Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a câștigat finanțare pentru încă un sub-proiect ROSE depus în cadrul rundei II de aplicații pentru Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități (SGNU).

Subproiectul „Reducerea abandonului universitar prin creşterea performanţelor academice şi socio-emoţionale ale studenţilor din anul I ciclul de licenţă din Facultatea de Medicină Generală – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi”, acronim ProMedicIS, este un grant necompetitiv cu adresabilitate către studenţii din anul I de licenţă din cadrul Facultăţii de Medicină, în valoare de 700.370 lei și are o durată de implementare de 36 de luni. Sub-proiectul va fi finanțat integral de Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială) și are ca scop desfășurarea unor procese de predare/învățare și evaluare, cu accent asupra predării centrate pe student și dezvoltarea competențelor socio – emoționale în vederea reducerii gradului de abandon şi creşterii ratei de promovabilitate.

Proiectul se adresează unui număr de 300 studenţi (100 studenţi/an, 3 ani) din anul I de la Facultatea de Medicină din cadrul UMF Iași, aceştia prezentând cea mai mare probabilitate de abandon universitar. Categoriile de grup ţintă avute în vedere, conform cu obiectivele proiectului sunt studenții cu risc ridicat de abandon care aparțin grupurilor socio-economice defavorizate:

 • provin din familii cu venituri mici (studenţi cu bursa socială);
 • provin din mediul rural;
 • sunt persoane cu dizabilități sau boli cronice;
 • sunt orfani de unul sau de ambii părinți;
 • provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare;
 • sunt de etnie romă;
 • au unul sau ambii părinţi la muncă în străinătate.

În cadrul proiectului, se urmăreşte dezvoltarea și aplicarea de programe remediale prin cursuri şi ateliere de lucru în 4 domenii specifice de deosebită importanță pentru formarea profesională viitoare (anatomie, biologie celulară, biochimie şi fiziologie), de îndrumare și sprijin (tutoriat), consiliere profesională și orientare în carieră.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași are în implementare încă 4 sub-proiect ROSE:

 • „Centru de învățare – mecanism suport pentru studenții aflați în situație de risc din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași” – toate cele patru facultăți ale Universității (Medicină, Medicina Dentară, Farmacie și Bioinginerie Medicală)
 • „Prevenirea abandonului școlar și consilierea în alegerea traiectoriei în cariera pentru studenții anului I de Medicină Dentară și Tehnică Dentară” – Facultatea de Medicină Dentară
 • Școala de vară – Cum ar fi să fii medic stomatolog? – BeSTOMATIS – Facultatea de Medicină Dentară
 • Școala de vară – Alege să fii farmacist! – SUMMERPHARM – Facultatea de Farmacie