A fost lansată prima competiție de tipul ” top–down” (licitație restrânsă) din cadrul PNCDI III pentru Proiecte de cercetare tip “Soluții”.

Prin acest tip de proiect se urmărește oferirea de soluții sub formă de bun (produs/serviciu/proces de fabricație) inovator, ca răspuns la necesitatea identificată în sectorul public (achiziții publice pentru inovare). Soluția este dată de către conducătorul consorțiului (organizația publică de cercetare) la o problemă ridicată de administrația publică. Tema se definește pe baza unui dialog la nivelul entităților publice comanditare. Proiectele se segmentează în faze (explorare, dezvoltare, testare funcțională, fezabilitate, acceptabilitate).

Competițiile lansate sunt prezentate în detaliu la adresa: http://uefiscdi.gov.ro/articole/4723/Solutii.html

Pentru aceste proiecte autoritățile publice responsabile sunt: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, Agenția Spațială Română, Serviciul de Protecție și Paza, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Persoană de contact:
Nicoleta DUMITRACHE
E-mail: 
nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 23 886