Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași,  întrunit în ședință de lucru  miercuri, 11 martie a.c., a validat 52 de posturi didactice vacante în statele de funcții și propuse pentru a fi scoase la concurs, sesiunea martie-iunie 2020, pe perioadă nedeterminată la Facultățile de Medicină, Medicină Dentară, Bioinginerie Medicală și Farmacie și pe perioadă determinată la Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Bioinginerie Medicală.

La Facultatea de Medicină, se vor scoate la concurs șase posturi de profesor, 10 de șef lucrări și două de asistent – pe perioadă nedeterminată și 11 posturi de asistent – pe perioadă determinată.

La Facultatea de Medicină Dentară: două posturi de profesor, patru posturi de conferențiar, două de șef lucrări și trei de asistent – pe perioadă nedeterminată și 7 posturi de asistent pentru pe determinată.

La Facultatea de Farmacie: două posturi de profesor și un post de conferențiar, pe perioadă nedeterminată.

La Facultatea de Bioinginerie Medicală – un post de conferențiar – pe perioadă nedeterminată și un post de asistent, pe perioadă determinată.