Buletin informativ – Ședință Senat 22 martie 2022

mart. 28, 2022 | @ Academic | 0 comentarii

Vă informăm că marți, 22 martie 2022, Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași s-a întrunit în ședință ordinară.

În prima parte a ședinței, domnul prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, Rectorul Universității, a prezentat principalele coordonate care definesc Raportul Rectorului privind starea Universității de Medicină și Farmacie „Grigore” T. Popa, în anul universitar 2020-2021. Prezentarea sintetică a informațiilor existente în Raportul, structurat în 17 capitole, a vizat:

 • situaţia programelor de studii (licență, masterat, doctorat, rezidențiat);
 • situaţia personalului instituţiei și a studenților;
 • rezultatele activităţilor de cercetare;
 • situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul universităţii;
 • situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare;
 • cooperarea internaţională;
 • comunicarea şi relațiile publice;
 • situaţia financiară a universităţii, pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli.

Membrii Senatului au validat Raportul Rectorului privind starea Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore” T. Popa, în anul universitar 2020-2021.

În continuarea ședinței, conform ordinei de zi, membrii Senatului au aprobat:

 • completarea componenței Comisiei de Etică, prin avizarea reprezentantului din partea studenților;
 • actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Etică;
 • actualizarea Regulamentul Intern;
 • Metodologia proprie de Admitere la Doctorat și Contractul Cadru de Studii Doctorale, pentru anul universitar 2022-2023 – intervalul stabilit pentru admiterea la studii doctorale fiind 5 – 30 septembrie 2022;
 • structura anului universitar 2022 – 2023;
 • taxele de studii pentru anul universitar 2022 – 2023;
 • cererile de prelungire a studiilor universitare de doctorat, depuse la nivelul Școlii Doctorale.

Senatul a fost informat asupra adresei nr. 4271/23.02.2022 formulată de S.C. Arcadia Medical Center S.R.L., S.C. Arcadia Cardio S.R.L. și S.C. Arcadia Hospital S.R.L.

Biroul Senat
27 martie 2022