O nouă generaţie de tineri medicinişti finalizează drumul lung şi dificil de la statutul de student la cel de absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iași. În cadrul unui eveniment devenit deja tradiție, fiind la a patra ediție, Universitatea de Medicină ieșeană dă importanţa şi fastul cuvenit acestui moment, prin organizarea unei ceremonii unice pentru toţi cei 1562 absolvenţi, în Piața Națiunii (Esplanada UMF). Pe parcursul întregii zile de 27 iunie 2017, absolvenții vor primi o diplomă din partea decanului facultății și a decanului de „suflet” și vor depune Jurământul lui Hipocrate în prezența conducerii Universității, a părinților și a prietenilor.

 

Promoţia UMF 2017, în cifre

Promoţia UMF Iaşi 2017 însumează 1270 studenţi români şi 292 studenţi străini, distribuiţi pe facultăţi astfel:

FACULTATEA DE MEDICINĂ
SPECIALIZARE Nr. absolvenţi
Medicină 519
Medicină (linia de predare în limba engleză) 104
Medicină (linia de predare în limba franceză) 62
Asistență Medicală Generală 138
Nutriție și Dietetică 33
FACULTATEA DE FARMACIE
SPECIALIZARE Nr. absolvenţi
Farmacie 189
Farmacie (linia de predare în limba engleză) 23
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
SPECIALIZARE Nr. absolvenţi
Medicină Dentară 180
Medicină Dentară (linia de predare în limba engleză) 47
Medicină (linia de predare în limba franceză) 56
Tehnică Dentară 70
FACULTATEA DE BIOINGINERIE MEDICALĂ
SPECIALIZARE Nr. absolvenţi
Bioinginerie Medicală 51
Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală 90