În perioada 5-9 decembrie 2017s-a desfășurat la Centre de Reușite Universitaire – Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T.Popa” un atelier de lucru pentru construirea protocolului de studiu « Etat de santé de la population des pays de la Région en rapport avec les caractéristiques nutritionnels”. Atelierul se înscrie între activitățile finanțate din proiectul „Réseau régional francophone sur la santé, la nutrition et la sécurité alimentaire-Sain » AUF – BECO România.

În cele trei zile, au fost discutate și analizate posibilitățile de formulare a etapelor  viitorului proiect care se va desfășura pe tot parcursul anului 2018, în toate cele trei regiuni (Bulgaria-Plovdiv, Republica Moldova- Chișinău și România, atât în Iași cât și Galați) și va cuprinde aproximativ  2000 de persoane care vor fi evaluate din punctul de vedere a calității vieții cât și a caracteristicilor obiceiurilor nutriționale prin metodologii complexe de cercetare cantitativă și calitativă.

În cadrul acestui proiect, UMF Iași este un partener important care și-a propus numeroase activități de cercetare – inovare, educație și disiminarea informațiilor prin diverse modalități (publicații în cadrul revistei francophone RivMed – UMF Iași, cărți de educație medicală, articole ISI).

La această activitate au participat : reprezentați din fiecare regiune francofonă a proiectului Sain din Republică Moldova-Aurica Chirsanova, Bulgaria-Nonka Mateeva, Galați – Gabriela Irodachescu; cadre didactice cu expertiză în domeniu din UMF Iași (șef lucrări dr. Otilia Nită și Conf.dr. Bogdan Mihai – Disciplina de Diabet și Boli de Nutriție ;  Conf.dr. Florin Petrariu – disciplina de Igienă generală ; Conf.dr. Ovidiu Petriș și Conf.dr. Claudia Dinu – coorodonatori CRU Iași ; șef lucrări Laura Trandafir – pediatrie și coordonatorul Centrului de supraveghere și monitorizare a copiilor cu supropondere și obezitate – UMF Iași ; Prof.univ.dr. Doina Azoicai,  responsabil de activitate) cât și doi invitați experți din Franța : Prof.univ.dr. Joël Ladner (Universitatea de Medicină din  Rouen și sociolog și antropolog Prof.univ.dr. Marie Caulli – Universitatea de Medicină Lille).