European coordinated research on long-term ICT and ICT-based scientific challenges
Acronim: CHIST-ERA IV
Finanţator: Comisia Europeană, ERA-NET Cofund
Coordonator: Agence National de la Recherche (ANR) Franţa
Perioada de implementare: 2019-12-01/2024-11-31

 

Obiective:

Obiectivul general al proiectului CHIST-ERA este promovarea realizării Spațiului European de Cercetare în domeniul Tehnologiilor Emergente și Viitoare (Future and Emerging Technologies- FET). Programul FET vizează finanțarea cercetărilor de bază inspirate din viziunea tehnologiilor viitoare și emergente. Din 1993 acest sistem și-a demonstrat capacitatea de a transforma excelența științifică a Europei în evoluții tehnologice promițătoare și inoite radical.

Scopul tematic al proiectului CHIST-ERA este foarte larg, acoperind cercetările de bază inspirate de utilizarea tehnologiilor informației și a comunicațiilor (TIC) sau la interfața dintre TIC și alte domenii.

Consorțiul apelului este format din 25 de organizații de finanțare.

Începând cu 2009, CHIST-ERA a lansat nouă apeluri pentru proiecte de cercetare. În 2019, apelul cofinanțat planificat al CHIST-ERA IV va fi cel de-al 10-lea apel. În cadrul acestui proiect se vor lansa trei apeluri de proiecte: unul cofinanțat ( în anul 2019) și trei apeluri adiționale, necofinanțate, în anii 2020, 2021 și 2022.

 

Parteneri:

 • AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE, ANR, FR ;
 • OESTERREICHISCHE FORSCHUNGSFOERDERUNGSGESELLSCHAFT, FFG, AT;
 • FONDS ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG, FWF, AT;
 • FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, FNRS, BE;
 • FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK- VLAANDEREN, FWO, BE;
 • BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND, Bulgaria;
 • TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY, TACR,CZ;
 • SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR, ETAg, EE;
 • SUOMEN AKATEMIA, AKA, FI;
 • GENIKI GRAMMATIA EREVNAS KAI TECHNOLOGIAS, GSRT, GR;
 • NEMZETI KUTATASI FEJLESZTESI ES INNOVACIOS HIVATAL, NKFIH, HU
 • AN TUDARAS UM ARD OIDEACHAS, IRC
 • NATIONAL TECHNOLOGICAL INNOVATION AUTHORITY, InnovationAuth, Israel
 • MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MIUR, IT ;
 • VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA,VIAA, LV;
 • Lietuvos mokslo taryba , LMT, LT;
 • NARODOWE CENTRUM NAUKI, NCN, PL;
 • UNITATEA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, AL CERCETARII , DEZVOLTARII SI INOVARII ,UEFISCDI, RO;
 • SLOVENSKA AKADEMIA VIED, SAS, SK;
 • AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION, AEI, ES;
 • SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS ZUR FORDERUNG DER ;
 • WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG, SNSF, CH;

CHIST-ERA-IV-2019

Cele două priorități ale apelulului cofinanțat sunt:

 • Inteligență artificială explicabilă, bazată pe învățarea pe mașini ( Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence );
 • Noi abordări de calcul pentru sustenabilitatea mediului (Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability );

Prioritățile pentru apelurile: 2020, 2021 și 2022 vor fi definite ulterior.

Fonduri alocate de Romania 350.000 EUR

Link apel: http://www.chistera.eu;

Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici

 

Calendar

Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este : 14 februarie 2020, ora 17:00 (CET).

Termenul limită pentru trimiterea propunerilor finale este 30 iunie 2020, ora 17:00 (CET).

Calendarul apelului este afișat la link-ul http://www.chistera.eu

 

Detalii apel

Depunerea și evaluarea se vor face în două etape (pre-propuneri și propuneri finale). Consorțiile pre-propunerilor câștigătoare vor fi invitate să depună propunerea finală de proiect care va fi evaluată de către experți independenți pe baza criteriilor de selecție. Procedura de peer-review a propunerilor finale se bazează pe criteriile de evaluare ale programului H2020.

Următoarele criterii de eligibilitate trebuie îndeplinite:

 1. Consorțiul trebuie să fie internațional:
 • minimum trei parteneri care să solicite finanțare din partea organizațiilor ce finanțeaza apelul, din cel puțin trei țări distincte;
 1. Consorțiul trebuie să fie echilibrat:
 • cel mult 60% din finanțarea totală poate fi solicitată de către partenerii dintr-o singură țară;
 • un partener poate solicita cel mult 45% din finanțarea totală;
 1. Consorțiul ar trebui să fie format dintr-un număr de 3-6 parteneri.

 

Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale de finanțare ale țărilor din care fac parte.

Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc.).

Proiectele vor fi finanțate pe o perioadă de 24 sau 36 luni.

Mai multe informaţii despre apelul de proiecte 2019 puteti găsi la link-ul: http://www.chistera.eu

Parteneri

Tematică

Consorțiul CHIST-ERA a creat un instrument comun de finanțare pentru sprijinirea grupurilor internaționale de cercetare care se implică în cercetarea pe termen lung în domeniul TIC si a științelor bazate pe TIC. Prin intermediul acestui instrument, organizațiile de finanțare sprijină și aderă la programul “Tehnologii viitoare și emergente” (FET) al Uniunii Europene. Prin coordonarea eforturilor lor, pot sprijini comunități de cercetare mai diverse, capabile să abordeze cele mai dificile și mai noi teme de cercetare.

În anii precedenți, apelurile CHIST-ERA au vizat computerele cuantice, computerele cu consum redus de energie, interfețele inteligente, rețelele inteligente de comunicații, mașinile adaptive, computerele distribuite, sistemele ciber-fizice securizate, înțelegerea limbajului uman, securitate și confidențialitate în internetul lucrurilor( internet of thinks) , comunicarea terahertz, învățarea pe tot parcursul vieții pentru sisteme inteligente, analiza vizuală, recunoașterea și manipularea obiectelor de către roboți și modelarea Big data și a proceselor pentru industria inteligentă.

Proiectele CHIST-ERA ar trebui să fie de tip FET și să contribuie la dezvoltarea capacității europene de cercetare și inovare în domeniul apelului de proiecte. Cercetarea transformativă realizată în CHIST-ERA ar trebui să exploreze colaborarea avansată a științelor interdisciplinare și / sau inginerești de ultimă oră, cu potențial de a iniția sau de a promova noi linii tehnologice și de a ajuta Europa să susțină leadership-ul timpuriu în viitoarele domenii bazate pe TIC cu impact semnificativ pe termen lung.