Clinician desăvârșit, te uimea prin precizia raționamentului clinic, prin volumul de cunoștințe, și strategia terapeutică!”

Prof.dr. doc. Alla Vâţă a fost unul din cei mai reputați infecționiști contemporani, cu preocupări didactice și științifice remarcabile, om de cultură, formator de școală. Personalitate foarte apreciată pentru exigența pregătirii profesionale, pentru ideația noului și pentru exprimarea elevată, care captiva auditoriul, prof. dr. Alla Vâță a asigurat funcționarea eficientă și armonioasă a Spitalului de Boli Infecțioase o lungă perioadă de timp.

S-a născut în  1920, la Chișinău, unde finalizează studiile liceale.În perioada 1940–1945 a urmat cursurile Facultații de Medicină Generală Iași  cu cei mai renumiți profesori: Al. Țupa, C. C. Dimitriu, I. Enescu, I. Tănăsescu, D. Cornelson. În 1945 devine extern prin concurs la Clinica Boli Infecțioase, condusă de prof.dr.doc.Maria Franche, care a reprezentat un model pe care l-a urmat întreaga viață. Din 1946 începe cariera didactică la aceeasi clinică, ca preparator, asistent universitar, şef lucrări 1952, conferenţiar 1961, profesor titular – şef de disciplină 1970. În 1963 susține doctoratul în științe medicale, iar în 1972 obține titlul de doctor docent. În 1996 este aleasă Membru de onoare al Academiei de Stiinte Medicale.

În 1981 devine profesor consultant, dar nu-și întrerupe activitatea; conduce doctorate la UMF Gr. T. Popa Iași, reușind să promoveze 16 doctori în medicină. Prof. dr. Alla Vâță a avut o activitate didactică deosebită, cu studenții anului VI MG și în cadrul învățământului postuniversitar, fiind iubită de studenți și de colaboratori. A coordonat cursul de Boli infecțioase, dificil, pe care l-a făcut clar, bine sistematizat și atrăgător. A reușit să formeze o școală de infecționiști bine pregătiți, mulți dintre ei ajungând profesori universitari (Șt. Dumitriu Stefan,  E. Brauner, V. Luca), medici primari (Dr. E. Beșleagă. dr.C. Scurtu ) și șefi de secție în toată țara,  capabili să rezolve problemele dificile ale specialității, din acea perioadă.

A avut o capacitate organizatorică deosebită, conducând cel mai dificil spital din Moldova, într-o perioadă foarte grea, dar în care se respectau cele mai stricte regulamente.  A reușit să modernizeze acest spital: –restructurarea Serviciului de primire a bolnavilor; realizarea unui amfiteatru (1964-1965),– dotarea serviciului radiologie cu aparatură nouă; – amenajarea serviciului de prosectură (1965);– realizarea noului local pentru laboratorul de bacteriologie și chimie (1969); – înființarea serviciului de dispensarizare a foștilor bolnavi de hepatită epidemică; renovarea completă a pavilionului I, modificându-se intrarea și destinația încăperilor de la parter, unde a fost amenajată Biblioteca și Sala de lectură pentru studenți, medici și personalul spitalului. A îndeplinit și funcţii administrative în IMF Iaşi: prorector.

Doamna prof. Vâță s-a remarcat întotdeauna prin calitatea prestației, fie că era vorba de cursuri, prelegeri, conferințe, mese rotunde, care se transformau în evenimente ce depăşeau cadrul lecției magistrale, devenind pilde de practică medicală şi conduită etică.

Clinician desăvârșit, te uimea prin precizia raționamentului clinic, prin volumul de cunoștințe, și strategia terapeutică. Clinicianul fost dublat întotdeauna de medicul care a ştiut să se apropie de bolnavul atins de  bolile sărăciei, pe care l-a îngrijit cu devotament. Tot timpul a fost chemată la cazurile dificile din toate domeniile de patologie la un consult interclinic.

Prof. dr. Alla Vâță a avut o activitate științifică bogată, concretizată în 250 de lucrări ştiinţifice. Tematica de cercetare s-a axat prioritar pe probleme de patologie infecţioasă, de maximă importanţă pentru sănătatea publică: Hepatite virale, modificări electrocardiografice în unele bacterioze şi viroze (tifosul exantematic prioritate națională); studii în rujeolă, parotidită epidemică şi tifos exantematic, zooantroponoze (antraxul, tularemia, febra Q, leptospiroza), studiul meningitelor bacteriene şi virale , sepsisul. A publicat Primul Curs de boli infecţioase, 1971, reeditat în 1978, Actualităţi în patologia infecţioasă, Ed.Junimea Iaşi, 1975 și a redactat capitolul “Terapia bolilor infecţioase” în “Îndrumătorul terapeutic” (3 ediții).

A participat la numeroase congrese, conferințe și simpozioane naționale de boli infecțioase la București, Iași, Constanța, Cluj, Tg. Mureș, la sesiunile științifice anuale organizate de UMF Iași și SMN Iași. A contribuit deseori direct la organizarea multor manifestări științifice locale în Moldova. În străinătate a participat cu lucrări la diferite conferințe și congrese:  edițiile Săptămânii Medicale Balcanice la Istanbul (1968), Belgrad (1970), Atena, Congresele Societăţii Internaţionale de Boli Infecţioase şi Parazitologie de la Viena(1970), Varşovia(1974),Varna (1978), Cairo (1985), Congresul Internaţional de boli Infecţioase  Ierusalim (1989), conferinţele de la Copenhaga şi Lund (1971).

A fost membru în societăți științifice naționale și internaționale de prestigiu: preşedinte al Secţiei Romane de Boli infecţioase, microbiologie şi epidemiologie (1972-1985), Societatea de Medici şi Naturalişti Iași (secretar1972 – 1974, preşedinte 1974 – 1979, vicepreşedinte  1979 – 1990, preşedinte de onoare 1990-2018), Uniunea Medicală Balcanică (secretar al Comitetului secţiei naţionale), membru al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă, Societatea Internaţională de Patologie Infecţioasă şi Parazitologie. Prof dr A. Vâță a fost membră în  Colegii de redacţie ale unor publicaţii medicale de prestigiu (Revista Medico-Chirurgicală Iaşi, Bacteriologia, Virusologia, Parazitologia, Epidemiologia Bucureşti,Jurnalul de medicină preventivă Iaşi).

Pentru întreaga activitate a primit diplome de excelență: Medalia Muncii -1969, Medalia Meritul sanitar-1971, Ordinul “Meritul Ştiinţific“ clasa III-a – 1971, Diploma de evidenţiat “Aur” pentru merite deosebite în activitatea de Cruce  Roşie – 1972, Medic emerit 1973,  Ordinul muncii clasa III-a – 1976, Profesor universitar evidenţiat 1980, Membru emerit al Academiei de Ştiinţe Medicale 1993,  Membru de onoare al corpului didactic UMF “Gr.T. Popa” 1997, Diploma de excelență a Colegiului Medicilor Iași 2000, Ordinul Meritul Sanitar în grad de Comandor  2004.

Intelectual înnăscut, om de cultură, înzestrat cu o rară inteligență, impunea respect, dând dovadă de o verticalitate demnă de urmat. Alături de alte mari personalități ale medicinii iesene, profesorul Alla Vâță se înscrie în galeria celor care au contribuit la progresul și modernizarea medicinei din țara noastră.

Comunitatea Academică Ieșeană și Societatea de Medici și Naturaliști din Iași a pierdut o personalitate de mare valoare. Dumnezeu s-o odihnească.

Prof. univ. dr. Eugen Târcoveanu

__________________________

Ceea ce a lăsat în urmă probează o înaltă conștiintă, înțelepciune, precum și dăruirea unui suflet care a căutat să ofere alinare

Doamna Profesor univ. Alla Vâță, personalitate marcantă a Medicinii românești, s-a născut în Basarabia (Chișinău) în anul 1920. Educația primară a urmat-o acolo, iar apoi a absolvit Facultatea de Medicină și Chirurgie Iași în 1946. Activitatea de medic specialist boli infecțioase a început-o în același an la Spitalul de Boli Infecțioase Iași, sub îndrumarea distinsei cliniciene prof. dr. Maria Franche. A parcurs toate treptele ierarhiei didactice, de la asistent la profesor, fiind numită șef de disciplină între 1970- 1981, membru al Consiliul  Universității în perioada 1963-1970, și al Senatului între 1970-1980, conducător de doctorat din 1968,  și profesor consultant, precum și prorector al IMF Iași în perioada 1972-1973. A fost numită doctor docent în 1972, iar apoi membru al Academiei de Științe Medicale, precum și membru a numeroase Societăți medicale din țara și străinătate (Societatea de Medici și naturaliști – în calitate de președintă și președintă de onoare,  Uniunea Medicală Balcanică, Societatea Internațională de Patologie Infecțioasă, Asociația Oamenilor de Știință – filiala Iași)

Cariera universitară a prins contur în amfiteatrul și saloanele spitalului, fiind un profesionist desăvârșit care și-a împărtășit toate cunoștințele medicale de specialitate studenților, stagiarilor, medicilor mai tineri sau mai puțin tineri, doctoranzilor, iar succesele profesionale au fost pe măsura implicării domniei sale.

Activitatea de cercetare științifică s-a axat prioritar pe probleme de patologie infecțioasă, unele rămânând extinse pe timp de decenii (în domeniul hepatitelor virale, meningitelor bacteriene și virale, modificări electrocardiografice în bacterioze și viroze — care au constituit premiere naționale), precum și teme de cercetare abordate pentru prima dată pe plan național – epidemia de tularemie în România, tifosul exantematic de reînbolnăvire  sau poliomielita) fiind recunoscute în plan național și internațional, publicând cărți și articole în edituri și reviste de prestigiu.  A publicat în calitate de prim autor “Primul curs de boli infecțioase” în 1971, iar ca și colaborator  alte numeroase volume de specialitate, participând în colegii de redacție ale unor publicații medicale: Revista Medico-Chirurgicală, Bacteriologia, Virusologia, Parazitologia, Epidemiologia,  fiind colaborator de marcă al unor colective de cercetători din țară și din Turcia, Grecia, Iugoslavia, Italia, Danemarca.

Meritul științific deosebit al dnei Prof. dr. Alla Vâță  a fost recompensat cu numeroase distincții și medalii (Membru de onoare al Corpului didactic  UMF “Gr.T.Popa”, Membru de onoare al Asociației Oamenilor de Stiintă, Medic Emerit al Academiei de Științe Medicale ).

Nu i-a fost ușor să răzbată, să se lupte cu mentalităti și prejudecăți, să se descurce în fața multor neajunsuri. Ceea ce a lăsat în urmă probează o înaltă conștiintă, înțelepciune, precum și dăruirea unui suflet care a căutat să ofere alinare celor care apelau la Domnia Șa.

Alături de cariera didactică și de succesele profesionale, doamnă profesor Alla Vâță  a avut o familie frumoasă, un fiu, doi nepoți și strănepoți, care i-au păstrat și îi vor duce mai departe o autentică prețuire, lăsând timpului dreptul de a cerne frumoasele amintiri despre cea care a știut întotdeauna să le fie în preajmă cu discreție.

Mentor multora dintre noi, a generații de studenți, rezidenți și doctoranzi, doctor de suflet a atâtor oameni, Doamna profesoară Alla Vată se va regăsi în evocările și nostalgiile noastre, în pildele și conduitele profesionale oferite drept exemple viitoarelor generații de medici. Pentru că destinul Domniei Sale înnobilează fără echivoc strădaniile celor care au depus și vor respecta Jurămantul lui Hipocrate, ne înclinăm în fața domniei sale.

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Prof. univ. dr. Cătălina Luca

______________________________

CURRICULUM prof. univ. dr. Alla Vata