Termen limita: 25 august 2017.

Scop:

Îmbunătățirea performanței instituționale a organizațiilor publice de cercetare cu tradiție și cu posibilități de relansare în domenii socio-economice de interes pentru România, prin susținerea competențelor de cercetare existente la nivel instituțional.

Condiții de participare

 • Propunerile de proiecte complexe sunt realizate în consorţii CDI, fomate din organizații publice de cercetare, si propun o Agendă Comună de Cercetare Dezvoltare şi Inovare.
 • Propunerile de proiecte complexe pot fi elaborate în cadrul domeniilor Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 (SNCDI 2020):

Bioeconomia

Energie, mediu și schimbări climatice

TIC, spațiu, securitate

Eco-nanotehnologii și materiale avansate

Sănătate

Patrimoniu și identitate culturală

Tehnologii noi și emergente

 

 • Propunerea de proiect complex este depusă de o organizație publică de cercetare (coordonator de proiect) în consorțiu cu alte organizații publice de cercetare, definite conform art. 7 din Ordonanța de Guvern nr. 57/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe baza consultărilor cu parteneri din mediul economic public şi privat;
 • O propunere de proiect complex trebuie să conțină:
  • Agenda comună de cercetare-dezvoltare și inovare (agenda CDI), document de planificare ce cuprinde: cerințele de realizare pentru proiectul complex, respectiv proiectul/ele CDI componente propus/e, instituțiile și resursele alocate pentru atingerea rezultatelor propuse și impactul preconizat prin implementarea proiectului și prin valorizarea rezultatelor, modul de colaborare și de utilizare în comun a resurselor existente/viitoare (infrastructură și resurse umane de cercetare);
  • Planul de implementare asociat fiecărui proiect inclus în agenda comună de cercetare-dezvoltare și inovare.
 • Este interzisă participarea unei instituții la mai multe propuneri de proiecte complexe în cadrul aceluiași domeniu în calitate de coordonator, sub sancțiunea eliminării din competiție a tuturor propunerilor de proiecte complexe la care participă instituția respectivă.

 

Categorii de participanți la realizarea proiectului

 • Propunerile de proiecte sunt elaborate de consorții formate din cel puțin 3 organizații publice de cercetare cu profile de specializare similare sau complementare;
 • Un consorțiu va cuprinde cel puțin un institut național de cercetare-dezvoltare sau o instituție de învățământ superior de stat acreditată, sau o instituție de cercetare din subordinea Academiei Române, Academiei de Științe Agricole și Silvice, Academiei de Științe Medicale, cu o bună reprezentare regională a entităților juridice reprezentate în cadrul consorțiului;
 • Participarea altor entități CDI, așa cum acestea sunt definite la art. 8 din Ordonanța de Guvern nr. 57/2002, sau persoane juridice române este încurajată în compunerea organismelor d decizie ale consorțiilor CDI;
 • Participanții la realizarea proiectelor vor beneficia de dreptul de proprietate sau de utilizare a rezultatelor în condițiile Acordului de colaborare anexat la propunerea de proiect, prin care se identifică și se stabilește modul de distribuție între parteneri a drepturilor de proprietate și exploatare asupra rezultatelor obținute pe parcursul proiectului precum și clauze privind accesul reciproc al partenerilor la echipamentele și tehnologiile necesare pentru realizarea proiectului; modalitatea de desfășurare a stagiilor de asistență și/ sau schimb de experiență; validarea rezultatelor de către beneficiari; drepturile de proprietate intelectuală; confidențialitatea și modalitatea de diseminare a rezultatelor.
 • Directorul de proiect:
  • este doctor în științe cu expertiză și experiență relevantă în tematica proiectului complex;
  • poate depune o singură propunere de proiect în calitate de director de proiect, pentru prezenta competiție.

Durata

Termenul limită de finalizare a proiectelor este decembrie 2019.

 

Buget

 • Sprijinul de la bugetul de stat al activităților de cercetare-dezvoltare și inovare din cadrul proiectului se acordă numai pentru instituțiile și entitățile CDI din sectorul public.
 • Bugetul total alocat prezentei competiții este de 360.935.038 lei, din care pentru anul 2017: 64.495.038 lei credite bugetare și 31.640.000 credite de angajament.
 • Valoarea maximă acordată de la bugetul de stat pentru un proiect complex, se recomandă, să nu depășească 7.500.000 lei, cu o distribuție echilibrată între organizațiile din consorțiu.

Mai multe informatii privind competitia si documentele de pregatit, necesare participarii, se gasesc la adresa:

 

https://uefiscdi.ro/proiecte-complexe-realizate-in-consortii-cdi-pccdi