Buletin informativ Ședință Senat – 27 septembrie 2021

sept. 27, 2021 | @ Academic | 0 comentarii

Stimați colegi , cu deosebită plăcere vă aducem la cunostință faptul că luni, 27 septembrie 2021, Senatul Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași alături de Consiliul de Administrație al universității s-a întrunit în ședință exordinară în Sala Senat cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa, Dlui Prof. Asoc. Dr. Dan Gabriel Duda în baza tradiției de recunoaștere științifică și culturală a valorilor academice, specifică universității noastre.

În cuvântul de început, Dl Rector – Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu a prezentat o laudatio dedicată Dlui Prof. Asoc. Dr. D.G. Duda, absolvent al U.M.F. ”Grigore T. Popa” din Iași, promoția 1993. În prezent, Dl. Dr. D.G. Duda este Profesor Asociat la Harvard Medical School, Director al Programului de Cercetare Tranlațională de Radioterapie pentru Tumori Gastrointestinale și Cercetător Principal la Massachusetts General Hospital. Dl. Prof. Dr. D.G. Duda este o personalitate marcantă în domeniul științelor medicale cu recunoaștere internațională, având contribuții de prestigiu în domeniul științific recunoscute prin obținerea a numeroase premii și distincții din partea unor asociații renumite precum American Association for Cancer Research, Cancer Research Institute, International Association of Surgeons Gastroenterologists and Oncologists etc. Dintre realizările profesionale ale Dlui Prof. Dr. D.G. Duda menționăm participarea ca lector invitat expert la 150 de universități renumite la nivel inernațional, publicarea a 220 de lucrări din care 123 sunt rapoarte științifice originale diseminate în reviste prestigioase cum ar fi Nature, Nature Genetics, Nature Medicine, Cance Cell, Cancer Discovery etc. însumând un Indice Hirsh de 61. Dl. Rector a evidențiat și calitățile umane ale Dlui Prof. D.G.Duda care recomandă acordarea  acestui titlu academic din partea univerității noastre, inima Școlii Medicale Ieșene cu o vechime de 142 de ani care cultivă valoarea reală și își onorează tradițiile.

Momentul festiv de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa, Dlui Prof. Asoc. Dr. Dan Gabriel Duda  a fost precedet de lectura în limba latină a diplomei de către Dna. Asist. Univ. Dr. Irina Croitoru.

La final Dl Prof. D.G. Duda a mulțumit Dlui Rector, Senatului universității și întregii comunități academice medicale ieșene pentru onoarea de a i se acorda această distincție primită cu mare bucurie dar, în egală măsură cu modestie și recunoștință. Fiind la început de an universitar în alocuțiunea de recunoștință Dl Prof. D.G. Duda a transmis urări de succes studenților din Alma Mater alături de îndemnul de a avea idealuri cât mai înalte pe care să le urmeze fără nicio renunțare pentru ca ”restul va veni de la sine”.

Stimate Dle Prof. Dr. Dan Gabriel Duda vă felicităm pentru întreaga activitate socio-profesională desfășurată cu dăruire la nivel internațional în cei aproape 30 de ani de participare activă la viața medicală și vă multumim pentru prietenia cu care onorați universitatea noastră.  

 

Biroul Senat
27 septembrie 2021