Buletin Informativ Ședință Senat 25 iunie 2021

iun. 28, 2021 | @ Academic | 0 comentarii

Stimați colegi, vă informăm că vineri, 25 iunie 2021 Senatul Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași s-a întrunit în ședință extraordinară în care s-au aprobat următoarele puncte:

1. Completarea Procedurii proprii privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în perioada pandemiei de COVID-19 prin adăugarea a două anexe, anexa 3 și respectiv anexa 4, menite să legifereze dispozițiile de desfășurare a examenelor în perioada 28.06.2021 – 11.07.2021. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească atât studenții cât și cadrele didactice si personalul auxiliar, în vederea participării la sesiunile de examene din perioada 28.06.2021 – 11.07.2021 sunt identice cu cele practicate în sesiunea ordinară nr. 2. Concret studenții, cadrele didactice și personalul auxiliar vor prezenta, înainte de fiecare examen, unul dintre următoarele documente:
– Certificatul de vaccinare anti-COVID, inclusiv o singură doză;
– Testul RT-PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore;
– Rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid, nu mai vechi de 24 de ore;
– Adeverință din care să rezulte că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi, ulterioară confrmării infectării cu SARS –CoV-2.

2. Componența unei Comisii de Cercetare Disciplinară pentru analiza unei sesizări primită pe adresa Rectoratului UMF ”Grigore T. Popa” din Iași  asupra unor fapte săvârșite de către Dl Șef de lucr. Dr. Răzvan Constantinescu.
Comisia aprobată are următoarea componență:

Președinte:
Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu
Membri:
Prof. Univ. Dr. Cristina Gavrilovici
Prof. Univ. Dr. Luminița Iancu
Prof. Univ. Dr. Lenuța Profire
Prof. Univ. Dr. Anca Galaction
Secretar – Ica Dioșteanu
Membri supleanți:
Prof. Univ. Dr. Liliana Foia
Prof. Univ. Dr. Manuela Ciocoiu

La activitatea comisie va participa câte un reprezentant din partea Sindicatului și al Oficiului Juridic al UMF ”Grigore T. Popa”

3. Menținerea în activitate a Dlui Prof. Univ. Dr. Florin Mitu în baza aprobării Consiliului de Administrație ca rezultat al îndeplinirii tuturor criteriilor în vigoare.

4. Conferirea statutului de cadru didactic asociat Dlui Prof. Univ. Dr. Bogdan Gălușcă, absolvent al universității noastre care în prezent profesează în Universitatea Jean Monnet din Saint Étienne, Franța ca expert în boli de nutriție și tulburări de compertament alimentar.

Biroul Senat.

27 iunie 2021