Senatul UMF Iași a validat conducerile celor patru facultăți

mart. 7, 2024 | @ Academic | 0 comentarii

Echipa de conducere a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi s-a întregit cu decanii și prodecanii celor patru facultăți. Dacă la facultățile de Medicină dentară, Farmacie și Bioinginerie medicală au rămas în funcție aceiași decani, la Facultatea de Medicină  a fost numit conf. univ. dr. Anton Knieling. Reamintim că fostul decan al Facultății de Medicină, prof. univ. dr. Ionela Lăcrămioara Șerban, este în prezent prorector pentru Învățământ universitar de licență și master.

Facultatea de Medicină

  • Decan: conf. univ. dr. Anton Knieling
  • Prodecani: prof. univ. dr. Anca Sava, prof. univ. dr. Romeo Petru Dobrin, conf. univ. dr. Vladimir Poroch, conf. univ. dr. Ionuț Nistor

Facultatea de Medicină Dentară

  • Decan: prof. univ. dr. Monica-Silvia Tatarciuc
  • Prodecani: conf. univ. dr. Diana Antonela Diaconu Popa, prof. univ. dr. Ionuț Luchian

Facultatea de Farmacie

  • Decan: prof. univ. dr. Lenuța Profire
  • Prodecan: prof. univ. dr. Cătălina Stan

Facultatea de Bioinginerie

  • Decan: prof. univ. dr. Anca-Irina Galaction
  • Prodecan: prof. univ. dr. Liliana Verestiuc

​Potrivit Metodologiei, decanii au fost aleși în urma unui concurs public, organizat de rectorul Universității. Comisia de concurs, formată din rector, în calitate de preşedinte, din doi prorectori și un secretar, a evaluat candidații care au primit, în prealabil, avizul favorabil din partea Consiliului facultăţii și a stabilit candidați admiși pentru ocuparea funcției de decan. Astăzi, 7 martie, Senatul UMF Iași a validat atât concursul pentru ocuparea funcției de decan, cât și prodecanii, numiți de către decani.