În fiecare an, în preajma datei de 4 martie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași organizează, împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Iași, un exercițiu practic privind modul de comportare în caz de cutremur. La simularea care a avut loc astăzi, 4 martie 2019, au participat studenții, cadrele didactice și personalul administrativ din incinta Corpului de clădire A, Palatului Calimachi, corpului Farmacie, Institutului de Anatomie și clădirii din strada Strada Kogalniceanu 11-13 (sediul Facultății de Bioinginerie Medicală) .

Exercițiul a avut două părți: în prima parte, studenții s-au ascuns sub băncile din amfiteatre și din sălile de curs, iar în cea de-a doua parte, întregul personal din clădire a fost evacuat, în ordine, pe platoul din Piața Națiunii. În timpul simulării, studenții s-au comportat ca în cazul unui cutremur, respectând toate normele de protecție. Exercițiul s-a desfășurat fără incidente.