E-rare 3

Acronim: E-rare 3
Deadline for submitting the pre-proposals: February 6, 2018
http://www.erare.eu/joint-call/10th-joint-call-european-research-projects-rare-diseases-jtc-2018
Finantator: Comisia Europeană, ERA-NET Co fund
Coordonator: National Funding Agency for Research (ANR), France Perioada de implementare: 2014-2019

Obiective:

Bolile rare sunt boli care, conform definiţiei Uniunii Europene, afectează mai puţin de 5 din 10.000 de persoane. Există 7.000 de boli rare distincte ce afectează între 6% si 8% din populație (aproximativ 30 de milioane de cetăţeni ai Uniunii Europene). Lipsa politicilor specifice de sănătate privind bolile rare şi deficitul de expertiză în acest domeniu au drept consecinţă diagnostice întârziate, produse medicamentoase puţine şi acces dificil la îngrijire de specialitate. Din aceste motive bolile rare sunt un prim exemplu de domeniu de cercetare care profită puternic de coordonarea la nivel european. În prezent doar câteva țări europene finanţează cercetare în domeniul bolilor rare. Prin urmare, finanțarea cercetării transnaţionale este cea mai eficientă activitate comună care poate consolida cooperarea dintre oamenii de știință care lucrează în domeniul bolilor rare în Europa și nu numai.

Consorţiul E-Rare vizează crearea de legături între organisme de finanțare responsabile, care combină resursele limitate și finanțeaza cercetarea în domeniul bolilor rare prin apeluri transnaţionale comune.

Proiectul E-Rare-3 va extinde și consolida cooperarea transnaţională pe baza experienței și rezultatelor iniţiativelor anterioare E-RARE 1 și E-RARE 2. Consorţiul cuprinde 26 de instituții din 17 țări europene asociate şi non-europene. Dimensiunea sa internațională va fi direct transpusă într-o stransă colaborare cu IRDiRC și alte inițiative europene și internaționale relevante. Orientările și politicile IRDiRC vor fi puse în aplicare în cele patru apeluri transnaţionale și reprezentanți ai comitetelor științifice IRDiRC vor fi invitați să se alăture consiliului consultativ E-Rare-3. Membrii grupului EUCERD vor fi implicați în identificarea nevoilor de cercetare din domeniul bolilor rare. Organizațiile de pacienți din Europa (reprezentate de EURORDIS) și nu numai vor fi invitate ca parteneri cheie în eforturile de colaborare pentru promovarea cercetării și finanțării. Colaborarea cu infrastructurile europene de Cercetare va fi consolidată pentru a spori eficient și participativ cercetarea din domeniul bolilor rare.

 

Parteneri:

*   National Funding Agency for Research (ANR), France

*   Programme Management Agency in the German Aerospace Centre (DLR), Germany

*   Federal Ministry for Education and Research (BMBF), Germany

*   Institute of Health Carlos III (ISCIII), Spain

*   Fund for Scientific Research (F.R.S.-FNRS), Belgium

*   Research Foundation Flanders (FWO), Belgium

*   Chief Scientist Office, Ministry of Health (CSO/MOH), Israel

*   National Institute of Health (ISS), Italy

*   Ministry of Health (MoH), Italy

*   Emilia Romagna Region (ASSR), Italy

*   The Netherlands Organization for Health Research and Development (ZonMw), The Netherlands

*   The Scientific and Technological Research Council (TUBITAK), Turkey

*   Foundation for Science and Technology (FCT), Portugal

*   Austrian Science Fund (FWF), Austria

*   The General Secretariat for Research and Technology-Ministry of Education and Religious Affairs (GSRT), Greece

*   Hellenic Centre for Disease Control & Prevention, Ministry of Health (KEELPNO), Greece

*   University of Pecs (UNI PECS), Hungary

*   The Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Romania

*   National Centre for Research and Development (NCBR), Poland

*   Latvian Academy of Sciences (LAS), Latvia

*   German Research Foundation (DFG), Germany.

E-rare-3-2018E-rare-3-2017


NEURON Cofund

Deadline for pre-proposal submission: 8 March 2018; 14:00 CET http://www.neuron-eranet.eu/en/776.php
Denumire: Network of European Funding for Neuroscience Research
Acronim: NEURON Cofund
Finanțator: Comisia Europeană, Orizont 2020
Coordonator: Programme Management Agency (PT-DLR), Germania Perioada de implementare: 2016-2020

 

Obiective:

NEURON Cofund “Network of European funding for Neuroscience research” este un proiect finanțat în cadrul Programului Orizont 2020 pentru Cercetare și Dezvoltare Tehnologică al Uniunii Europene și este continuarea proiectului NEURON II ( implementat în perioada 2012-2015 și finanțat în cadrul Programului Cadru 7 – FP7) .

Neuron Cofund se bazează pe realizările și experiența câștigate din NEURON II și are ca obiectiv principal elaborarea cadrului de cooperare transnațională și finanțare a cercetării în domeniul neuroștiințelor prin:

  • menținerea și dezvoltarea platformei de lucru pentru agenții de finanțare și ministere din Europa și din afara Europei ; • asigurarea oportunităților de finanțare prin apeluri comune pentru proiecte de cercetare transnațională în domeniul neuroștiințelor; • dezvoltarea unei viziuni pentru crearea unui cadru de cooperare strategic, ce va include concepte administrative și de finanțare, în vederea realizării unei rețele sustenabile de cercetare în domeniul neuroștiințelor; • extinderea rețelei europene de finanțare a cercetării în domeniul neuroștiințelor; • sprijinirea tinerilor cercetători în construirea unei cariere în domeniul cercetării; • stimularea unei legături strânse între comunitatea științifică și a celorlalte părți interesate pentru o cunoaștere cât mai bună a nevoilor și noilor descoperiri din cercetarea în domeniul neuroștiințelor.

 

Parteneriat:

  • Programme Management Agency (PT-DLR) – Health Research, on behalf of the Federal Ministry of Education and Research (BMBF) , Germania • Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS), Belgia • National Centre for Research and Development (NCBiR) Section for Research Projects BIOMED, Polonia • Chief Scientist Office – Ministry of Health (CSO-MOH), Israel • Austrian Science Fund (FWF), Austria • Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale (INSERM), Franta • Academy of Finland (AKA), Finlanda • Centre National de la Recherche Scientifique(CNRS), Franta • Ministero della Salute(MOH), Italia • Instituto de Salud Carlos III(ISCIII), Spania • Medical Research Council(MRC), Anglia • National Funding Agency for Research (ANR), Franta • Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Romania • Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS), Canada • Canadian Institutes of Health Research(CIHR), Canada • Fundaçao para a Ciencia e Tecnologia (FCT) Departamento das Relaçoes Europeias, Bilaterais e Multilaterais, Portugalia • Research Foundation – Flanders (FWO), Belgia • Valsts Izglitibas Attistibas Agentura (VIAA), Latvia • Nederlandse Organisatie voor Wetensc-Pelijk Onerderzoek (NWO), The Netherlands • Slovenska Akademia Vied (SAS), Slovakia • Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO), Spania • Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu (TUBITAK), Turcia.

Neuron-Cofund-2018NEURON-Cofund-2016