Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași organizează, în data de 9 ianuarie 2017, selecţia de dosare pentru cadrele didactice înscrise la granturi ERASMUS+ pentru anul universitar 2016/2017.

Dosarul de înscriere se va depune la Registratură UMF până la data de 23 decembrie 2016, și trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cerere către Rector cu următoarele informații: facultatea şi departamentul de origine, universitățile pentru care se optează (maxim 3 în ordinea preferințelor), durata mobilităţii (număr de zile/săptămâni);
 2. curriculum vitae redactat în limba engleză sau franceza;
 3. o scrisoare de intenţie redactată în limba română, care să precizeze obiectivele de predare și profesionale urmărite de candidat pe durata mobilității şi rezultatele aşteptate;
 4. acceptul de principiu al universității partenere pentru desfășurarea mobilității de predare (cel târziu până la începutul semestrului II al anului universitar în care se desfăşoară mobilitatea)

Dosarele vor fi evaluate ținându-se cont de următoarele criterii:

 • Curriculum vitae cu lista lucrări publicate
 • Adeverinţa de salariat permanent al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iași
 • Plan de predare provizoriu
 • Abilităţi şi competente lingvistice în ceea ce priveşte limba în care va organiza activitatea de predare ; derularea de activităţi didactice cu studenţii străini Erasmus+ sau la liniile de predare în limbă străină

Participarea la activităţi derulate anterior în cadrul programului Erasmus: iniţiere de acorduri bilaterale, consiliere studenţi, colaborare pe linie de cercetare cu universitatea/departamentul pentru care aplică, etc. poate constitui un avantaj.

Lista destinaţiilor/ instituţiilor în care se pot realiza mobilităţi de predare în anul 2016-2017 poate fi consultată aici.

Destinatii stagii predare ERASMUS 2016-2017

Calendarul selecţiei 

 • Depunerea dosarelor la Registratură – 23 decembrie 2016
 • Verificarea dosarelor – până la data de 9 ianuarie 2017
 • Afişarea listelor candidaţilor selectaţi, rezerva şi respinşi – 11 ianuarie 2017