Buletin informativ Ședință Senat – 27 iunie 2022

iul. 17, 2022 | @ Academic | 0 comentarii

Vă informăm că luni, 27 iunie 2022, Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași s-a întrunit în ședință ordinară.

Conform ordinii de zi, au fost prezentate, discutate și aprobate:

 • Formațiunile de studiu pentru anul universitar 2022-2023 – Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Bioinginerie Medicală;
 • Formațiunile de studiu pentru anul universitar 2022-2023 la masterate – Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Bioinginerie Medicală;
 • Planurile de învățământ pentru anul universitar 2022-2023 – Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Bioinginerie Medicală;
 • Planurile de învățământ pentru anul universitar 2022-2023 la masterate – – Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară.

Membrii Senatului au aprobat, de asemenea:

 • modificarea Regulamentului de studii universitare de licență, pentru anul universitar 2022-2023;
 • Codul de conduită pentru prevenția și sancționarea incidentelor antisemite;
 • președinții Comisiilor de disertație, sesiunea iulie 2022;
 • actualizarea organigramei Universității, prin: înființarea Departamentului Relații Internaționale; înființarea Centrului de Medicină Translațională; modificarea subordonării CEMEX „ univ. dr. O.C. Mungiu”;
 • reducerea normei didactice: pentru profesori și conferențiari, de la 14 ore la 10 ore; pentru șefi de lucrări și asistenți universitari, de la 14 ore la 12 ore;
 • modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a CEMEX univ. dr. O.C. Mungiu”, prin definirea tipului de activitate ca activitate de cercetare științifică și încercări;
 • inițierea și continuarea discuțiilor cu reprezentanții Băncii Europene de Investiții, referitoare la acordarea unui împrumut, pentru finanțarea unor proiecte de infrastructură ale Universității;
 • schimbarea denumirii calificării conferite prin programul de studii universitare de licență Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, din licențiat din Dermoterapie estetică în Cosmetolog licențiat, și actualizarea modificărilor în RNCIS;
 • acordarea titlului de Doctor Honoris Causa: domnului prof. univ. dr. Bela Merkely – Rector al Universității Semmelweis, Budapesta; domnului academician Bogdan C. Simionescu – Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iași.

Ultimul punct al ordinii de zi a vizat aprobarea acordării unui an sabatic doamnei conf. Univ. Dr. Claudia Elena Dinu, a aprobarea prelungilor pentru studii doctorale.

Biroul Senat
1 iulie 2022