Concursul de admitere se organizează de către UMF Iași pe domenii de licență, la următoarele specializări:

– Medicină (durata studiilor 6 ani)

– Medicină Dentară (durata  studiilor 6 ani)

– Farmacie (durata studiilor 5 ani)

– Asistență Medicală Generală (durata studiilor 4 ani),

– Nutriție și Dietetică (durata studiilor 3 ani)

– Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare (durata studiilor 3 ani)

– Tehnică Dentară (durata studiilor 3 ani)

–  Bioinginerie (durata studiilor 4 ani).

 

Admiterea la studii superioare în Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, pentru toate ciclurile universitare (atât pentru locurile finanțate de  bugetul de stat cât și pentru locurile cu taxă) se realizează numai prin concurs de admitere, în limita locurilor aprobate pentru anul respectiv.

Candidații din acest an la concursul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași vor concura pe 722 de locuri bugetate distribuite astfel:

 • 298 la Medicină,
 • 55 la Asistență Medicală Generală,
 • 10 la Nutriție și Dietetică,
 • 89 la Medicină Dentară,
 • 33 la Tehnică Dentară,
 • 99 la Farmacie,
 • 74 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare
 • 64 la Bioinginerie Medicală.

În plus, sunt puse la dispoziția elevilor din mediul rural 22 de locuri, 6 locuri pentru romi și 17 locuri pentru români de pretutindeni.

Numărul de locuri cu taxă în lei este de 613 iar pentru studenții internaționali sunt 698 de locuri pe cont propriu valutar. În acest an, în premieră, pentru studenții internaționali, sunt scoase la concurs 45 de locuri la specializarea Balneofiziokinetoterapie și recuperare – în limba engleză.

Înscrierile la concursul de admitere la studii universitare de licență vor avea loc în perioada 16-21 iulie 2018 iar concursul de admitere va avea loc în data de 25 iulie 2018, sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore. Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la Bacalaureat.

Disciplinele de concurs sunt următoarele:

 • Pentru specializările: Medicină și Medicină Dentară
  • Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – obligatoriu

Și

 • Chimie organică sau Fizică – la alegere.
 • Pentru specializarea Farmacie
  • Chimie organică – obligatoriu

Și

 • Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – la alegere.

–              Pentru specializările: Asistență Medicală Generală, Tehnică Dentară, Nutriție și Dietetică – la alegere între Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) sau Chimie organică.

–              Pentru specializarea Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

–              Pentru specializarea Bioinginerie – la alegere între Matematică sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

 

Taxa de înscriere la Concursul de Admitere a rămas la același nivel cu anii precedenți:

 • specializările Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Asistență Medicală Generală – 350 de lei
 • specializările Nutriție și Dietetică, Tehnică Dentară, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare – 250 de lei
 • specializarea Bioinginerie – 150 de lei

 

Înscrierea are două etape:

 • Completarea formularului de înscriere online (termen limită 21 iulie 2018, ora 11.00)
 • Depunerea dosarului de înscriere, la centrele de înscriere amenajate pentru fiecare facultate, cu următorul program:
  • 16-20 iulie 2018, în intervalul orar 9-14,
  • 21 iulie 2018, în intervalul orar 9-12.

Pentru candidații care nu au acces la internet, s-au pus la dispoziție calculatoare la Biblioteca UMF din str. Vasile Alecsandri nr 7, unde pot completa aceste formulare:

 • 16-20 iulie 2018, în intervalul orar 9-13,
 • 21 iulie 2018, în intervalul orar 9-11.

 

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

 • cererea de înscriere
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia (în cazul absolvenților de liceu care au susținut examenul de bacalaureat în afara României), în original, sau adeverința care atestă această calitate și în care se menționează media generală de bacalaureat și probele susținute la examenul de bacalaureat. Diplomele de bacalaureat redactate în altă limbă, vor fi însoțite de traduceri legalizate, în limba română.
  • Document eliberat de CNRED/MEN care atestă că diploma de Bacalaureat obținută în statele membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau în alte state (pentru etnicii români din diasporă) îi conferă candidatului accesul la studii de licență.
  • Candidații absolvenți ai învățământului superior care doresc să urmeze o a doua specializare vor depune și diploma de licență, sau diploma echivalentă acesteia, în original, în copie legalizată sau în copie a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere (conform OUG 41/2016), precum și adeverință din care să reiasă că facultatea absolvită a fost în regim fără taxă sau cu taxă;
 • La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română (nivel B2), eliberat de către instituțiile abilitate de MEN.
 • certificat de naștere, în copie a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere;
 • certificat de căsătorie (unde este cazul), în copie a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de membrii Comisiei de înscriere;
 • adeverința medicală tip de la medicul de familie, pe care se va preciza “clinic sănătos”;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate/pașaport;
 • chitanța ce atestă achitarea taxei de înscriere;

 

Numărul de întrebări dintr-un caiet de teză pentru fiecare disciplină și specializare:

* Procentul din paranteză reprezintă ponderea numărului de întrebări din caietul de teză.

”Grigore T. Popa” Iași pune la dispoziție locuri de cazare în căminul E5. Tariful de cazare este de este de 50 lei de persoană pe zi. Cererile de cazare se depun la Serviciul Facilități Studenți (str. Gheorghe Asachi, nr.14, Camin E5, parter) în perioada înscrierilor pentru concursul de admitere (16-21 iulie 2018), în intervalul orar 9 – 15.00.

 

Sursa: http://www.umfiasi.ro/sites/admitere/Pagini/teste_grila_iulie_2018.aspx