Ca în fiecare an, Zilele Francofoniei la UMF Iași adună un public francofon și francofil , din întreg centrul universitar al Iașului, studenți și cadre didactice, dar reprezentanți ai instituțiilor de cultură și din administrația publică. Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc joi, 29 martie, de la ora 14.30, într-una dintre bijuteriile arhitecturale ale Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Iași – Centrul de Limbi Moderne și Integrare Culturală Grigore T. Popa”.

Invitați speciali au fost domnul Mohamed Ketata, directorul Biroului pentru Europa Centrală și Orientală al Agenției Universitare a Francofoniei,  domnul Mehmet Meydan , consulul Ambasadei Franței în România, domnul Vincent Lorenzini, directorul Institutului Francez din Iași și doamna Doina Spiță, vicepreședinte al Federaţiei Internaţionale a Profesorilor de Limbă Franceză.

În discursul de deschidere, prof.univ.dr. Monica Hăncianu, prorectorul pentru Relații Internaționale al UMF Iași, a subliniat că francofonia a depășit sensul său principal,  oferit de părintele termenului – geograful Onesime Reckus, cel care a avut ideea de a împărți locuitorii pământului în funcție de limba pe care o vorbeau în cadrul familiei sau a relațiilor lor sociale. În lumea modernă în care trăim, în lumea în care informația este mai accesibilă și circulă mai rapid decât oricând, francofonia nu mai este doar un spațiu definit de adeziunea la o limbă comună. Este un spațiu cultural al unor valori, principii și aspirații comune”.

Atât domnul Mohamed Ketata, directorul Biroului pentru Europa Centrală și Orientală al Agenției Universitare a Francofoniei, cât și domnul Mehmet Meydan , consulul Ambasadei Franței în România, au prezentat amploarea și misiunea francofoniei în lume, de la începuturile sale, în și până în prezent. Directorul Biroului pentru Europa Centrală și Orientală al Agenției Universitare a Francofoniei a amintit că francofonia Instituțională s-a născut în anii ‘ 60 datorită unor minți luminate, precum președintele Senegalului –  Léopold Sédar Senghor (Senegal), al Tunisiei –  Habib Bourguiba (Tunisia), al Nigerului – Hamani Diori şi prințul Norodom Sihanouk al Cambodgiei.

Domnul Vincent Lorenzini a prezentat un scurt istoric al instituției pe care o conduce, de la înființarea sa la Iași, în 1992, precum și principalele activități desfășurate la Institutul Francez în ultima perioadă.

Un moment special a fost oferit de conf. univ. dr. Doina Spiță, viecepreședinte al Federaţiei Internaţionale a profesorilor de limbă franceză, care a dezvăluit o dimensiune intimă și poetică a francofoniei, prin conferința intitulată Sur le front de ma francophonie” (Pe frontul francofoniei mele”).

Prof. univ. dr. Lăcrămioara Șerban, decanul Facultății de Medicină din cadrul UMF Iași, a prezentat L’implication de la Faculté de Médecine dans les parteneriates académiques” (Implicarea Facultății de Medicină în parteneriatele academice”), iar prof. univ. dr. Norina Forna, decanul Facultății de Medicină Dentară, a expus, pe larg, Coordonnées academiques francophones de collaboration en Médecine Dentaire” (Coordonate academice francofone de colaborare în Medicina Dentară”).

Conf univ. dr. Bogdan Mihai , de la disciplina Diabet, nutriție și boli metabolice, a  înfățișat publicului un proiect complex,  legat de nutriție și siguranță alimentară, Le projet SaIN à l’UMPh Iași” (proiectul SaIn la UMF Iași”).

Următoarea prezentare i-a aparținut conf univ. dr. Demetra Socolov, de la disciplina Obstetrică și Ginecologie – Réseau partenaire francophone pour la validation cliniques des protocoles diagnostiques et thérapeutiques de la médicine foetale dans la région de l’Europe orientale” (Rețeaua parteneră francofonă pentru validarea clinică a protocoalelor diagnostice și terapeutice din medicina fetală în regiunea Europa Orientală”), iar conf univ. dr. Cristina Ghiciuc, de la disiciplina Farmacologie, a expus un proiect aflat în derulare – Initiatives concernant la surveillance des effets secondaires avec le Centre de pharmacovigilance d’Amiens – Franta(Inițiative care privesc supravegherea efectelor secundare împreună cu centrul de farmacologie din D’Amiens”)

Prof. univ.dr. Irina Căruntu, directorul  CSUD al UMF Iaşi, a furnizat câteva informații despre programul de burse doctorale  Eugène Ionesco“, un program destinat cercetătorilor francofoni înscrişi în universităţi membre ale Agenţiei Universitare a Francofoniei.

Conf. univ. dr. Claudia Elena Dinu, responsabil CRU – UMF Iași și președintele conferinței, a oferit detalii despre activitatea Centrului de Reușită Universitară din cadrul UMF Iași – Le CRU-UMPh Iasi – Centre de rayonnement de la francophonie”. De altfel, unul dintre numeroasele proiecte derulate de CRU – UMF Iași este un program de cursuri gratuite de limbă franceză, susținute la UMF Iași de doamna profesor Lou Boisard – vorbitor nativ calificat de limbă franceză. Doamna Boisard povestit despre activitatea sa la UMF Iași și despre cum și-a segmentat cursurile și adaptat cursurile pentru diversele categorii de participanți: cadre didactice, doctoranzi, rezidenți, personal administrativ.

Au urmat câteva testimoniale ale studenților români și străini, implicați și dedicați proiectelor francofone la UMF Iași. Sofia Socolov a prezentat cum s-a derulat proiectul Jeune Chercheur” anul trecut, reprezentanți ai Asociației Studențești Francofone de la UMF Iași, Corporation Médicale de Iasi, au trecut în revistă o serie de acțiuni de caritate întreprinse în ultimul an, iar Anca Postolache, studentă a Facultății de Medicină, a prezentat activitatea Societății Studenților Mediciniști Iași (SSMI) – La voix des étudiants sur la scène medicale UMph Iasi.

La final, invitații au fost invitați să admire o expoziție de cărți de specialitate în limba fanceză, expusă la Muzeul Medicinei.

Mohamed Ketata

Prof. univ. dr. Monica Hancianu

Prof. Univ. Dr. Lăcrămioara Șerban

Prof. Univ. Dr. Norina Forna

Prof. univ. dr. Doina Spiță

Christophe Gigaudaut, Institutul Francez

Lect. Dr. Claudia Elena Dinu

Mehmet Meydan, consulul Ambasadei Franței la București

Prof. univ. dr. Irina Draga Căruntu