O încurajare de rămânere în mediul academic medical a personalului care activează în UMF-uri

iul. 7, 2022 | @ Academic | 0 comentarii

La sfârșitul lunii aprilie, a intrat în vigoare Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății. Aceasta prevede că „personalul didactic medico-farmaceutic din universităţi care au în structură facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate beneficiază de integrare clinică în unităţile şi instituţiile din subordinea și coordonarea Ministerului Sănătăţii, în unităţile medicale din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în unităţile şi instituţiile medicale din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale”. Mai departe, actul normative prevede că „începând cu drepturile salariale aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi, cadrele didactice prevăzute la aliniatul 1.1 (precedent – n.n.), care desfăşoară activitate integrată în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă, beneficiază şi de o indemnizaţie lunară egală cu 50% din salariul de bază al funcţiei de medic, medic stomatolog sau farmacist, corespunzător vechimii în muncă şi gradului profesional deţinut”.

Majoritatea cadrelor didactice care lucrează în Universitățile de Medicină și Farmacie românești desfășoară activitate integrată de jumătate de normă la nivelul spitalului. Beneficiind de această integrare cu jumătate din salariul de medic (corespunzător unei jumătăți de normă), salariul de asistent, de șef de lucrări este mai mic decât jumătate de salariu de medic. Astfel, tinerii nu mai erau încurajați să rămână în zona academică medicală, pentru că ei preferau să iasă din mediul universitar și să aibă normă întreagă la spital. Prin modificarea adusă de lege, cei care sunt integrați clinic cu jumătate de normă, beneficiază de o indemnizație lunară care este egală cu jumătate din salariul aferent nivelului lor de pregătire.

„Asociația Universităților de Medicină și Farmacie G6 UMF a militat mult pentru acest act normativ, deoarece Legea vine să încurajeze tinerii asistenți universitari să rămână în zona academică medicală. Pentru un asistent, șef de lucrări și chiar conferențiar, este o creștere a venitului, de fapt, o recunoaștere a activității pe care ei o desfășoară. Pentru că, în afară de activitatea de a trata bolnavi, mai au și activitatea de a se ocupa de educația medicală a studenților.” a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași și președintele Asociației G6 UMF.

Beneficiari ai acestei Legi, la nivelul țării, sunt 2.685 de cadre universitare medicale active, dintre care 2.265 de medici primari. Cei mai mulți sunt de la UMF București (842 de cadre universitare), urmați de centrele din Iași (407) și Cluj (357).    

Link lege https://lege5.ro/Gratuit/geytcmjtgq2tk/legea-nr-109-2022-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-8-2018-privind-reglementarea-unor-masuri-in-domeniul-sanatatii