Centrul de Reușită Universitară francofon al  Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași  vizează, ca parte a viziunii strategice,  susținerea parteneriatelor inter-instituționale în domenii de interes pentru comunitatea noastră academică, prin prisma francofoniei.

În spiritul acestei idei, în perioada 5-6 mai 2017, a fost organizat evenimentul  ”Nouveaux paradigmes du bien-être : santé, environnement, médias”  la care au fost co-organizatori CRU-UAIC Iași, CRU-USAMV Iași, CRU-UMF Iași și Institut Français din Iași.

Universitatea noastră a contribuit la succesul acestei manifestări prin următorii reprezentanți: Prof. Dr. Monica Hăncianu (Prorector Relații internaționale) – alocuțiune în deschidere, Conf. Dr. Ovidiu Petriș – prelegerea ”Premier secours, santé et nutrition” ,  Șef Lucrări Dr. Maura Felea – atelierul  Faire du sport en sécurité, studentă Andra Feraru – atelierul Les premiers secours – applications pratiques, invitat Irina Gheorghiță: ateliereul Le monde magique des huiles – leurs bénéfices dans l’alimentation et la cosmétique și  Conf. Dr. Claudia Elena Dinu – organizator.

La secvența din program realizată de universitatea noastră, desfășurată la sediul CRU-UMF Iași, au participat studenți francofoni ai Facultății de Medicină de la filiera  de studiu în română și de la filiera  de studiu în franceză, studenți de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, studenți de la USAMV ”Ion Ionescu de la Brad” Iași, invitații francezi și români ai manifestării, reprezentanții celorlalte CRU din Iași, reprezentantul Institut Français din Iași și doamna  Roxana Țurcanu-Tolomey  din partea AUF-BECO. Participanții au primit premii în funcție de ierarhizarea implicării lor  în partea interactivă.

La finalul evenimentului global a avut loc premierea participanților la concursul foto ”Prendre soin des êtres et de la Terre”  adresat studenților din toate universitățile ieșene. Din universitatea noastră a obținut un premiu studenta Guiz Asma (anul I) care a prezentat lucrările Amour și Éclosion.

 

Resposabil CRU-UMF Iași,
Conf. Dr. Claudia Elena Dinu