În spiritul excelenței academice și pentru o mai bună selecție a tinerilor care doresc să devină medici, dentiști, farmaciști sau bioingineri, Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, în ședința din 14 decembrie 2016, a aprobat Metodologia proprie privind organizarea și desfășurarea Concursului de Admitere 2017. Urmare a consultărilor cu cadrele didactice din Comisia de Admitere precum și a profesorilor de biologie, fizică și chimie din liceele din Iași și din Moldova care ne-au vizitat Universitatea în acest an, venim în întâmpinarea candidaților prin restrângerea numărului de manuale din bibliografie, pentru fiecare materie de concurs alegându-se un singur manual.

 

Dintre cele mai importante linii ale metodologiei, din punctul de vedere al opiniei publice, menționăm:

 1. Se menține ponderea mediei la bacalaureat. Media finală este formată din nota la teza scrisă (90 %) și media la bacalaureat (10 %)
 2. Examenul de admitere constă în test grilă, după cum urmează:
  • Pentru specializările Medicină și Medicină Dentară – Biologie cls. a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) (obligatoriu) și Chimie Organică sau Fizică (la alegere),
  • Pentru specializarea Farmacie – Chimie Organică (obligatoriu) și Biologie Vegetală sau Biologie cls. a XI-a (la alegere)
  • Pentru specializările: Asistență Medicală Generală, Tehnică dentară, Nutriție și dietetică – la alegere între Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) sau Chimie organică.
  • Pentru specializarea Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)
  • Pentru specializarea Bioinginerie – la alegere între Matematică sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)
 1. În stabilirea numărului de întrebări dintr-un caiet de teză, la specializările la care există o disciplină de concurs obligatorie și una la alegere, se va ține cont de următoarea proporție:

– 60% din întrebări vor fi din disciplina obligatorie,

– 40% din întrebări vor fi din disciplina la alegere.

 1. Întrebările pot fi de tip complement simplu sau/și complement multiplu.
 2. Testele publicate sunt orientative, teza de concurs va cuprinde și teste la prima vedere. Ponderea întrebărilor la prima vedere va fi stabilită ulterior.
 3. Se menține durata tezei de 3 ore, într-o singură zi.


* Procentul din paranteză reprezintă ponderea numărului de întrebări din caietul de teză.

 1. Numărul de manuale din Bibliografie a fost restrâns, pentru fiecare materie de concurs alegându-se un singur manual. Bibliografia disciplinelor de concurs este anexată acestui material.
 2. Metodologia de concurs este afișată conform Legii învățământului, cu minim 6 luni înainte:

http://www.umfiasi.ro/sites/admitere/Pagini/Admitere2017.aspx

 

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

BIOLOGIE (ANATOMIA ȘI FIZIOLOGIA OMULUI)

 1. Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu: Manual de Biologie pentru Clasa a XI-a, Editura Corint, 2014.
 2. Anatomia și fiziologia omului. Culegere de teste pentru admitere. Editura ”Gr. T. Popa” U.M.F. Iași, 2017

 

CHIMIE ORGANICĂ

1. Structura compușilor organici

 • Legaturi chimice în compușii organici
 • Tipuri de catene de atomi de carbon
 • Formula brută, formula moleculară, compoziție procentuală.

2. Hidrocarburi alifatice saturate și nesaturate

 • Alcani, Alchene, Alcadiene, Alchine

3. Hidrocarburi aromatice

4. Compuși organici cu funcții simple

 • Derivați halogenați
 • Compuși hidroxilici: alcooli și fenoli
 • Compuși carbonilici
 • Acizi carboxilici
 • Derivați funcționali ai acizilor carboxilici (esteri, amide, cloruri acide, nitrili)
 • Amine

5. Compuși organici cu funcții mixte

 • Aminoacizi
 • Proteine. Acizi nucleici. Enzime.
 • Hormoni
 • Monozaharide
 • Dizaharide
 • Polizaharide

6. Medicamente. Vitamine.

7. Izomeria compușilor organici (plană și spațială)

8. Tipuri de concentrații: concentrația procentuală, molară. Calcul stoechiometric, puritate, randament, conversie

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Luminița Vlădescu, Luminița Irinel Doicin, Corneliu Tărăbășanu-Mihăilă. Chimie – manual pentru clasa a X-a, Grup Editorial Art, 2005, 2010
 2. Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu. Chimie C1, clasa XI, Editura Crepuscul 2004, 2006
 3. Gabriela Tătărîngă, Liliana Foia, Maria Dorneanu, Eugenia Ștefanescu, Nastasia Gheorghiță. Chimie Organică. Culegere de teste pentru admitere, Editura „Gr. T. Popa” U.M.F. Iași, 2017

 

FIZICĂ

1. OPTICA

 • Reflexia și refracția luminii
 • Lentile subțiri
 • Sisteme de lentile
 • Ochiul uman
 • Instrumente optice (lupa, microscopul optic)

 2. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

 • Noțiuni termodinamice de bază
 • Principiul I al termodinamicii
 • Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformările simple ale gazului ideal
 • Transformări de stare de agregare (fierbere – condensare, topire – solidificare, sublimare – desublimare)
 • Principiul al II-lea al termodinamicii

3. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

 • Curentul electric
 • Legea lui Ohm
 • Legile lui Kirchhoff
 • Gruparea rezistoarelor și generatoarelor electrice
 • Energia și puterea electrică
 • Efectul termic al curentului electric

BIBLIOGRAFIE

 1. Constantin Mantea, Mihaela Garabet. Fizica – Manual pentru clasa a IX-a. Editura All, toate edițiile apărute până în prezent
 2. Seryl Talpalaru, Dorel Haralamb, Constantin Corega, Gabriel O. Negrea, Constantin Rus. Fizica – Manual pentru clasa a X-a, Editura Polirom, toate edițiile apărute până în prezent
 3. Fizică. Culegere de teste pentru admitere, Editura „Gr. T. Popa” U.M.F. Iași, 2017

 

BIOLOGIE VEGETALĂ

1. Diversitatea lumii vii

 • Clasificarea organismelor vii. Noțiuni introductive, regnuri, caractere generale.
 • Virusurile
 • Regnul Monera
 • Regnul Protista
 • Regnul Fungi
 • Regnul Plantae

2. Celula – unitatea structurală și funcțională a vieții

 • Noțiuni introductive. Teoria celulară
 • Tipuri fundamentale de celule
 • Compoziția chimică a materiei vii
 • Structura celulei
 • Diviziunea celulară

3. Țesuturile vegetale

4. Structura și funcțiile fundamentale ale plantelor

 • Nutriția autotrofă
 • Nutriția heterotrofă: saprofită, parazită, simbiotrofă, mixotrofă
 • Respirația aerobă
 • Respirația anaerobă
 • Circulația de la plante
 • Excreția la plante
 • Reproducerea la plante

Notă: Fără referiri la regnul animal

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Elena Huțanu. Manual de Biologie, clasa a IX-a, Ed. Didactică și Pedagogică, 2004.
 2. Aurel Ardelean, Gheorghe Mohan, Manual de biologie clasa a X-a. Ed. Corint, 2005.
 3. Bianca Ivănescu, Cristina Lungu, Oana Cioancă, Adriana Trifan. Biologie vegetală. Culegere de teste pentru admitere, Editura. ”Gr. T. Popa” U.M.F. Iași, 2017.

 

MATEMATICĂ

1. Elemente de algebră superioară

a) Matrice

 • Operații cu matrice: adunarea, înmulțirea, înmulțirea unei matrice cu un scalar

b) Determinanți

 • Determinantul de ordin 2 sau 3
 • Proprietățile determinanților

c) Rangul unei matrici

 • Calculul rangului unei matrici
 • Matrici inversabile
 • Calculul inversei unei matrici inversabile

d) Sistem de ecuații liniare

 • Regula lui Cramer
 • Teorema lui Kronecker-Capelli
 • Teorema lui Rouche
 • Sisteme omogene

 

2. Elemente de analiză matematică

a) Limite de funcții

 • Limite de funcții compuse
 • Operații cu limite de funcții
 • Limite laterale
 • Limita unei funcții într-un punct

b) Funcții continue

 • Funcție continuă într-un punct
 • Continuitate la stânga și la dreapta
 • Operații cu funcții continue

c) Funcții derivabile

 • Derivata unei funcții într-un punct, tangenta la o curbă
 • Funcții derivabile, operații cu funcții derivabile
 • Calculul derivatelor de ordin I și al II lea pentru funcțiile studiate
 • Funcții derivabile pe un interval: puncte de extrem ale unei funcții, teorema lui Fermat
 • Rolul derivatei I în studiul funcțiilor: monotonia funcțiilor, puncte de extreme
 • Rolul derivatei a II-a în studiul funcțiilor: concavitate, convexitate, puncte de inflexiune
 • Regulile lui l’Hospital

d) Primitive

 • Primitive uzuale
 • Calculul primitivelor cu ajutorul formulelor directe
 • Metode de calcul al primitivelor: integrarea prin părți, schimbarea de variabilă
 • Calculul primitivelor funcțiilor raționale

e) Funcții integrabile

 • Definirea integralei Riemann a unei funcții continue prin formula Leibniz – Newton
 • Proprietăți ale integralei definite: liniaritate, monotonie, aditivitate în raport cu intervalul de integrare
 • Metode de calcul al integralelor definite: integrarea prin părți, integrarea prin schimbare de variabilă
 • Aplicații ale integralei definite: aria unei suprafețe plane, volumul unui corp de rotație

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Mircea Ganga,Matematica M2. Manual pentru clasa a XI-a, Editura Mathpress, 2006.
 2. Marius Burtea, Georgeta Burtea, Matematica M2. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Carminis,
 3. Matematică. Culegere de teste pentru admitere, Editura “Gr. T. Popa” U.M.F. Iași, 2017