Academia Română a acordat „Premiul C.I. Parhon” (2019) tratatului de „Genetică medicală” (a treia ediție), realizat de Mircea Covic, Dragoș Ștefănescu, Ionel Sandovici și Vlad Gorduza, publicat în 2017 de către Editura Polirom.

Acest prestigios premiu  este o recunoaștere a valorii lucrării, a școlii medicale din Iași și o binemeritată răsplată pentru strădania celor 34 de colaboratori din țară și străinătate. În prefața cărții, acad. Bogdan Simionescu scria: „… este o lucrare de referință în literatura medicală românească ce pledează și convinge argumentat în favoarea medicinii genomice care, prin personalizare și precizie, modifică esențial practica medicală curentă. Prin actualitate, mod de abordare, profunzime şi bogăţia informaţiilor oferite, prin caracterul ei interdisciplinar, lucrarea reprezintă un “must have” pentru reprezentanţii lumii medicale, indiferent de subdomeniul de activitate şi de vârstă şi pentru cercetători şi cadre didactice din domenii conexe. Este o lucrare de referinţă în medicină şi literatura medicală românească, solid fundamentată ştiinţific, didactică, redactată clar şi elegant, bogat ilustrată şi tehnoredactată fără cusur”.

Prof. univ. dr. Mircea Covic a predat genetică medicală la Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” Iași și a fost directorul Centrului de Patologie Genetică Iași. Studiile universitare (Facultatea de Medicină Iași și Facultatea de Biologie Iași), numeroasele specializări în țară și străinătate (Paris, Lyon, Marseille, Nancy, Leuven), activitatea practică în domeniul geneticii clinice (medic primar) și activitatea de cercetare i-au adus o meritată reputație în acest domeniu, fiind ales președintele Societății Române de Genetică Medicală și membru al unor societăți științifice internaționale (ESHG, ISHG, ECA). Domeniile de studiu și de cercetare sunt: cromozomii umani și bolile cromozomiale, genetica clinică, tulburările de reproducere și sexualizare, anomaliile congenitale. A publicat mai multe monografii si cursuri universitare, peste 100 de lucrări științifice, multe în reviste străine cum ar fi: Experimental Cell Research, Journal de Genetique Humaine, European Journal of Human Genetetics, Annales de Genetique, Semaine des Hospitaux, Journal of Medical Genetics etc.

Prof. univ. dr. Eusebiu Vlad Gorduza este coordonator al disciplinei de Genetică Medicală la Facultatea de Medicină a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi, medic primar în specialitatea de Genetică Medicală. Pe lângă activitatea universitară şi cea medicală (Departamentul de Diagnostic prenatal din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Gr.T. Popa” Iaşi) a desfăşurat o importantă activitate ştiinţifică. Domeniile de studiu şi cercetare sînt cromozomii umani şi bolile cromozomiale, citogenetica medicală, tulburări de reproducere şi sexualizare. A publicat 17 monografii şi cursuri universitare, peste 90 de lucrări ştiinţifice (din care 16 articole în reviste cotate ISI) şi a prezentat lucrări la congrese şi conferinţe internaţionale sau naţionale, cele mai importante fiind cele organizate de European Society of Human Genetics (ESHG), European Cytogenic Association (ECA) şi Societatea Română de Genetică Medicală (SRGM). Este vicepreşedinte al SRGM, reprezentantul României în ECARUCA, membru al altor societăţi ştiinţifice, coordonator medical al laboratorului de analize genetice Cytogenis Iaşi.