Finalizarea activității de formare în cadrul proiectului „LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D”, SMIS: 120640

iun. 30, 2020 | @ Presa | 0 comentarii

Începând cu data de 27.07.2018, INSTITUTUL CLINIC FUNDENI implementează proiectul „LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D”, SMIS: 120640.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Operațiunea: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, cod apel POCU/91/4/9.

Instituții partenere:

-Lider de parteneriat: INSTITUTUL CLINIC FUNDENI

-Partener 1: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „Gr.T.Popa”

-Partener 2: INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Durată de implementare: 64 de luni

Obiectivul proiectului:

OBIECTIVUL GENERAL propus prin proiect este optimizarea accesului pacienților la servicii medicale de calitate prin îmbunătățirea nivelului de pregătire medicală dedicată depistării, transmiterii pentru stadializare și tratament al pacienților cu boli hepatice cronice generate de virusuri hepatitice B/D/C, a specialiștilor ce activează în instituții publice medicale sau în contract cu CNAS din toate regiunile de dezvoltare ale României (Sud, Sud-Est, Sud-Vest, Nord-Est, Centru, Vest, Nord-Vest și București-Ilfov).

Bugetul proiectului:

Valoarea totala proiect: 23,143,264.60 lei

Finanțare nerambursabilă: 22,283,578.84 lei
(96,2854 % din valoarea eligibilă aprobată)

Contribuție proprie: 859,685.76 lei
(3,7146 % din valoarea eligibilă aprobată)

Grup țintă:

Grupul țintă al proiectului este format în total din 330 specialiști în furnizarea de servicii medicale în domeniul prevenirii, depistării precoce, diagnosticului și tratamentului hepatitelor virale selectați după cum urmează:

A – 297 specialiști din regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), reprezentând 90% din totalul grupului țintă

B – 33 specialiști din regiunea dezvoltată București-Ilfov, reprezentând 10% din totalul grupului țintă.

Activitățile principale care implică în mod direct membrii grupului țintă sunt:

  • 4-Analizarea la nivel național a datelor obținute în urma screeningului prin metode statistice specifice și elaborarea de rapoarte, studii, informări cu privire la rezultatele acestuia și de propuneri de politici publice în domeniul infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/D și C;
  • 2-Derularea programului de formare pentru profesioniștii implicați în prevenirea, depistarea precoce, diagnosticul și tratamentul hepatitelor virale B/ D și C;
  • 1-Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă, beneficiar al serviciilor de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament al hepatitelor virale B/D și C.

Stadiu implementare activități formare personal medical (A2.2)

Activitatea efectivă de formare medicală este organizată și realizată de către două din cele 3 instituții partenere în proiect.

Astfel, programul de formare a fost demarat de către Universitatea de Medicină și Farmacie ’’Grigore T Popa’’ din Iași, în calitate de partener al proiectului LIVE(RO)1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cornice cu virusurile hetatitice B/C/D, SMIS 120640.

Cursurile organizate au avut ca beneficiari 163 medici din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Centru și Sud-Est și s-au desfășurat în cadrul Activitatii 2.2 – Derularea programului de formare pentru profesioniștii implicați în prevenirea, depistarea precoce, diagnosticul și tratamentul hepatitelor virale B/C/D.

Cei 163 de participanți au fost evaluați în vederea certificării și au primit 10 credite E.M.C. conform acreditării Colegiului Medicilor din România.

Programul de formare s-a desfășurat în perioada mai – septembrie 2019, pe parcursul a 7 sesiuni.

 

Institutul Clinic Fundeni are responsabilități în organizarea și realizarea activităților formative medicale destinate personalului medical specializat în furnizarea de servicii medicale în domeniul prevenirii, depistării precoce, diagnosticului și tratamentului hepatitelor virale din regiunile de dezvoltare București – Ilfov, Sud – Muntenia, Sud – Vest Oltenia și Vest.

Activitățile didactice organizate de Institutul Clinic Fundeni au început prin evenimentul organizat la București, în cadrul Centrului de Excelență în Medicină Translațională, în perioada 10 – 11 octombrie 2019.

Programul de formare a continuat cu evenimentele organizate la Sinaia în 6–7 decembrie 2019, Craiova în 17-18 ianuarie 2020, Timișoara în 21-22 februarie 2020 și un ultim seminar, susținut online, în 19-20 iunie 2020. Ulterior seminariilor organizate de către Institutul Clinic Fundeni acoperirea geografica a publicului țintă a fost extinsă, acoperind regiunile  Sud – Muntenia, Sud Vest Oltenia și Vest, în total fiind instruite 186 de cadre medicale.

Odată cu finalizarea instruirii celor 349 de cadre medicale, activitatea efectivă de formare medicală s-a încheiat, fiind îndeplinit indicatorul asumat prin cererea de finanțare a proiectului.

————–

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020