători din cadrul Institutului de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”. În calitate de director al Institutului de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” din Iaşi, în intervalul 2000-2014, Acad. Bogdan C. Simionescu s-a dovedit a fi un excelent manager ştiinţific, promovând studiile interdisciplinare și reorientând direcțiile de cercetare spre materiale polimerice înalt performante pentru microelectronică, stocare de energie/informații, și  protecția mediului. O atenție specială a fost acordată dezvoltării direcțiilor de cercetare spre medicină și farmacie, fiind susținătorul principal al creării unui centru interdisciplinar – Centrul de Cercetări Avansate pentru Bioconjugate şi Biopolimeri – care să abordeze în mod unitar metode și tehnici specifice nanotehnologiei, pentru design-ul și dezvoltarea de materiale/repere dedicate nanomedicinii.  Realizările științifice ale Dlui Acad. Bogdan C. Simionescu se concretizează în peste 400 de lucrări, dintre care peste 380 publicate în reviste cotate ISI, cărţi și capitole în cărţi în domeniile Știința polimerilor, Chimie Multidisciplinară, Știința materialelor și nu in ultimul rând în Biochimie, Biologie moleculară și Chimie aplicată. Scientometric, impactul lucrărilor științifice publicate este certificat prin cele peste 3500 citări ale grupurilor de cercetare de specialitate din lume și printr-un indice Hirsch cu valoare de 32. Portofoliul științific include și peste 20 de proiecte/granturi europene sau internaţionale, mai mult de 30 de proiecte naţionale câştigate şi coordonate, și peste 250 conferințe susținute ca invitat în comunitatea științifică din Europa, SUA, Canada, Japonia. Acad. Bogdan C. Simionescu este membru al comitetelor editoriale ale unor reviste românești şi din afara ţării (Memoriile Secţiilor Ştiinţifice ale Academiei Române, Buletinul Universităţii Tehnice din Iaşi, Carbohydrate Polymers, Environmental Engineering and Management Journal, Materiale Plastice, Revue Roumaine de Chimie) şi membru al European Association of Science Editors. Drept recunoaştere a contribuţiilor sale în învăţământ şi cercetare, Academicianul Bogdan C. Simionescu a primit, la 1 decembrie 2015, Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler. Este cetăţean de onoare al municipiului Iaşi (14 octombrie 2013). A primit Medalia Cristofor Simionescu pentru excelenţă în chimie macromoleculară (2015) din partea American Chemical Society (ACS) şi a Filialei ACS din România. Dl. Acad. Bogdan C. Simionescu a fost în permanent preocupat de promovarea şi diseminarea realizărilor ştiinţei şi tehnicii, a fenomenelor culturale – zone care l-au atras datorită formării sale intelectuale de excepție. Este organizatorul a două serii de manifestări ştiinţifice/culturale dedicate acestor scopuri, respectiv Prelegerile Academiei Române (în cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române) şi Moştenirea lui Asachi (în colaborare cu Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi). În decursul anilor, s-au susţinut în acest cadru, la invitaţia Acad. Bogdan C. Simionescu, peste 50 de conferinţe ale unor personalităţi autentice ale ştiinţei şi culturii româneşti, alături de invitaţi străini de marcă, printre aceștia numărându-se și 3 laureaţi ai Premiului Nobel: Jean Marie Lehn (1987, pentru chimie supramoleculară), Stefan Hell (2014, pentru chimie) și Jean-Pierre Sauvage (2016, pentru design și sinteza mașinilor moleculare).

Momentul festiv de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa de către Rectorul Universității, Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu, a fost precedat de lectura în limba latină a diplomei.

În alocuțiunea de mulțumire, sub impactul emoțiilor mărturisite, Dl. Acad. Bogdan C. Simionescu a  mulțumit Dlui. Rector, Senatului și întregii comunități academice medicale ieșene pentru cinstea de a i se acorda acest titlu. Dl Acad. Simionescu a reiterat disponibilitate sa de a colabora cu cercetătorii din domeniul medical și de a iniția noi proiecte interdisciplinare, abordări care vor crește șansele de reașezare a României pe un loc mai bun în cercetarea internațională. În cadrul unei scurte conferințe intitulată ”Pleduarie pentru inter-/transdisciplinaritate” Acad. Bogdan C Simionescu a evocat cercetătorii români lauriați ai premiului Nobel în numele altori țări, a evidențiat domeniile de viitor în cercetarea internațională și a subliniat rolul chimiei ca interfață în cercetarea medicală.

Biroul Senat
22 iulie 2022