În luna decembrie, compania Innovation in Health Center, organizator al Galei Innovation in Health Awards, a acordat premiul de excelenţă Innovation in Health Grupului de cercetare al Facultății de Bioinginerie Medicală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, format din conf. dr. Călin Corciova, ș. l. dr.  Mariana Rotariu, ș. l. dr. Marius Turnea, asist. drd. Cătălin Ionite, bioing. drd. Andrei Ghiorghiță, bioing. Robert Fuior și prof. dr. Dragoș Arotăriței, pentru rezultate deosebite în dezvoltarea de sisteme hi-tech în domeniul reabilitării medicale.

Premiul Innovation in Health, decernat de către Compania Innovation in Health Center pentru Facultatea de Bioinginerie Medicală, ne onorează ȋncă o dată, fiind un premiu care atestă excelenţa ȋntr-un domeniu de interfaţă, ȋn care parteneriatul sincer şi cald, ȋntre studenţi şi profesorii lor, are drept rezultat performanţe constante ȋn Bioinginerie şi ȋn Fizioterapie şi recuperare medicală. Colectivul nostru a dovedit, ȋn numeroase ocazii, că timpul și spațiul nu contează atunci când munca devine pasiune, studenţi şi cadre didactice direcționȃndu-şi eforturile ȋn domenii precum cel al instrumentației biomedicale, biomaterialelor și biotehnologiilor medicale”, a declarat prof. dr. Anca Galaction, decanul Facultăţii de Bioinginerie Medicală.

Facultatea de Bioinginerie Medicală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”  din Iași are o tradiție a cercetării ȋn domeniul tehnologiilor inteligente, valoarea colectivului de cadre didactice fiind recunoscută de-a lungul anilor. Domeniile de avangardă au fost atent explorate și  clar definite prin cercetări care și-au găsit confirmarea ȋn publicații de prestigiu dar prin numeroasele premii internaționale și naționale.  În 1998, profesorul George Emil Palade, singurul român laureat al Premiului Nobel, profesor la Departamentul de Bioinginerie, Universitatea San Diego, California, împreună cu directorul Departamentului de Bioinginerie și directorul Institutului de Bioinginerie din San Diego, a analizat şi apreciat pozitiv misiunea, obiectivele şi planurile de învăţământ ale Facultăţii de Bioinginerie Medicală din Iaşi.

Facultatea, acreditată și certificată ARACIS/IEP-EUA, pregăteşte specialişti în două domenii de licenţă:

– Domeniul Științe Inginerești Aplicate, specializarea Bioinginerie;

– Domeniul Sănătate, specializarea Balneofiziokinetoterapie şi recuperare.