Buletin informativ – Ședință Senat 22 septembrie 2022

oct. 3, 2022 | @ Academic | 0 comentarii

Vă informăm că joi, 22 septembrie 2022, Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași s-a întrunit în ultima ședință ordinară organizată în anul universitar 2021 – 2022.

În cadrul acestei ședințe au fost prezentate și aprobate:

 • Statele de funcții ale Facultăților de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie și Bioinginerie, pentru anul universitar 2022–2023;
 • Statele de funcții ale programelor de studiu master din cadrul Facultăților de Medicină și Medicină Dentară, pentru anul universitar 2022–2023;
 • Planul de învățământ și Statul de funcții ale Școlii Doctorale, pentru anul universitar 2022–2023;
 • Metodologia proprie privind admiterea la rezidențiat a cetățenilor din țări terțe U.E.

De asemenea, membrii Senatului au aprobat:

 • Regulamentul de acordare a burselor pentru studenți – ciclurile de studii universitare de licență și masterat;
 • Cuantumul și numărul de burse de studiu sau de performanță științifică pentru anul universitar 2022–2023.

Preocuparea Universității pentru a stimula implicarea studenților în cercetare a fost concretizată prin introducerea, prin prezentul regulament, a unui nou tip de burse denumite Burse Speciale Prof. Carol Stanciu” pentru activitatea de cercetare, stagii clinice și școli de vară internaționale. Detalii privind metodologia de acordare a burselor, din finanțare atribuită de Ministerul Educației sau din venituri proprii ale Universității, sunt disponibile pe site-ul universității.

Membrii Senatului au validat:

 • Rezultatele admiterii la a doua facultate, sesiunea septembrie 2022;
 • Rezultatele exemenelor de licență, sesiunea septembrie 2022, rezumate astfel:
 • Facultatea de Medicină: promovabilitate 100%, medii cuprinse în intervalul 9,95–7,88;
 • Facultatea de Medicină Dentară: promovabilitate 100%, medii cuprinse în intervalul 9,95–7,66;
 • Facultatea de Farmacie: promovabilitate 100%, medii cuprinse în intervalul 9,77–7,02;
 • Facultatea de Bioinginerie Medicală: promovabilitate 98,5%, medii cuprinse în intervalul 10–8,45.

Au fost prezentate și aprobate:

 • solicitările de prelungire a studiilor universitare de doctorat (51 cereri);
 • cadrele didactice asociate care vor susţine ore în regim de „plata cu ora” în anul universitar 2022–2023, în cadrul celor patru facultăți ale Universității.

Ultimul punct al ordinii de zi, Diverse, a inclus:

 • informarea Senatului de către Dna Ing. Maria Arhip – director general administrativ al Universității – asupra menținerii condițiilor de tarifare a activitățiilor didactice realizate în regim de „plata cu ora”, în limita a doua norme didactice, pentru anul universitar 2022-2023;
 • aprobarea unui număr de 11 cereri ale cadrelor didactice din Universitate care au solicitat efectuarea de activități în regim de „plata cu ora” în alte universități din Iași sau din alte centre universitare;
 • informarea Senatului privind menținerea calității de titular în învățământ pentru Dna Prof. Univ. Dr. Nicoleta Irina Zetu și Dl. Prof. Univ. Dr. Mihail Dan Cobzeanu;
 • aprobarea înlocuirii a doi membri din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC), din motive de incompatibilitate.

Dl Rector – Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu a informat Senatul asupra demersului de aderare la rețeaua europeană EURAXESS, conform recomandărilor făcute de Asociația Europeană a Universităților (EUA) ca urmare a vizitelor realizate în anul universitar 2021–2022, în cadrul programului de evaluare instituțională (IEP – Institutional Evaluation Programme). EURAXESS este o platformă care susține interacțiunea dintre cercetători, antreprenori, universități și mediul de afaceri. Prin informațiile prezentate, EURAXESS sprijină mobilitatea cercetătorilor de pretutindeni și oferă Universității acces la oportunitățile de finanțare din domeniul cercetării. De asemenea, Dl Rector a propus membrilor Senatului câteva subiecte de discuție referitoare la organizarea procesului didactic și de cercetare, precum și la dezvoltarea infrastructurii Universității, în anul universitar 2022-2023 – subiecte care urmează a fi dezbătute în următoarele ședințe ale Senatului.

În încheiere, Dna Prof. Univ. Dr. Irina Draga Căruntu – Președinte al Senatului, împreună cu Dl. Rector – Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu au adresat membrilor Senatului mulțumiri pentru activitatea desfășurată pe parcursul anul universitar 2021–2022, alături de invitația de a participa la Ceremonia de deschidere a noului an universitar 2022–2023 – duminică 25 septembrie 2022, ora 10.00, în Aula „George Emil Palade”.

Biroul Senat
23 septembrie 2022