Cazare în căminele UMF Iași: calendar, regulament, număr de locuri

iul. 31, 2023 | @ Academic | 0 comentarii

Pe 7 august se dă startul cazării la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”. Pentru studenții de anul I, media pentru cazare va fi media de admitere, iar pentru studenții de anii II – VI se ia în considerare punctajul de la sfârșitul anului precedent, căruia i se poate adăuga un punctaj de voluntariat, în valoare cumulată maximă de 10 puncte (câte un punct pentru fiecare activitate de voluntariat efectuată pe durata aceluiași an precedent), activități/proiecte în care este implicată și Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Sunt excluși din start studenții care au domiciliul stabil în Iași, care au înregistrat abateri grave pentru care au fost sancționați conform Regulamentului de Cămin sau au fost excluși din cămin în anii anteriori și cei care au avut tentativa de a vinde locul de cămin în anii precedenți. Vezi AICI Regulament cazare.

Procesul de cazare în cămine are la bază principiul meritocrației, fiind totodată oferite locuri pe criterii sociale. Repartiţia pe cămine se face în limita locurilor disponibile, pe baza procentajelor calculate în funcţie de numărul de studenţi cu domiciliu în afara oraşului, înscrişi în fiecare an, a fiecărei facultăţi/specializări, principalul criteriu fiind punctajul din anul anterior.

Formularele de cazare se completează online, accesând contul personal, conform indicațiilor menționate în acesta. Pentru a fi validat formularul online, studenţii nu trebuie să aibă restanţe la regia de cămin în momentul completării acestuia.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa ” dispune de 1074 de locuri în șase cămine, distribuite astfel: 536 pentru studenții de la Medicină Generală, 108 pentru studenții de la Asistență Medicală Generală, 12 pentru studenții de la Nutriție și Dietetică, 176 pentru studenții de la Medicină Dentară, 20 pentru studenții de la Tehnică Dentară, 5 pentru studenții de la Asistență de profilaxie stomatologică, 103 pentru studenții de la Farmacie, 14 pentru studenții de la Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, 45 pentru studenții de la Bioinginerie Medicală, 44 pentru Balneofiziokinetoterapie și recuperare, 6 locuri pentru masteranzi și 6 locuri pentru doctoranzi. VEZI AICI repartizarea numărului de locuri pe secții, ani de studii și cămine.

Calendarul cazării

 • 7 – 21 august:
  • Completarea cererii de cazare online
  • Depunerea actelor doveditoare anumitor situații speciale (familiști, dosare sociale ) la Serviciul Facilități Studenți (cămin E5)
 • 22 – 25 august: Analizarea dosarelor (BEC și Serv. Facilități Studenți)
 • 28 august: Generarea primului clasament
 • 1 septembrie: Afișarea clasamentului final
 • 2 septembrie: Depunere contestații și transferuri la adresa birouexecutivcazare@umfiasi.ro
 • 4 septembrie: Rezolvare contestații și afișare rezultate
 • 5 – 10 septembrie: Repartizarea pe cameră în cadrul căminelor (BEC)
 • 11 – 18 septembrie: Introducerea în baza de date a studenților cazați
 • 19 – 20 septembrie: Cazarea studenților din anul I
 • 21 – 22 septembrie: Cazarea studenților de anii II – VI
 • 25 – 29 septembrie: Finalizare cazare (Serviciul Facilități Studenți)

Tarife de cazare

E1 (str. Codrescu, nr.13):
– pentru studenții bugetați: 330 de lei/loc/lună
– pentru studenții cu părinți cadre didactice, personal didactic auxiliar, orfan de unul sau ambii părinți, aflați în protecție socială, străini bursieri ai statului român, studenți fără plata taxelor de școlarizare: 250 de lei/loc/lună
– pentru studenții cu taxă și alte categorii: 500 de lei/loc/lună

E5 (str. Gheorghe Asachi, nr. 14)
– pentru studenții bugetați: 400 de lei/loc/lună
– pentru studenții cu părinți cadre didactice, personal didactic auxiliar, orfan de unul sau ambii părinți, aflați în protecție socială, străini bursieri ai statului român, studenți fără plata taxelor de școlarizare: 250 de lei/loc/lună
– pentru studenții cu taxă și alte categorii: 550 de lei/loc/lună

1 Mai B (str. Sărărie, nr. 220)
– pentru studenții bugetați: 450 de lei/loc/lună
– pentru studenții cu părinți cadre didactice, personal didactic auxiliar, orfan de unul sau ambii părinți, aflați în protecție socială, străini bursieri ai statului român, studenți fără plata taxelor de școlarizare: 350 de lei/loc/lună
-pentru studenții cu taxă și alte categorii: 600 de lei/loc/lună

1 Decembrie Pav. 9 (str. Petre Andrei, nr. 9)
– pentru studenții bugetați: 300 de lei/loc/lună
– pentru studenții cu părinți cadre didactice, personal didactic auxiliar, orfan de unul sau ambii părinți, aflați în protecție socială, străini bursieri ai statului român, studenți fără plata taxelor de școlarizare: 150 de lei/loc/lună
– pentru studenții cu taxă și alte categorii: 350 de lei/loc/lună

1 Decembrie Pav. 10 (str. Petre Andrei, nr. 7)
– pentru studenții bugetați: 300 de lei/loc/lună
– pentru studenții cu părinți cadre didactice, personal didactic auxiliar, orfan de unul sau ambii părinți, aflați în protecție socială, străini bursieri ai statului român, studenți fără plata taxelor de școlarizare: 150 de lei/loc/lună
– pentru studenții cu taxă și alte categorii: 350 de lei/loc/lună

 T22 (Complex Tudor Vladimirescu)
– pentru studenții bugetați: 550 de lei/loc/lună
– pentru studenții cu părinți cadre didactice, personal didactic auxiliar, orfan de unul sau ambii părinți, aflați în protecție socială, străini bursieri ai statului român, studenți fără plata taxelor de școlarizare: 550 de lei/loc/lună
– pentru studenții cu taxă și alte categorii: 550 de lei/loc/lună

C9-C10 (Șoseaua Națională, nr. 64-66)
– rezidenți: 750 de lei/loc/lună