Profesorul Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, România, doctor habilitat în științe medicale, a devenit, astăzi, 18 septembrie 2019, Doctor Honoris Causa al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova.  Titlul onorific i-a fost conferit, în baza deciziei Senatului, de către rectorul Ion Ababii pentru contribuție substanțială în domeniul sănătății, precum și pentru aportul în perfecționarea cadrelor medicale în aria chirurgiei oncologice.

Academicianul Ababii a menționat că, UMF „Grigore T. Popa” din Iaşi este prima instituție cu care universitatea noastră a stabilit, în  anii ‘90, relații de colaborare internațională, pe segmentul didactic și ştiinţific, fapt pentru care „suntem profund recunoscători pentru suportul metodologic şi logistic, pentru lotul impunător de carte medicală românească donat bibliotecii noastre, pentru perfecţionarea cadrelor didactice și științifico-didactice ș.a. Relaţii deosebite s-au stabilit, de asemenea, și la nivel de facultăţi, catedre, între profesori și mediciniști”.

Rectorul a adăugat că, la inițiativa profesorului Scripcariu, personalul  științifico-didactic a efectuat vizite și stagii în Laboratorul de cercetări științifice a UMF „Grigore T. Popa”, care au culminat cu un şir de oportunități de cooperare interuniversitară, în special, în domeniul cercetărilor științifice.

Profesorul Gheorghe Rojnoveanu, prorector pentru activitate științifică a universității noastre, a subliniat contribuția, pe parcursul ultimilor 20 de ani, a profesorului român, în desfășurarea mai multor forumuri specializate în România şi în Republica Moldova, la derularea proiectelor ştiinţifice bilaterale şi internaţionale în domeniile chirurgie şi stomatologie ș.a.

La rândul său, profesorul Viorel Scripcariu şi-a exprimat recunoştinţa pentru onoarea deosebită acordată de comunitatea academică a USMF „Nicolae Testemiţanu”. „Instituţia noastră a stabilit, până în prezent, 57 de acorduri de colaborare cu universităţi şi cu spitale din diferite ţări, inclusiv cu USMF „Nicolae Testemiţanu”. În parteneriatul cu Dumneavoastră, valoarea ştiinţifică este dublată de o profundă valoare sentimentală. De asemenea, aderenţa universităţii noastre la Programul Erasmus – unul dintre cele mai de succes programe de schimb transeuropene – o dovadă în plus a angajării noastre în schimbul de idei, dincolo de frontiere.” Totodată, oaspetele a lansat invitaţia, pentru luna decembrie curent, când Universitatea de Medicină  şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi va împlini 140 de ani de activitate, „de a fi alături de noi, pentru a sărbători, împreună, nu doar un reper în istorie, ci şi parteneriatul bilateral, a cărui succes demonstrează, o dată în plus, că ştiinţa, cunoaşterea şi spiritul academic nu pot fi închise în graniţe vremelnice”.

Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași i-a oferit omologului său de la Chișinău, profesorului Ababii, o medalie și o diplomă „în semn de înaltă apreciere a relațiilor bilaterale, în vederea consolidării parteneriatelor interinstituționale”.

În context, academicianul Gheorghe Ghidirim a remarcat meritele prof. Viorel Scripcariu atât în domeniul chirurgiei, cât şi cele în calitate de manager de frunte în medicină. „Suntem mândri de faptul că universitatea ieşeană, pe care înaltul oaspete o reprezintă, a dat României şi lumii întregi numeroase personalităţi marcante şi că, de azi înainte, numele acestuia ne va onora instituţia noastră”.

Prezent la eveniment,  profesorul Mircea Beuran, președintele Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, doctor honoris causa al USMF „Nicolae Testemițanu”, a venit cu un cuvânt de salut în adresa universităţii noastre şi, în semn de apreciere a relațiilor bilaterale, a oferit cartea „Pancreatitele acute și cronice”, în mai multe exemplare, apărută, recent, în lumea medicală chirurgicală din România, ca urmare a unei colaborări cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. „Este o monografie în care sunt incluse ultimele actualităţi din practica medicilor specialiști din România”, a spus profesorul Beuran. Referindu-se la colaborarea cu USMF „Nicolae Testemițanu”, profesorul a menționat că „ne uneşte o experienţă comună de a lucra cu medicii şi rezidenţii din Moldova şi, în mod prioritar, venim cu susţinerea noastră pentru a-i integra. O parte dintre ei conduc, deja, diferite discipline medicale și pot fi declarați ambasadori în sprijinul acestei  mișcări frățeşti”, a adăugat profesorul.

Viorel Scripcariu  s-a născut la 4 noiembrie 1957 în comuna Rădăuți, Suceava. După absolvirea studiilor liceale a urmat Facultatea de Medicină Generală a Institutului de Medicină şi Farmacie din Iaşi, pe care o finalizează în 1983. A debutat în profesie în anul 1983 în calitate de medic generalist în Clinica de Chirurgie a Spitalului Municipal Brașov. Ulterior, activează, succesiv, în funcțiile de medic secundar, medic specialist și medic primar chirurgie generală în Clinica de Chirurgie, a Spitalului Clinic de Urgențe „Sf. Spiridon” din Iași.

Scripcariu posedă competențe în chirurgia laparoscopică, endoscopia digestivă diagnostică și managementul serviciilor de sănătate. Pe parcursul activității, Domnia Sa a participat la multiple cursuri de specializare internaționale, consacrate tratamentului cancerului rectal și, din 2012 până în 2016, a ocupat funcția de șef al Clinicii nr. 1 de Chirurgie Oncologică a Institutului Regional de Oncologie, Iași. Concomitent, a evoluat în cariera academică a Domnului Scripcariu, de la asistent universitar, șef de lucrări, conferențiar universitar, profesor universitar în cadrul Departamentului de Chirurgie al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, până la funcția de rector al Universității (din februarie 2016 până în prezent).

Cercetările ştiinţifice s-au materializat în teza de doctor în științe medicale în 1997 şi în numeroase lucrări științifice și didactice, înalt apreciate în țară și peste hotare. Rezultatele activității de cercetare au fost prezentate la peste o sută  de forumuri ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Pe parcursul anilor a fost membru al multiplelor asociații naționale și internaționale în domeniul chirurgiei, inclusiv endoscopice, oncologice și coloproctologice; președinte al Societății Române de Coloproctologie (2012-2013); reprezentant naţional al Societății Europene de Coloproctologie (2007-2013); vicepreședinte al Societății de Medici și Naturaliști, Iași (2012-2015); membru al Consiliului Asociației Române de Chirurgie Endoscopică (din 2012); președinte al Societății de Medici și Naturaliști, Iași (din 2016); vicepreședinte al Societății Române de Chirurgie (din 2016) și reprezentant naţional al Societății internaționale de Chirurgie (din 2017).

Sursa: https://usmf.md/ro/noutati/viorel-scripcariu-doctor-honoris-causa-al-usmf-nicolae-testemitanu