Buletin informativ Ședință Senat – 24 septembrie 2021

sept. 24, 2021 | @ Academic | 0 comentarii

Stimați colegi vă informăm că vineri, 24 septembrie 2021, Senatul Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași s-a întrunit în ședință ordinară on line când au fost aprobate sau validate următoarele: 

 1. Completarea Procedurii Proprie Privind Instituirea de Măsuri Sanitare și de Protecție în Perioada Pandemiei de COVID 19 cu anexa destinată personalului didactic și nedidactic auxiliar care, pentru desfășurarea activității zilnice, conform fișei postului, trebuie să transmită șefului ierarhic superior unul din următoarele documente:

– Certificatul de vaccinare completă anti-COVID;

– Test Real Time PCR negativ o dată pe săptămână, efectuat în fiecare zi de luni;

– Rezultat negativ certificat al unui test antigen rapid de două ori pe săptămână efectuat în fiecare zi de marți și vineri;

– Adeverință din care să rezulte că se află în perioada curprinsă între a 15- a zi și a 180-a zi, ulterioară infectării cu SARS- COV 2.

Precizăm că Universitatea va suporta contravaloarea testelor Real Time PCR și antigen rapid pentru angajații care nu pot efectua vaccinul anti-COVID din motive medicale și prezintă adeverință medicală cu această recomandare eliberată de medicul specialist avizată de către Comisia Medicală desemnată de conducerea universității în acest sens. 

 1. Planurile de învățământ, pentru anul universitar 2021-2022, ale facultăților de Medicină și Bioinginerie medicală. 
 1. Planurile de învățământ și statele de funcții ale masteratelor din cadrul facultățilorde Medicină generală și Medicină dentară, pentru anul universitar 2021-2022:
 • Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic
 • Nutriție și dietetică profilactică și curativă
 • Reabilitarea implanto-protetică a edentației
 • Tehnici moderne în estetica și reabilitarea tehnologică în situații particulare de edentație
 • Metode noninvazive de diagnostic și tratament în medicina dentară – Terapii laser (limba română și engleză) 
 1. Statele de funcții aferente anului aniversitar 2021 – 2022 ale celor patru facultăți din universitatea noastră: Medicină, Medicină dentară, Farmacie și Bioinginerie medicală 
 1. Formațiunile de studiu la Masteratele din cadrul Facultăților de Medicină generală, Medicină dentară și Bioinginerie medicală, pentru anul universitar 2021-2022:
 • Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic – 40 de locuri
 • Nutriție și dietetică profilactică și curativă – 25 de locuri
 • Reabilitarea implanto-protetică a edentației – 25 de locuri
 • Tehnici moderne în estetica și reabilitarea tehnologică în situații particulare de edentație – 25 de locuri
 • Metode noninvazive de diagnostic și tratament în medicina dentară – Terapii laser – limba română  – 20 de locuri
 • Metode noninvazive de diagnostic și tratament în medicina dentară – Terapii laser – limba engleză – 25 de locuri
 • Biotehnologii medicale și biomateriale avansate – 45 de locuri
 • Bioinginerie clinică – 30 de locuri
 • Bioingineria reabilitării – 45 de locuri
 • Inginerie biomedicală – 45 de locuri 
 1. Planurile de învățământ la Școala Doctorală pentru anul universitar 2021-2022 
 1. Regulament de Organizare și Funcționare Centrului de Cercetare CEMEX – în acord cu recomandările auditului 
 1. Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Centrului CEMEX 
 1. Rezultatele examenului de admitere, studii de licență și a 2-a facultate în sesiunea septembrie 2021, rezumate astfel:
 • Medicină, a 2-a facultate – 10 dosare admise
 • Asistență medicală generală, a 2-a facultate – 9 dosare admise
 • Nutriție și dietetică, a 2-a facultate – 8 dosare admise
 • Medicină dentară, a 2-a facultate – 5 dosare admise
 • Tehnică dentară, a 2-a facultate – 2 dosare admise
 • Asistență de profilaxie stomatologică, a 2-a facultate – 2 dosare admise
 • Asistență de profilaxie stomatologică, examen  – 4 candidați admiși
 • Cosmetica medicală și tehnologia produsului cosmetic, examen – 34 candidați admiși, plus candidați admiși pe locurile alocate programului ”Români de pretutindeni”
 • Farmacie, a 2-a facultate – 5 dosare admise
 • Bioinginerie Medicală, a 2-a facultate – 2 dosare admise 
 1. Rezultatele examenului de licență septembrie 2021susținut de 1548 de candidați, absolvenți ai tuturor specializărilor din cadrul U.M.F. ”Grigore T. Popa”:
 • Medicină, limba română – 513 absolvenți cu media cuprinsă între 731 – 10
 • Medicină, limba engleză – 122 absolvenți cu media cuprinsă între 766 – 988
 • Medicină, limba franceză – 95 absolvenți cu media cuprinsă între 778 – 10
 • Asistență medicală generală – 168 absolvenți cu media cuprinsă între 805 – 991
 • Nutriție și dietetică – 34 absolvenți cu media cuprinsă între 932 – 10
 • Medicină dentară, limba română – 158 absolvenți cu media cuprinsă între 857 – 10
 • Medicină dentară, limba engleză – 32 absolvenți cu media cuprinsă între 820 – 988
 • Medicină dentară, limba franceză – 71 absolvenți cu media cuprinsă între 865 – 981
 • Tehnică dentară – 72 absolvenți cu media cuprinsă între 709 – 10
 • Farmacie, limba română – 112 absolvenți cu media cuprinsă între 955 – 10
 • Farmacie, limba engleză – 4 absolvenți cu media cuprinsă între 857 – 943
 • Bioinginerie medicală – 63 absolvenți cu media cuprinsă între 766 – 995
 • Balneo-fizio-kinetoterapie și recuperare medicală, limba română – 112 absolvenți cu media cuprinsă între 715 – 991
 • Balneo-fizio-kinetoterapie și recuperare medicală, limba engleză – 2 absolvenți cu media cuprinsă între 669 – 920 
 1. Punctul diverse a ordinii de zi a inclus:
 • aprobarea listei colaboratorilor U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași care vor susține activitate în regim ””plata cu ora” în anul universitar 2021 – 2022
 • aprobarea cererilor unor cadre didactice privind desfășurarea activităților didactice în alte universități;
 • aprobarea prelungilor de studii doctorale și a cadrelor didactice asociate la I.O.S.U.D. U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași, conform datelor prezentate de Dl Prorector, Prof. Univ. Dr. Radu Iliescu

Dorim tuturor colegilor, personal didactic sau administrativ, precum și studenților mult succes în noul an universitar!!!

 

Biroul Senat
27 septembrie 2021