Concursul de admitere la UMF Iași (duminică, 23 iulie 2023): Instrucțiuni pentru candidați

iul. 20, 2023 | @ Academic | 0 comentarii

Duminică, 23 iulie, cei 2108 de candidați înscriși la concursul de admitere organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, sesiunea iulie 2023, vor susține testul grilă cu durata de 3 ore (între 10:00 – 13:00). Ocuparea locurilor în săli se desfășoară în intervalul orar 8.30 – 9.30.

Repartiția candidaților în cele 47 de săli și amfiteatre, atât ale UMF Iași, cât și ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și ale Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, a fost deja publicată pe site-ul Universității.

Repartiție săli

Ce reguli trebuie să respecte candidații în ziua concursului

La intrarea în sala de concurs candidații se vor legitima şefului de sală cu:

 • actul de identitate pe care candidatul l-a depus online, la înscriere;
 • buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, document care trebuie să fie în termen de valabilitate; cei fără un astfel de document valabil nu vor fi primiţi în sala de concurs;
 • legitimaţia de concurs;
 • certificat de naştere şi căsătorie pentru candidatele căsătorite sau documentul doveditor schimbării numelui din alte motive.

Accesul candidaților în sala de concurs se realizează până la ora 09:30.

Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul desigilării coletelor care conţin caietele cu întrebări, nu mai au acces în sală.

În timpul concursului candidaţii nu au voie să aibă obiecte de scris de orice fel, altele decât cele date de organizatori, hârtii albe sau scrise, publicaţii de orice fel, telefoane mobile sau orice alt tip de aparatură de comunicare, ceasuri de mână, pagere, i-phone, genți, materiale didactice de orice fel etc. Candidații care intră în sală cu astfel de obiecte, precum și cu materiale documentare au obligația să le depoziteze într-un loc special indicat de şeful de sală, înainte de aducerea caietelor cu întrebări, unde nu vor avea acces până la terminarea concursului. Candidaţilor le este permisă introducerea în sală a unei sticluţe cu apă, fără etichetă, numai pentru utilizare personală.

Orice abatere (comunicare între candidaţi, copiere sub orice formă, păstrarea asupra candidatului în timpul concursului a oricărei aparaturi de transmisie-recepție sau material didactic de orice fel, înşelăciune asupra identităţii etc) este socotită fraudă şi se sancționează cu eliminarea din concurs.

Atenție la completarea grilelor!

Candidatul trebuie să verifice atent datele de identificare (nume, iniţiala tatălui, prenume şi număr de înregistrare/marca atribuită la înscriere) din spaţiul special prevăzut în acest scop pe testul grilă personalizat. Neconcordanţa acestor date impune candidatului solicitarea unui test grilă nepersonalizat pe care îl va completa cu majuscule, pe propria răspundere, în spaţiul special prevăzut în acest scop, folosind carioca/marker-ul primit, de culoare negru.

Completarea răspunsurilor la testul grilă se va face doar cu carioca/marker de culoare negru. Pixul albastru este utilizat de candidați doar pe ciorne.

Răspunsul este unic la fiecare întrebare. Răspunsul se va da prin înscrierea unei buline negre în pătratul corespunzător literei – considerată răspuns corect – fără a depăşi marginile pătratului respectiv. Fiecare întrebare va avea o singură căsuţă marcată ca răspuns!

Răspunsurile multiple sau incorect marcate vor fi anulate.

Atenţie la menţinerea curată a foii (orice pată poate fi interpretată ca răspuns). Afectarea barelor verticale şi orizontale ce formează cadrul formatului de teză (prin scriere sau deteriorare) face imposibilă citirea prin scanare a răspunsurilor, riscând anularea tezei.

Test grilă

Concursul pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licență va avea loc sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore. Nota obținută la testul grilă reprezintă nota de admitere.

Disciplinele de concurs sunt următoarele:

Pentru programele de studiu Medicină și Medicină Dentară
– Anatomia și Fiziologia omului – obligatoriu
și
– Chimie organică sau Fizică – la alegere

Pentru programul de studiu Farmacie
– Chimie organică – obligatoriu
și
– Biologie vegetală sau Anatomia și Fiziologia omului – la alegere.

Pentru programele de studiu: Asistență Medicală Generală, Tehnică dentară, Nutriție și dietetică, Asistență de Profilaxie Stomatologică:
la alegere între
– Anatomia și Fiziologia omului
sau
– Chimie organică.

Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic:
la alegere între
– Chimie organică
sau
– Anatomia și Fiziologia omului
sau
– Biologie vegetală

Pentru programul de studiu Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare:
– Anatomia și Fiziologia omului

Pentru programul de studiu Bioinginerie:
la alegere între
– Matematică
sau
– Anatomia și Fiziologia omului

 

Ponderea subiectelor la prima vedere la concursul de admitere, sesiunea iulie 2023, este după cum urmează:

 • Specializarea Medicină: 50%
 • Specializarea Medicină dentară: 50%
 • Specializarea Asistență medicală generală: 10%
 • Specializarea Nutriție și dietetică: 10%
 • Specializarea Asistență de profilaxie stomatologică: 10%
 • Specializarea Tehnică dentară: 10%
 • Specializarea Farmacie: 10%
 • Specializarea Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic: 10%
 • Specializarea Bioinginerie: 10%
 • Specializarea Balneofiziokinetoterapie și recuperare: 10%

Corectarea tezelor

După epuizarea timpului alocat probei scrise, se procedează la corectarea electronică a tezelor.

Comisia de admitere a fiecărei facultăți procedează la transformarea punctajului în notă pentru fiecare teză (procedură asistată de calculator și verificată de comisia de corectură) și trecerea notei (cu două zecimale, fără rotunjire) pe teză. Convertirea punctajului în notă se face astfel:

Nota = 1 + 9 x (puncte primite) / (punctaj maxim)

Nota obținută la testul grilă reprezintă nota de admitere.

Concurența pe locurile bugetate

La Medicină sunt 1210 de dosare finalizate (concurență de 3,72/loc bugetat), la Asistență Medicală Generală – 147 (concurență de  2,10 /loc bugetat), la Nutriție și Dietetică – 37 (concurență de 2,64 /loc bugetat), la Medicină Dentară – 347 (concurență de 3.37/loc bugetat), la Asistență de Profilaxie Stomatologică – 3 (concurență de 0.25/loc bugetat), Tehnică Dentară – 69 (concurență de 1.86 /loc bugetat), la Farmacie – 40 (concurență de 0.52/loc bugetat), la Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic – 39 (concurență de 1,56), la Bioinginerie – 112 (concurență de 1,44/loc bugetat), iar la Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare – 104 (concurență de 1.32/loc bugetat). Total înscriși: 2108.